View Full Version : Mededeling: Ziggo: programmaraden stagneren onze ontwikkeling


Bullet NL
9 juni 2009, 21:30
Ziggo: programmaraden stagneren onze ontwikkeling- Emerce

Ziggo mag de adviezen van programmaraden om buitenlandse publieke zenders op te nemen niet meer negeren. Het Commissariaat van de Media heeft bepaald dat de kabelaar op advies van de raden bepaalde zenders weer moet opnemen in het analoge pakket.
Er speelden twee dingen voor het Commissariaat van de Media. Ten eerste, de ontheffing die Ziggo aanvroeg om niet meer het advies van de programmaraden op te hoeven volgen. Ten tweede het handhavingverzoek van een aantal programmaraden dat Ziggo hun adviezen moesten opvolgen. Het Commissariaat besliste op beide punten in het voordeel van de programmaraden.
Programmaraden zijn met een handhavingverzoek naar het Commissariaat gestapt. De uitspraak heeft consequenties voor kijkers in Noord-Holland (voormalig Multikabel) en Noord-Brabant (Breda en omstreken). Veel andere programmaraden hebben inmiddels ook een handhavingverzoek ingediend.

Pakketverkleining
Gradus Vos, voorlichter bij Ziggo, geeft aan dat de uit spraak de pakketverkleining van het analoge pakket niet ongedaan maakt. "Mensen krijgen bij ons nu 60 zenders, waarvan ze 30 analoog kunnen kijken. Dat blijft zo."
Hij vervolgt: "De programmaraden hebben aan ons zenders geadviseerd die bij Ziggo onderaan de lijst van kijkdichtheid staan." Ziggo verkleint het analoge pakket om ruimte te maken om digitale zenders door te geven. "De meest bekeken zenders willen we analoog houden", aldus Vos.

Wettelijke taak
Programmaraden hebben een wettelijke taak om te zorgen voor een divers aanbod op de kabel. Volgens Kabelraden, de overkoepelende organisatie voor de programmaraden, ging de discussie vooral over de manier waarop de kabelexploitant met het advies van de programmaraad omging. Ziggo meent dat zij de adviezen opvolgt door de zenders door te geven in het digitale pakket. Programmaraden vinden dat het advies bedoeld is voor het analoge pakket en daarmee voor alle kijkers.
Het gaat hierbij om Franse, Spaanse en Italiaanse zenders die weer in het analoge pakket moeten worden opgenomen. Vos: "Dat betekent dat een aantal andere zenders nu moet verdwijnen." De programmaraden hebben de mogelijkheid om advies uit te brengen over het basisgedeelte van het analoge pakket. Dat zijn 15 zenders waarbij Ziggo wettelijk verplicht is Nederland 1, 2 en 3 en VRT 1 en 2 en een lokale en regionale zender door te geven. Er blijven zeven zenders over waar de programmaraden iets over kunnen adviseren.

Contracten
Ziggo heeft met een aantal andere zenders, die niet in de eerste 15 staan, langlopende contracten. Deze kunnen moeilijk geschrapt worden uit het analoge pakket. "Nu moeten we dus mogelijkerwijs beter bekeken zenders gaan verwijderen", aldus Vos. Ziggo wil immers, koste wat het kost, het analoge pakket op 30 zenders houden."Dat betekent dat we wellicht zenders uit de eerste 15 gaan schrappen. En daar zijn de programmaraden het vast ook weer niet mee eens." Het tweede deel van het analoge pakket met zenders, de resterende 15 zenders, bestaat immers uit zenders waar Ziggo meerjarige contracten mee heeft afgesloten. "Dat wordt puzzelen geblazen", zegt Vos.
"De zenders die de programmaraden er weer op willen hebben, die zijn er nu al een tijdje af. Wij hebben er nauwelijks klachten over gehad. Toen we Tell Sell verwijderden, een verkoopkanaal, hebben we meer klachten gekregen." Volgens Vos kijken ‘Frans georiënteerde mensen' toch al vaak digitaal. "Ze willen dan meteen meerdere Franse zenders ontvangen."

Bezwaar
Op dit moment beraad de kabelaar zich of er bezwaar wordt aangetekend. "We moeten hoe dan ook iets doen. Kijken welke zenders er weg moeten, want het advies van het Commissariaat moeten we opvolgen. En die verandering moeten we vervolgens weer communiceren."
Vos: "De reden dat wij analoog afbouwen is omdat digitaal de toekomst heeft. Voor elk analoog kanaal dat komt te vervallen, kunnen we er 8 digitaal doorgeven. We kunnen natuurlijk meer capaciteit creëren, door meer lijnen aan te leggen, maar dan gaat de prijs weer omhoog en dat wil de consument niet."

Digitalisering
Hij vervolgt: "We zitten in een verschuivingproces. De programmaraden dwingen ons eigenlijk nu tot iets waardoor de digitalisering minder snel gaat." Volgens de voorlichter waren de programmaraden ‘ten tijde van schaarste nog van belang'. "Anders kozen de kabelaars gewoon voor de zenders die het meeste geld opbrachten." Maar het gaat toch nog steeds om geld? Vos beaamt dat: "Wij zijn een commercieel bedrijf, maar je zoekt naar een evenwicht in digitaal en analoog. Bovendien is er nu, vergelijken met vroeger, meer concurrentie. Wil je geen kabel, dan neem je digitenne of satelliet."

Bron: www.kabelraden.nl (http://www.kabelraden.nl)

c0sm0s
9 juni 2009, 21:38
Hierin geef ik Ziggo toch wel gelijk.

