View Full Version : Profit en homepage


vanlierop
14 december 2002, 21:40
Profit abonnement verdwijnt een nieuwe abonnementsvorm gaat dit overnemen. Maar dan wel zonder homepage ruimte.
Kan dit zomaar????

Maarten
15 december 2002, 12:56
Profit abonnement verdwijnt een nieuwe abonnementsvorm gaat dit overnemen. Maar dan wel zonder homepage ruimte.

Waarom zou dat niet kunnen?

Voor mensen die het abbonnement al hebben blijven de specificaties volgens mij gewoon gelijk. Voor nieuwe aboonnees kunnen ze volgens mij aanbieden wat ze willen.

Leonardo
15 december 2002, 15:46
Voor mensen die het abbonnement al hebben blijven de specificaties volgens mij gewoon gelijk. Voor nieuwe abonnees kunnen ze volgens mij aanbieden wat ze willen.
Voor nieuwe abonees zou dat wellicht kunnen opgaan.

Ik ben even de gegevens kwijt maar was het bij de overgang naar het 'Powerabbo' ook niet zo dat als je niet al je e-mailadressen had aangemaakt het restant niet meer kon activeren na de overgang. :?:
Dit zonder enige aankondiging van de provider.

Nu zou men diezelfde 'grap' kunnen uithalen met Profit.
Heb je een homepage dan houd je hem, heb je er geen dan vervalt die optie.

Wellicht kan je dat eens onderzoeken als Voorzitter van de MGV zodat je niet als de persoon Maarten met een 'volgens mij' moet volstaan als antwoord.

NB: Laatste alinea is opbouwend bedoeld. :!:

vanlierop
15 december 2002, 16:46
Ik heb al geprobeerd om de voorzitter te mailen maar krijg de post niet uit het postvak uit!

Ik hoop dat de voorzitter het via dit medium zal vernemen en mij een reactie geeft.

Maarten
15 december 2002, 19:31
Nu zou men diezelfde 'grap' kunnen uithalen met Profit. Heb je een homepage dan houd je hem, heb je er geen dan vervalt die optie.

Dat lijkt me sterk, maar ik zal het gaan navragen. Natuurlijk willen ze bij Quicknet naar zoveel mogelijk uniformiteit, maar ze kunnen voor bestaande abonnees niet ineens services afnemen als ze daar wel altijd recht op hebben gehad.

Wellicht kan je dat eens onderzoeken als Voorzitter van de MGV zodat je niet als de persoon Maarten met een 'volgens mij' moet volstaan als antwoord.

Helaas is het nodig om uitspraken op persoonlijke titel en onder voorbehoud te doen. Ik heb geen zin in die in mijn ogen heel vervelende discussies over dat als een uitspraak een keer niet klopt, dat de MGV dan mensen belazert en opzettelijk voorliegt. Je zal dus voornamelijk de persoonlijke standpunten van de bestuursleden horen. Uitspraken van Multikabel zullen we zoveel mogelijk citeren.

Profit abonnement verdwijnt een nieuwe abonnementsvorm gaat dit overnemen. Maar dan wel zonder homepage ruimte. Kan dit zomaar????

Zie mijn eerdere reactie. Ik zie geen enkele reden waarom het niet zou mogen, mits de situatie voor de bestaande klanten gelijk blijft.

Leonardo
16 december 2002, 15:49
Helaas is het nodig om uitspraken op persoonlijke titel en onder voorbehoud te doen. Ik heb geen zin in die in mijn ogen heel vervelende discussies over dat als een uitspraak een keer niet klopt, dat de MGV dan mensen belazert en opzettelijk voorliegt. Je zal dus voornamelijk de persoonlijke standpunten van de bestuursleden horen. Uitspraken van Multikabel zullen we zoveel mogelijk citeren.

Uiteraard, en daarom refereerde ik ook naar jouw functie als Voorzitter, zodat je het fijne van Multikabel kunt 'lospeuteren'.
Ik ken de gevoeligheid op dit punt. :lol:

vanlierop
17 december 2002, 08:53
Dit is wat multikabel in de nieuwsbrief schreef.


Geen mogelijkheid voor eigen homepage
Bij de nieuwe abonnementsvorm Family, waarbinnen u als Profit-abonnee opgenomen wordt, behoort geen homepage. Abonnees die van hun homepage gebruik willen blijven maken kunnen doorstromen naar het Power-abonnement (met een nieuwe downloadsnelheid van 768 kbps). U betaalt hiervoor tijdelijk geen upgradekosten en u betaalt het tarief voor Power pas vanaf januari. Het upgraden van uw abonnement kunt u hier doen.

Dit is toch duidelijke taal zou je zegen.

Maar mag en kan dit als je deze homepage ruimte in gebruik hebt.

Gr. Gerard

Leonardo
17 december 2002, 13:09
Dit is wat multikabel in de nieuwsbrief schreef.
<knip>
Dit is toch duidelijke taal zou je zegen.
Maar mag en kan dit als je deze homepage ruimte in gebruik hebt.

Sorry dan heb ik het even niet goed gelezen. :oops:

Juridisch kan en mag dit want jij hebt het recht om per ingang van wijziging jouw abonnement op te zeggen wegens:
<Q-AV>
11.4
QuickNet heeft het recht de Overeenkomst tussentijds en eenzijdig te wijzigen, mits de voorgenomen wijziging niet van ingrijpende aard is. QuickNet stelt de Klant ten minste één maand voor de ingangsdatum van de wijziging op de hoogte van de voorgenomen wijziging.
De Klant heeft het recht binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van QuickNet de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen behalve indien het gaat om een prijswijziging waarvoor op grond van artikel 4.3 geen ontbinding mogelijk is.
</Q-AV>
Artikel 4.3 van de A.V. is niet van toepassing omdat de abonnementsvorm niet in prijs verhoogt wordt doch men naar een andere abonnementsvorm wordt overgeheveld!

vanlierop
17 december 2002, 13:34
De volgende reactie kreeg ik binnen:

Geachte abonnee,

Naar aanleiding van uw e-mail kunnen wij u als volgt informeren.

Uit onze gegevens is gebleken dat het grootste gedeelte van de profitabonnees geen behoefte heeft aan een homepage. Dit geldt niet alleen voor bestaande abonnees maar ook voor potentiële abonnees. Vandaar dat wij er voor gekozen hebben om de homepage bij het profitabonnement te laten vervallen.
Wij zijn het met u eens dat dit voor een kleine groep abonnees vervelende gevolgen kan hebben, maar we kunnen helaas niet voor een dermate kleine groep een apart abonnement in het leven roepen.
Nogmaals bieden wij u onze welgemeende excuses voor het ongemak aan.
Wij vertrouwen er op u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Multikabel
Klantenservice

Wat kan de gebruikersvereniging voor mij doen???????

vanlierop
17 december 2002, 13:43
Mitsde voorgenomen wijziging niet van ingrijpende aard is, wat wordt hier dan mee bedoeld? Voor mij is deze weiziging echt ingrijpend !!!

Dat snelle down en uploaden hoeft van mij niet. Ik wil die homepage ruimte.

Multi kabel schrijft zelf, er zijn er maar weinig die er gebruik van maken, wat geeft ze het recht om dit uit het abonnemet te halen?

Wat kanik nu nog doen??

Maarten
17 december 2002, 15:28
Wat kanik nu nog doen??

Even afwachten, we zijn er mee bezig.