Discussie: Waarschuwing: Pas op voor diefstal door Ziggo
Los bericht bekijken
  #70  
Oud 23 januari 2009, 22:39
Terra's schermafbeelding
Terra Terra is offline
Senior Member
 
Geregistreerd: 12 mei 2008
Locatie: Zoetermeer
Berichten: 105
Standaard

Ik proef wederom uit jou (excalibur) bewoording dat je Ziggo erg hoog in het vaandel hebt staan. En het is echt een dooddoener dat discussiëren met mij geen zin heeft, wat is je angst? Dat ik gebruikers wijzer maakt door ze te adviseren hoe ze moeten handelen bij een klacht die gegrond is.

Kijk eerst even naar dit voorbeeld op http://zoeken.rechtspraak.nl/ voordat je overhaastige conclusies trekt.

LJN: BG9737,Sector kanton Rechtbank Roermond , 225249 \ CV EXPL 08-4052

Datum uitspraak:
13-01-2009
Datum publicatie:
14-01-2009
Rechtsgebied:
Handelszaak
Soort procedure:
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie:
Ziggo heeft gedaagde voorafgaand aan de procedure onjuist geinformeerd over het inleveren van de digitale ontvanger na beindiging van het proefabonnement TV-digitaal. Gedaagde moet alsnog in de gelegenheid worden gesteld de ontvanger te retourneren. De vordering van Ziggo wordt afgewezen.

Uitspraak
RECHTBANK ROERMOND
Sector kanton

Zaaknummer: 225249 \ CV EXPL 08-4052

Vonnis van de kantonrechter te Roermond d.d. 13 januari 2009

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ziggo B.V., rechtsopvolger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid @Home B.V.,
gevestigd te Groningen,
eiseres,
gemachtigde: LAVG Roosendaal,

tegen:

[gedaagde], wonende te [adres],
gedaagde,
procederende in persoon.

1. Het verloop van de procedure

1.1. Dit blijkt uit het navolgende:
- de inleidende dagvaarding met producties;
- de conclusie van antwoord met producties;
- de conclusie van repliek met producties;
- de conclusie van dupliek met producties.

1.2. De zaak is ten slotte op vonnis gesteld, waarvan de uitspraak - nader - is bepaald op heden.

2. De vaststaande feiten

2.1. Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, kan van de volgende vaststaande feiten worden uitgegaan:
2.2. Gedaagde heeft bij eiseres een proefabonnement TV-digitaal en Film1/Sport 1 afgesloten. Gedaagde heeft voor het proefabonnement een digitale ontvanger inclusief startpakket van eiseres ontvangen.
2.3. Eiseres heeft aan gedaagde op 1 april 2007 een factuur verzonden voor de digitale ontvanger inclusief startpakket ten bedrage van EUR 79,00. Dit bedrag is aanvankelijk door gedaagde betaald, maar hij heeft dit later weer laten storneren.
2.4. Gedaagde heeft het proefabonnement tijdens de proefperiode via e-mail opgezegd, waarna het abonnement per 1 mei 2007 is be?indigd.
2.5. Het aan gedaagde bij factuur van 1 juni 2007 in rekening gebrachte bedrag van EUR 25,24 had betrekking op de abonnementsperiode 28 mei 2007 tot en met 30 juni 2007. Aangezien het abonnement reeds per 1 mei 2007 was be?indigd, heeft eiseres haar vordering bij conclusie van repliek met dit bedrag verminderd.
2.6. De digitale ontvanger heeft gedaagde nog in zijn bezit.

3. Het geschil

3.1. Eiseres vordert - na vermindering van eis - bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, veroordeling van gedaagde tot betaling aan eiseres van een bedrag van EUR 121,70, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 11 juli 2008, kosten rechtens.
Gedaagde heeft verweer gevoerd.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling van het geschil

4.1. Partijen houdt verdeeld het antwoord op de vraag of gedaagde de factuur d.d. 1 april 2007 ten bedrage van EUR 79,00 aan eiseres verschuldigd is.