Het is toch niet meer van deze tijd dat ze verplicht kunnen worden om analoge zenders door te geven waar geen hond naar kijkt.

Kijk dat de basis 15 analoog moeten blijven nog komende jaren snap ik..
Er zijn nog mensen die nog niet digitaal kijken..
1 Ding staat vast.. analoog kijken neemt af.. digitaal kijken neemt toe...
Dus weg met die programmaraden (mijn mening)

xahmol
10 juni 2009, 04:11
Geef hier Ziggo ook absoluut gelijk.

Iedereen die per sé TV6, TVE of TRT wil ontvangen kan tegen geringe meerkosten (vaak zelfs erg weinig meerkosten gezien de vele acties) deze zenders digitaal kijken. Niemand hoeft van deze zenders verstoken te blijven.

Door de eis deze zenders digitaal te blijven doorgeven wordt juist de keuzemogelijkheid voor exotische zenders ingeperkt omdat het digitale pakket door teveel analoge zenders vol zit.

Ik denk echt dat de techniek het instituut programmaraden heeft achterhaald. Programmaraden waren altijd al clubjes van wereldvreemde elitaire mensen, maar nu hebben ze elke relevantie verloren. Afschaffen.

Kunnen we daar geen petitie over starten: afschaffen die programmaraden?

digitalekabeltelevisie
10 juni 2009, 08:02
Wat een krokodilletranen van Ziggo. Ziggo heeft het zichzelf lastig gemaakt, de programmaraden doen gewoon hun werk zoals dat in de wet is vastgelegd. Ziggo heeft bewust geprobeerd de mediawet te negeren.

Programmaraden geven een zwaarwegend advies over het basispakket van 15 zenders. Daarvan zijn er 7 verplicht (Ned123, Belg1+2, lokale en regionale omroep). Blijven er nog 8 zenders waarover de programmaraad adviseert en wat Ziggo in principe moet opvolgen. Dat is al jaren de situatie, en daar moet Ziggo gewoon rekening mee houden.

Ziggo geeft nu 30 analoge zenders door. Ziggo kan nog 15 analoge zenders weghalen, en daar hebben de programmaraden niets over te zeggen. Dat zegt ook het CvdM "Ziggo verspreidt boven het analoge wettelijk minimumpakket nog 15 omroepnetten voor televisie. Ziggo heeft wettelijk de mogelijkheid dit pakket te verkleinen en dus ander programma-aanbod uit het analoge pakket te halen."

Alleen Ziggo is zo dom geweest met een (te groot) aantal zenders langlopende kontrakten af te sluiten voor analoge doorgifte. Daardoor zou er binnen hat analoge deel geen ruimte meer zijn voor de de zenders zoals door programmaraden verplicht.

Het is te vergelijken met een vliegmaatschappij die meer stoelen verkoopt dan er aanwezig zijn in het vliegtuig. Dat gaat meestal goed als niet alle passagiers komen opdraven. Maar als ze wel allemaal komen is het probleem dat ontstaat dan opeens de schuld van de passagiers?

Je kan nog een discussie houden dat het advies van de programmaraden niet goed zou zijn. Maar hun opdracht is er voor te zorgen dat er een pluriform (gevarieerd) aanbod is. Ze hoeven dus niet alleen de populairste zenders te selecteren.

Daarnaast is er vaak een overeenkomst tussen de zenders van RTL en SBS en de kabelmaatschappijen dat de programmaraden deze zenders niet eens mogen adviseren (De zenders zijn dan niet beschikbaar voor opname in het basispakket). Dan moeten programmaraden wel andere zenders gaan adviseren.

Maar gelukkig is het voor de mensen die de populaire zenders (die nu opeens dreigen te verdwijnen) willen blijven kijken mogelijk om tegen geringe meerkosten een decoder en smartcard aan te schaffen....

om1
10 juni 2009, 08:21
Helemaas mee eens. De programmaraden zijn er JUIST om het aanbod gevarieerd te houden, en niet alleen te kijken naar populariteit. Dat kunnen commerciele bedrijven heel goed zelf.

En voor alle digitaal fanboys: ik vind dat Ziggo rekening moet houden met het overgrote deel van de klanten dat nog analoog kijkt. De cijfers (van Ziggo zelf) geven duidelijk aan dat het nog te vroeg is om analoog geforceerd af te knijpen.

VL32
10 juni 2009, 09:31
Gewoon direkt terugbrengen naar 15 zenders...en subsidie geven evt samen met de rtl/sbs-en op een digi ontvanger...van al het geur af...en die analoge contracten dan maar upgraden naar de digicontracten...(evt door ze een mooie zenderplaats te garanderen...)

ArChie
10 juni 2009, 09:58
Waar ik voornamelijk moeite mee heb is de manier waarop bedrijfsfantast Gradus Vos loopt te dreigen en probeert om de digitale klanten op de hand van Ziggo te krijgen door aan te geven dat hun toekomst plannen voor digitale TV zo gevaar lopen. Hij weet donders goed dat als er een analoge frequentie wordt vrijgegeven dat deze frequentie veelal niet wordt opgevuld door Transport Stream voor digitale TV. Deze zelfde bedrijfsfantast heeft vroeger continu de Casema klanten wijs lopen maken dat er bij Casema geen ruimte meer was op de kabel voor uitbreiding van de digitale TV kanalen en er dus altijd digitale kanalen moesten verdwijnen voordat er weer nieuwe kanalen konden worden toegevoegd. Casema wordt samengevoegd met Multikabel en @Home en opeens kunnen er zomaar 6 Transport Streams bij worden geplaatst op die "volle" frequentie band van Casema. Ra ra, hoe kan dat?

En zie je Ziggo ergens de klanten tegemoet komen om de acceptatie van digitale TV te vergemakkelijken of te bespoedigen? Ik niet. Ze zouden net als bij Caiway ervoor kunnen kiezen om het volledige digitale basis pakket zonder encryptie door te geven. Dat zorgt ervoor dat klanten die niet geïnteresseerd zijn in al die extra kanalen (veelal de klanten die nu alleen analoog kijken) ook geen veel te dure smartcard van 30 euro hoeven aan te schaffen. Vroeger was die smartcard 10 euro en dat was al meer dan de kostprijs. Bijkomend voordeel van een basispakket zonder encryptie is dat de geïntegreerde DVB-C tuner die tegenwoordig in steeds meer TV's zit gebruikt kan worden en dergelijke klanten dus niet ook nog eens een losse kabel ontvanger moeten aanschaffen. Daarmee verdwijnt dan ook weer één van die door Ziggo opgeworpen drempels voor de acceptatie van digitale TV omdat veel klanten nu eenmaal dat gedoe met zo'n losse ontvanger niets vinden. En als klanten dan toch persé rechtstreeks via hun TV digitaal willen ontvangen dan hoeven ze voor het digitale basis pakket ook geen dure standaard DVB CI CAM (bijvoorbeeld de AlphaCrypt Classic CAM) of een te dure CI+ CAM aan te schaffen. Die CI+ CAM is ook weer zoiets waar Ziggo een slaatje uit probeert te slaan met een veel te hoge prijs en wat dus weer de acceptatie van digitale TV niet ten goede zal komen. Bij Caiway, waar in tegenstelling tot Ziggo de tevredenheid van de klant voorop staat, kan dit doorgeven zonder encryptie van de digitale kanalen uit het basis pakket wel en is er dus veel minder verzet tegen het inleveren van analoge kanalen. Maar bedrijfsfantast Vos zal namens Ziggo wel even de zwarte Piet aan de kabelraden toespelen als ze als een stel kleuters hun zin niet krijgen.

Excalibur
13 juni 2009, 09:30
Hoe je er ook tegenaan kijkt, ik denk dat het verstandig is dat langzamerhand de analoge kanalen afgebouwd en uitgefaseerd worden. Dat hoeft niet in een keer, maar er moet ooit mee begonnen worden anders zit je over 30-40 jaar nog met de analoge kanalen opgescheept en is er nog niets veranderd.

Of er nog dit jaar begonnen word met het langzaam afbouwen, of over 3 jaar, weerstand zal er altijd tegen zijn, en er zullen altijd mensen klagen, dat word er echt niet minder om. De techniek "analoge tv" is al zeer sterk achterhaald. En waarom blijven we zo krampachtig vasthouden aan de sterk gedateerde analoge techniek?

Het argument van de oudere generatie is een goed punt. Toch denk ik dat daar veel te zwaar aan word getild. Het zappen met een afstandsbediening van een tv of met de afstandsbediening van een decoder verschilt in wezen weinig van elkaar. Als de oudere generatie nu een nieuwe tv nodig heeft omdat de oude kapot is gegaan zit daar ook een nieuwe afstandsbediening bij, en daar leert men ook wel weer mee omgaan, dus waarom zou men niet kunnen leren omgaan met de afstandsbediening van een decoder? Ik denk dat de meester er niet zoveel zin in hebben om er nog energie in te steken en geen verandering willen, maar dat ze het, al dan niet met wat oefening en hulp van familie/vrienden, zeker wel kunnen.

ArChie
13 juni 2009, 11:17
De techniek "analoge tv" is al zeer sterk achterhaald. En waarom blijven we zo krampachtig vasthouden aan de sterk gedateerde analoge techniek?
Dergelijke stemmingmakerij in dit topic en het andere topic getuigt niet bepaald van enig technisch inzicht. Technieken die via analoge transmissie perfect functioneren, zoals teletext, Guide+, RDS, etc., worden via de digitale ontvangers niet geboden of zijn slecht geïmplementeerd. Om digitale TV te kunnen ontvangen heb je door de opstelling van het kabelbedrijf een externe ontvanger nodig waarvan de kwaliteit zeer onder de maat is. Mensen schaffen dure TV's aan met allerhande functionaliteit die moet worden overgenomen door buggy middle of the road ontvangers die bij wijze van spreken nog goedkoper zijn dan de kabels die gebruikt om het signaal van de ontvanger naar de TV te krijgen. En dat uiteindelijke signaal voor de TV is dan veelal net niet goed passend voor de karakteristieken van de TV zodat je additionele problemen krijgt met HDMI aansluitingen, verschoven beeld, SCART aansluitingen met overspraak, lipsync problemen, resolutie problemen en ga zo maar door. En laten we vooral ook niet het geklooi van ons kabelbedrijf niet vergeten als top veroorzaker van digitale radio en TV ergernissen zoals het gedoe met E-19 problemen, te laat gesignaleerde signaal problemen, gedoe met kanalen, klanten verplichten onnodig extra kosten te maken om uberhaupt digitaal te mogen en kunnen kijken, klanten verplichten om hun analoge gebruikersgemak in te leveren door een digitaal houtje touwtje kastje op te dringen, etc.

Echt wat je noemt een vooruitgang die digitale doorgifte van kanalen t.o.v. de analoge doorgifte. Vreemd dat niet alle klanten dat willen...