4.2. Eiseres stelt zich op het standpunt dat gedaagde de digitale ontvanger binnen 8 dagen na be?indiging van het proefabonnement had moeten retourneren. Gedaagde heeft het verschuldigde bedrag voor de ontvanger echter niet voldaan (hij heeft het bedrag van EUR 79,00 laten storneren) en hij heeft de ontvanger ook niet retour gestuurd na be?indiging van het abonnement, aldus eiseres. Gedaagde is de door eiseres verstuurde factuur d.d. 1 april 2007 ten bedrage van EUR 79,00 dan ook nog steeds verschuldigd.

4.3. Gedaagde heeft aangevoerd dat hem tijdens het telefonische verkoopgesprek met een medewerker van eiseres is toegezegd dat hij bij het aangaan van een proefabonnement (enkel) een borg voor de digitale ontvanger zou moeten betalen en dat hij deze borg zou terugontvangen indien hij aan het einde van de proefperiode zou besluiten om geen gebruik te maken van de diensten van eiseres. Gedaagde heeft op enig moment via e-mail aangegeven geen gebruik meer te willen maken van de diensten van eiseres en heeft gevraagd waar hij de digitale ontvanger naar toe moest sturen om de borg van EUR 79,00 terug te krijgen. Gedaagde kreeg van eiseres te horen dat inlevering van de decoder niet mogelijk was. Omdat eiseres gedaagde op geen enkele wijze tegemoet wenste te komen, heeft gedaagde het door hem reeds betaalde bedrag van EUR 79,00 laten storneren. Gedaagde heeft kopie?n overgelegd van de tussen partijen verzonden e-mailberichten.

4.4. Uit de door gedaagde overgelegde e-mails leidt de kantonrechter af dat eiseres gedaagde in ieder geval tot driemaal toe heeft laten weten dat het voor hem niet meer mogelijk was om de digitale ontvanger te retourneren; volgens eiseres was er sprake van een reguliere koopovereenkomst en kon de decoder enkel binnen 8 dagen na het aangaan van die overeenkomst worden geretourneerd. De kantonrechter stelt vast dat eiseres zich in haar conclusie van repliek plotseling op het standpunt stelt dat de digitale ontvanger binnen 8 dagen na be?indiging van het proefabonnement door gedaagde had moeten worden geretourneerd. Op deze mogelijkheid is gedaagde, ondanks zijn uitdrukkelijke vraag hoe hij de ontvanger moest inleveren, door eiseres echter in het geheel niet gewezen. De kantonrechter is van oordeel dat eiseres, door in haar e-mails vast te blijven houden aan de stelling dat retourzending van de ontvanger niet mogelijk was, gedaagde op het verkeerde been heeft gezet. Het komt de kantonrechter niet onwaarschijnlijk voor dat gedaagde het door hem betaalde bedrag van EUR 79,00 niet zou hebben laten storneren en de digitale ontvanger zou hebben geretourneerd aan eiseres, indien eiseres had aangegeven dat retourzending van de ontvanger binnen 8 dagen na het einde van het proefabonnement diende te geschieden. De kantonrechter is dan ook van oordeel dat gedaagde alsnog in de gelegenheid moet worden gesteld om de ontvanger in te leveren. Partijen dienen over de wijze waarop de retourzending dient plaats te vinden, onderling afspraken te maken. De vordering van eiseres zal derhalve worden afgewezen.

4.5. De kantonrechter acht geen termen aanwezig eiseres toe te laten tot nadere bewijslevering.

4.6. Eiseres zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure.

5. De beslissing

5.1. Wijst de vordering af.

5.2. Veroordeelt eiseres in de proceskosten aan de zijde van gedaagde geval?len en tot aan dit vonnis begroot op EUR 50,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.F. van Dooren, kantonrechter, en ter openbare civiele terechtzitting op 13 januari 2009 uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.