Decibert
13 juni 2009, 11:22
Om digitale TV te kunnen ontvangen heb je door de opstelling van het kabelbedrijf een externe ontvanger nodig

Nog even voor de gecertificeerde modules er zijn...

ArChie
13 juni 2009, 11:31
Nog even voor de gecertificeerde modules er zijn...
Ook totaal onnodig on kosten opdrijvend als je als klant alleen het basis digitale kanalen pakket wilt ontvangen ter vervanging van de analoge ontvangst. Verder zijn er vele TV's in de omloop die allang prima in staat zijn om direct digitale TV via de kabel weer te geven maar van het kabelbedrijf niet gebruikt mogen worden omdat er een standaard DVB CI slot in zit en geen CI+ slot. Dus de zoveelste drempel die door het kabelbedrijf wordt opgeworpen voor de overgang van analoog naar digitaal.

om1
13 juni 2009, 11:41
Het is mijns inziens heel simpel: als Ziggo digitaal kijken erg aantrekkelijk (dwz storingsvrij, goed van kwaliteit, makkelijk etc) maakt, steppen mensen vanzelf sneller over.

Maar afknijpen van analoog is niet de goede manier. Nogmaals ongeveer 2/3 van de klanten ziet nog niet in waarom ze nu zouden moeten overstappen.

En voor mensen die de paard-en-wagen vergelijking gebruiken: in het begin moesten auto's voorrang geven aan AL het andere verkeer.

Hengelerweend
13 juni 2009, 12:07
Wie mist de de Zwart/Wit TV nu nog ?
Niemand toch meer, en zo gaat dat straks ook met analoge TV.
Denk toch heus niet dat er tegen 2020 nog iemand over analoge TV zit te leuteren. Ja, misschien je ouwe Va en Moe van "Vroeger was alles beter" :mrgreen:

om1
13 juni 2009, 13:25
Wie mist de de Zwart/Wit TV nu nog ?
Niemand toch meer, en zo gaat dat straks ook met analoge TV.
Denk toch heus niet dat er tegen 2020 nog iemand over analoge TV zit te leuteren. Ja, misschien je ouwe Va en Moe van "Vroeger was alles beter" :mrgreen:

Je vergelijking gaat mank. Kleurentv is 100% compatible met zwartwit. Niemand werd gedwongen een kleurentv of een kastje te kopen om tv te kunnen blijven kijken.

Excalibur
13 juni 2009, 14:11
Dergelijke stemmingmakerij in dit topic en het andere topic getuigt niet bepaald van enig technisch inzicht.
Ten eerste is het geen stemmingmakerij, maar naast mijn mening gewoon een feit. Als je ontkent dat analoog een sterk gedateerde techniek is dan ontbreekt het je aan technisch inzicht of je verwart een tweetal zaken met elkaar, de werking en de leeftijd van die techniek. 2 verschillende zaken, maar ook 2 verschillende feiten. Dat de analoge transmissie over het algemeen prima werkt, zoals je ook al aangeeft, doet echter niets af aan het feit dat het een sterk gedateerde techniek is.

Verder denk ik dat er even breder gekeken moet worden als enkel Ziggo. Ooit zal er een start gemaakt moeten worden met het afbouwen van de analoge transmissie, we kunnen niet tot in het oneindige met die gedateerde en zeer inefficiente manier van transmissie blijven werken. Ook de analoge ether uitzendingen zijn al gestaakt, dus waar om analoog via de kabel nog wel blijven verplichten?

Kom je gelijk bij een heel ander punt van de discussie.

1- Een (groot) aantal mensen vind dat de kabelbedrijven nog verplicht moeten worden in het doorgeven van de analoge zenders, en tevens dat het analoge pakket niet afgeslankt mag worden.

Waarom word verwacht van de kabelbedrijven dat ze naast digitale tv ook een analoog pakket moeten doorgeven, maar waarvan een groot deel ook nog eens een vastgelegd pakket is door externe partijen. Waarom is dit enkel een verplicht gegeven voor de kabelmaatschappijen in nederland, en mogen alle andere tv aanbieders doen en laten zoals zij dat willen?

De analoge ether uitzendingen zijn al een tijdje gestaakt, waarom dan ook niet de analoge kabeluitzendingen langzamerhand gaan uitfaseren.

De weerstand zal er altijd blijven, als er nu een begin word gemaakt met het langzaam afbouwen van het analoge pakket, zijn we als het mee zit over een jaar of 5 van dat analoge pakket af. Als het 5 jaar uitgesteld word, zal dezelfde discussie opnieuw oplaaien omdat er altijd mensen willen zijn die tegen verandering zijn, die krampachtig vasthouden aan wat ze hebben, en er alles aan doen om die vooruitgang tegen te houden. Nu, over 5 jaar, en over 100 jaar zullen die mensen nog steeds bestaan.

ArChie
13 juni 2009, 14:34
Ten eerste is het geen stemmingmakerij, maar naast mijn mening gewoon een feit. Als je ontkent dat analoog een sterk gedateerde techniek is dan ontbreekt het je aan technisch inzicht of je verwart een tweetal zaken met elkaar, de werking en de leeftijd van die techniek. 2 verschillende zaken, maar ook 2 verschillende feiten. Dat de analoge transmissie over het algemeen prima werkt, zoals je ook al aangeeft, doet echter niets af aan het feit dat het een sterk gedateerde techniek is.
Mag ik je er even aan herinneren dat je in de vorige posting sprak over achterhaalde techniek en het woord gedateerd gebruikte om de indruk te wekken dat iets ouderwets is? En dat is precies waarop ik reageerde met mijn voorbeelden om aan te geven dat de analoge transmissie op dit moment nog steeds vooruitstrevender is met alle extra's dan de probleemvolle digitale transmissie. Nu probeer je er iets feitelijks van te maken door aan te geven dat gedateerd letterlijk ander uitgelegd kan worden, maar dat is niet wat je met je stemmingmakerij probeerde te bereiken.

We kunnen het ook anders zeggen: Analoge TV is volwassen en digitale TV staat net aan in de kinderschoenen. Ik heb mijn TV vroeger nooit hoeven te resetten toen ik nog van het analoge signaal gebruik maakte en met mijn ontvanger kan dat om de haverklap vanwege alle problemen met het digitale signaal door het geklooi van Ziggo. Ik kan mij dus heel erg goed indenken dat er veel klanten van Ziggo zijn die daar geen zin in hebben en dus maar analoog blijven kijken.

Waarom word verwacht van de kabelbedrijven dat ze naast digitale tv ook een analoog pakket moeten doorgeven, maar waarvan een groot deel ook nog eens een vastgelegd pakket is door externe partijen. Waarom is dit enkel een verplicht gegeven voor de kabelmaatschappijen in nederland, en mogen alle andere tv aanbieders doen en laten zoals zij dat willen?
7 van de in totaal 30 kanalen is geen groot deel. Wederom stemmingmakerij.

Excalibur
13 juni 2009, 15:06
Mag ik je er even aan herinneren dat je in de vorige posting sprak over achterhaalde techniek en het woord gedateerd gebruikte om de indruk te wekken dat iets ouderwets is?
Hoe zou je een van de eerste tv's op dit moment willen noemen? Juist gedateerd. Het analoge signaal is niet veel jonger, en is dus in de huidige tijd gedateerd.

We kunnen het ook anders zeggen: Analoge TV is volwassen en digitale TV staat net aan in de kinderschoenen. En hoe meer mensen digitale tv proberen tegen te houden en blijven vast klampen aan analoge tv, hoe langer dit proces zal duren. Al vind ik persoonlijk dat digitale tv het stadium "kinderschoenen" al lang gepasseerd is.

7 van de in totaal 30 kanalen is geen groot deel. Wederom stemmingmakerij.
Leg eens uit. Er zijn in totaal meer dan 7 zenders die door Ziggo doorgegeven moeten worden. Er staan sowieso 15 zenders vast. Een deel daarvan is must-carry, en naast de must-carry zenders zijn er nog een aantal zenders waarover besloten word door de programma raad. Ofwel, ik weet niet hoe jij aan die 7 zenders komt, maar het is ongeveer het dubbele. Wat ongeveer 50% van het totale pakket is, en dat noem ik toch wel degelijk een groot deel.

Zigmund
13 juni 2009, 15:22
De kabelraden en met name de geitewollensokken die daarin plaatsnemen zijn bang voor hun baantje, meer is er niet van. Ik hoop dat Ziggo doorzet en inderdaad terug gaat naar 30 en steeds verder terug. Analoog kijk ik niet meer dus dat mag van mij compleet verdwijnen. Degene die geen € 30,= voor een decoder overheeft (dat zijn echt de enige kosten voor aanschaf digitale tv) is in mijn ogen wereldvreemd

ArChie
13 juni 2009, 15:29
Hoe zou je een van de eerste tv's op dit moment willen noemen? Juist gedateerd. Het analoge signaal is niet veel jonger, en is dus in de huidige tijd gedateerd.
Oh, dus volgens jouw redenatie heeft men het analoge signaal dat we nu ontvangen al helemaal terug in het begin stadium van het analoge TV tijdperk gemaakt en ontvangen we nu dus een gedateerd signaal. Vandaar al die oud aandoende programma's via analoge TV terwijl alles er lekker nieuw uitziet via digitale TV (Ik praat nu even op hetzelfde denk niveau mee).

En hoe meer mensen digitale tv proberen tegen te houden en blijven vast klampen aan analoge tv, hoe langer dit proces zal duren. Al vind ik persoonlijk dat digitale tv het stadium "kinderschoenen" al lang gepasseerd is.
Met de voorwaarden die Ziggo stelt aan de ontvangst van digitale TV wel. Diverse personen in mijn familie en kennissenkring kunnen vandaag nog tot de digitale TV kijkers gerekend worden indien Ziggo net als bij Caiway het basis kanalen pakket zonder encryptie doorgeeft. Hun TV ondersteunt rechtstreekse digitale ontvangst via de kabel en de kanalenlijsten staat al in de door hun gewenste volgorde. Helaas mogen ze van Ziggo niet op die gebruiksvriendelijke manier kijken, dus kijken ze analoog. Van die groep klanten zou er geen weerstand zijn als Ziggo maar niet van alles probeert op te dringen. De overgang van publieke analoge TV kanalen via de ether naar digitale TV kanalen leverde ook in eerste instantie veel weerstand op toen de KPN probeerde om die Nederlandse publieke kanalen achter hun ontvanger te krijgen. Daar werd ook ingegrepen om die publieke kanalen zonder encryptie door te geven samen met een regionaal kanaal. En in de meeste TV's zit al jaren een DVB-T tuner zodat de ontvangst van die kanalen veelal gewoon direct op de TV kan net als vroeger. Een standaard DVB CI slot in die TV's en een door de KPN uitgegeven standaard DVB CAM voor Conax zorgen er ook nog eens voor dat de overige kanalen uit de pakketten van Digitenne op een prettige "ouderwetse" manier zijn te ontvangen.

Leg eens uit. Er zijn in totaal meer dan 7 zenders die door Ziggo doorgegeven moeten worden. Er staan sowieso 15 zenders vast. Een deel daarvan is must-carry, en naast de must-carry zenders zijn er nog een aantal zenders waarover besloten word door de programma raad. Ofwel, ik weet niet hoe jij aan die 7 zenders komt, maar het is ongeveer het dubbele. Wat ongeveer 50% van het totale pakket is, en dat noem ik toch wel degelijk een groot deel.
De programmaraad, waar het hier toch overgaat in dit topic, heeft maar inspraak in 7 zenders. En het zal je misschien zijn opgevallen dat die overige must-carry kanalen ook in alle pakketten van de andere Nederlandse TV aanbieders zitten.

ArChie
13 juni 2009, 15:33
De kabelraden en met name de geitewollensokken die daarin plaatsnemen zijn bang voor hun baantje, meer is er niet van.
Ongelofelijk wat sommige mensen toch uitkramen. Nu is deelname in een kabelraad opeens weer een baan.

Degene die geen € 30,= voor een decoder overheeft (dat zijn echt de enige kosten voor aanschaf digitale tv) is in mijn ogen wereldvreemd
Personen die zich niet eerst eens goed informeren en zomaar wat roepen zijn in mijn ogen een beetje wereldvreemd.

pvd
13 juni 2009, 16:20
Wat ik mis in deze discussie is het al dan niet verminderen van het analoge radio pakket. Zou dit ook moeten of juist niet?

Overigens ben ik van mening dat, zolang er nog ruimte is om nieuwe transportstreams in te passen er niet gesneden hoeft te worden in het analoge signaal. Wat men naar naar mijn mening moet doen: De nieuwe TV's en radio's allemaal voorzien van alleen digitale tuners. En wel op zo'n manier dat het veranderen van zender op de "ouderwetse" manier gaat. Dus geen geklooi met twee afstandsbedieningen etc. Op deze manier sterft de "analoge" kijker/luisteraar vanzelf uit.

pvd

Decibert
13 juni 2009, 16:25
Radio zenders nemen bijna geen ruimte in, het beperken van het analoge radio-aanbod is iets wat daarom een stuk minder "nodig" is dan van het analoge TV-aanbod.

Hengelerweend
13 juni 2009, 16:40
De kabelraden en met name de geitewollensokken die daarin plaatsnemen zijn bang voor hun baantje, meer is er niet van. Ik hoop dat Ziggo doorzet en inderdaad terug gaat naar 30 en steeds verder terug. Analoog kijk ik niet meer dus dat mag van mij compleet verdwijnen. Degene die geen € 30,= voor een decoder overheeft (dat zijn echt de enige kosten voor aanschaf digitale tv) is in mijn ogen wereldvreemd

Helaas blijven er altijd van die "Don Quichot" individuen bestaan die de digitale windmolens blijven bestrijden :mrgreen:

Tv-Kijker
14 juni 2009, 09:50
is het niet beter als de kabelbedrijven gezamelijk een voorstel indien bij het minsterie om een vest analoog basispakket voorstel in te dien dat voor de komende jaren vaststaat waar bijvoorbeeld alle nederlandse zenders inzitten en ook die van rtl nederland anders komt die discussie weer dat rtl niet nederlands is dus gewoon dat er wettelijk vast staat de publieken rtl nederland, de drie zenders van sbs (sbs6 net5 en veronica) de drie van mtv nederland(mtv tmf en nickelodeon/comdey central), discovery NGC animla planet cnn en euronews bb1 en 2 de twee vlaamse de regionale zender publiek en commercieel(indien die er is) de lokale indien die er is)
dan is er ook geen programma raad meer nodig omdat het dan geregeld is tussen overheid en kabelmaatschapijen gezamelijk

Hengelerweend
14 juni 2009, 10:47
Mijn mening
Nederland 1,2,3
Regionale TV
RTL 4,5,6,8
SBS 6 Net 5 Veronica
Lijkt mij RUIM voldoende om analoog door te geven
Wil men meer zien dan.......................JUIST digitale TV aanschaffen.
en vanaf 2015 gefaseerd de analoge doorgifte van deze zenders verminderen om tenslotte rond 2018 dit achterhaalde systeem voorgoed uit te schakelen.

Tegen die tijd zal er toch echt niemand nog zo'n oud beeldbuisbarrel in huis hebben staan

Riparius
14 juni 2009, 14:41
is het niet beter als de kabelbedrijven gezamelijk een voorstel indien bij het minsterie om een vest analoog basispakket voorstel in te dien dat voor de komende jaren vaststaat waar bijvoorbeeld alle nederlandse zenders inzitten en ook die van rtl nederland anders komt die discussie weer dat rtl niet nederlands is dus gewoon dat er wettelijk vast staat de publieken rtl nederland, de drie zenders van sbs (sbs6 net5 en veronica) de drie van mtv nederland(mtv tmf en nickelodeon/comdey central), discovery NGC animla planet cnn en euronews bb1 en 2 de twee vlaamse de regionale zender publiek en commercieel(indien die er is) de lokale indien die er is)
dan is er ook geen programma raad meer nodig omdat het dan geregeld is tussen overheid en kabelmaatschapijen gezamelijk

Dat lijkt me niet goed omdat je daarmee alleen maar de technologische ontwikkeling vertraagt. Er zouden juist wettelijke bepalingen moeten komen die inhouden dat:

1. Elke nieuw verkochte televisie moet zijn voorzien van een ingebouwde DVB-T en DVB-C HD tuner.

2. Elke kabelmaatschappij verplicht is een basispakket van ca. 60 kanalen onversleuteld door te geven (zoals nu al gebeurt bij CAIWAY).

Tv-Kijker
14 juni 2009, 17:08
ik doelde erop de programmaraad zo buitenspel te zetten met alleen de nederlandse zenders in het standaard analoge aanbod dus dat verplicht en verder alles verplicht digitaal dus het analoge aanbod zou dan een extra service worden met alleen de nederlandse (of op nl gerichte zenders rtl nederland bijv.) en verder niks standaard dan dus het digitale basispakket van 60 zenders en die rare programmaraad is dan ook niet nodig

CeeS
14 juni 2009, 17:08
Over die programmaraden vraag ik mezelf nog af:
In hoeverre zijn die programmaraden nog een (volgens de mediawet ingestelde) vertegenwoordiger van hun belanghebbenden??

Vroeger had elk kabelbedrijf wettelijk een programmaraad nodig, die allemaal een eigen soort beleid hadden. Daarom was er nogal wat diversiteit in de programmapakketten op de diverse kabelnetten.

Inmiddels zijn we jaren verder en zijn heel veel kabelnetten "één" geworden. Het lijkt echter of de oorspronkelijke programmaraden nog steeds dezelfde zijn en dus "iets" mogen bepalen over hun 'oude' gebied, terwijl in de huidige werkelijkheid het gebied groter geworden is.


Klopt dit of zijn de grenzen hiervoor opnieuw afgebakend ?
Spreken de programmaraden met 1 gezamelijk beleid, of bepalen ze zaken nog steeds op de oude (ex-kabelgebied) manier?
Wat is jullie mening over hoe de programmaraden op dit moment georganiseerd zijn en of dat nog wel bij deze tijd en indeling van Ziggo past ?

Riparius
14 juni 2009, 17:33
ik doelde erop de programmaraad zo buitenspel te zetten met alleen de nederlandse zenders in het standaard analoge aanbod. Dus dat verplicht en verder alles verplicht digitaal. Dus het analoge aanbod zou dan een extra service worden met alleen de Nederlandse (of op nl gerichte zenders rtl nederland bijv.) en verder niks. Standaard dan dus het digitale basispakket van 60 zenders en die rare programmaraad is dan ook niet nodig.

Volgens mij staat in de huidige (achterhaalde) wetgeving nergens dat het pakket van 15 zenders (de 7 zenders met een must carry status en 8 door de betreffende kabelraad aan te wijzen zenders) analoog moeten worden doorgegeven. In de hele wet wordt niet gesproken over de te gebruiken technologie, omdat er destijds alleen maar analoge transmissie was.

Maar nogmaals: in dit stadium van de technische ontwikkeling moet de wetgever kabelexploitanten niet alsnog gaan verplichten een analoog (basis)pakket door te geven, omdat je daarmee de technologische vernieuwing alleen maar onnodig tegenwerkt. Dat is mosterd na de maaltijd. Mijn voorstel om alle nieuw verkochte TV's verplicht te voorzien van een DVB-T én DVB-C HD tuner én kabelexploitanten te verplichten om in ieder geval een (digitaal) basispakket onversleuteld door te geven is veel beter om de volledige overgang naar digitale televisie te stimuleren.

Dat zoiets echt werkt is te zien in Frankrijk, waar alle nieuw verkochte toestellen wettelijk moeten zijn voorzien van een DVB-T HD tuner, en waar via de ether een kosteloos (onversleuteld) basispakket van 18 SD en inmiddels al 4 HD zenders beschikbaar is. Gevolg hiervan is dat de meeste Fransen inmiddels digitaal kijken, en dat zónder gehannes met smartcards of digitale kastjes. Zo kan het dus ook.

Tv-Kijker
14 juni 2009, 18:10
Of de kabelbedrijven zetten het analoge signaal uit op per juli 2010 kunnen ze ook niet meer zeuren over wel niet want het wordt niet aangeboden of je kijkt digitaal of je kijkt niet al het andere is ook digitaal alleen de kabel niet

Riparius
14 juni 2009, 18:30
Of de kabelbedrijven zetten het analoge signaal uit op per juli 2010. Kunnen ze ook niet meer zeuren over wel niet want het wordt niet aangeboden. Of je kijkt digitaal of je kijkt niet, al het andere is ook digitaal alleen de kabel niet

Dat is ook niet erg realistisch of klantvriendelijk, en al helemaal niet als je bedenkt dat op dit moment nog ca. 60% van alle Ziggo abonnees uitsluitend analoog kijkt. Dan kun je niet over één jaar de analoge transmissie stopzetten. Als analoge transmissie via de kabel compleet en abrupt wordt gestopt dan moet er voor de mensen die op dat moment nog analoog kijken wel een alternatief beschikbaar zijn. Dat zou kunnen betekenen dat de overheid bijspringt en mensen die op dat moment nog uitsluitend analoog kunnen kijken een subsidie verstrekt voor de aanschaf van een nieuw toestel met een ingebouwde DVB-T en DVB-C tuner, of dat de kabelexploitant over de brug komt en abonnees waarvan bekend is dat ze nog niet digitaal kijken een gratis decoder ter beschikking stelt. Maar een grote kabelaar zoals Ziggo zal zoiets niet gauw doen vanwege de kosten die daarmee gemoeid zijn. Bovendien moeten we zo snel mogelijk van die losse decoderkastjes af. Dat is slechts een tijdelijke oplossing om met 'oude' analoge TV's toch digitale TV te kunnen ontvangen. Het is verder niet juist dat 'al het andere' (wat bedoel je hier precies mee?) digitaal is. FM radio via de ether is nog altijd analoog, en er zijn geen tekenen dat daar snel verandering in komt.

Tv-Kijker
14 juni 2009, 19:48
ik bedoel de andere aanbieders van tv-signalen

digitalekabeltelevisie
15 juni 2009, 08:59
Volgens mij staat in de huidige (achterhaalde) wetgeving nergens dat het pakket van 15 zenders (de 7 zenders met een must carry status en 8 door de betreffende kabelraad aan te wijzen zenders) analoog moeten worden doorgegeven. In de hele wet wordt niet gesproken over de te gebruiken technologie, omdat er destijds alleen maar analoge transmissie was.
Dan wordt het tijd om te gaan lezen in de Mediawet 2008 (http://www.cvdm.nl/dsresource?objectid=8807&type=org)

"Artikel 6.13
1. Als een significant aantal aangeslotenen op een omroepnetwerk programma-aanbod op analoge wijze ontvangt, verspreidt de aanbieder van dat omroepnetwerk naar die aangeslotenen in ieder geval vrij toegankelijk programma-aanbod op ten minste vijftien omroepnetten voor televisie en op ten minste vijfentwintig omroepnetten voor radio,
waaronder:..."

en

"2. Als een significant aantal aangeslotenen op een omroepnetwerk programma-aanbod op digitale wijze ontvangt, verspreidt de aanbieder van dat omroepnetwerk naar die aangeslotenen in ieder geval:
a. het programma-aanbod, bedoeld in het eerste lid; en
b. het in artikel 2.70 bedoelde programma-aanbod van een regionale publieke mediadienst dat bestemd is voor een provincie of deel van een provincie aangrenzend aan de provincie waarbinnen het omroepnetwerk zich bevindt op één omroepnet voor televisie."

Pio
15 juni 2009, 12:08
@ ArChie "bedrijfsfantast Gradus Vos" :schater::schater:. Die man wordt betaald om te liegen, stroop te smeren en wat krom is recht te praten.
Ziggo moet bij monde van Gradus Vos niet zeuren. Die wetgeving bestaat al langer dan Ziggo.
Verder heeft digitale tv voor veel mensen met een zogenaamd verouderde beeldbuis weinig meerwaarde.Een oude tv laadt 2000+ pagina's teletekst in waar mijn Samsung 360 elke keer eerst vraagt of ik echt in het nederlands naar teletekst wil kijken. Als ik door de 60 zenders heenzap duurt dat vergeleken met een oude buis ongeveer 15X langer of nog meer met een E19 melding :mrgreen:.
Bij veel mensen waar ik kom staat de gratis digitale ontvanger stof te happen in de kelder.Mensen willen geen extra "kastje" en afstandbediening ( en ook geen geld uitgeven aan een Harmony of nieuwe gecertificeerde TV met ingebouwd CI+ slot)
Verder is het beeld van een samsung 270 of humax fox die je aansluit met de bijgeleverde scart kabel nou niet echt spectaculair beter dan gewoon analoog.
Offtopic:
Iedereen moet eens ophouden met het het domweg stellen dat digitaal altijd beter is dan analoog.Radio via mijn Samsung 360 vind ik vergeleken bij mijn "oude analoge" tuner (die trouwens 3X zoveel kost dan de Samsung :oyeah:) echt helemaal niks.

Het is niet dat ik tegen vooruitgang ben (heb hier 4 digitale ontvangers) en ik vind het digitaal ook veel beter op 60". Maar voor de meerderheid van de Ziggoklanten is digitaal te veel gedoe en zijn er nog te veel argumenten om analoog te blijven kijken.

Riparius
15 juni 2009, 15:55
Dan wordt het tijd om te gaan lezen in de Mediawet 2008 (http://www.cvdm.nl/dsresource?objectid=8807&type=org)

"Artikel 6.13
1. Als een significant aantal aangeslotenen op een omroepnetwerk programma-aanbod op analoge wijze ontvangt, verspreidt de aanbieder van dat omroepnetwerk naar die aangeslotenen in ieder geval vrij toegankelijk programma-aanbod op ten minste vijftien omroepnetten voor televisie en op ten minste vijfentwintig omroepnetten voor radio,
waaronder:..."

en

"2. Als een significant aantal aangeslotenen op een omroepnetwerk programma-aanbod op digitale wijze ontvangt, verspreidt de aanbieder van dat omroepnetwerk naar die aangeslotenen in ieder geval:
a. het programma-aanbod, bedoeld in het eerste lid; en
b. het in artikel 2.70 bedoelde programma-aanbod van een regionale publieke mediadienst dat bestemd is voor een provincie of deel van een provincie aangrenzend aan de provincie waarbinnen het omroepnetwerk zich bevindt op één omroepnet voor televisie."

Aha. De wet is dus zeer recent aangepast, want hier verwijs je naar een publicatie in het Staatsblad d.d. 29 december 2008. Curieus dat er nu (als ik het juist interpreteer) staat dat een exploitant ook één publieke regionale omroep van een aangrenzende provincie digitaal moet doorgeven, terwijl die verplichting analoog niet bestaat. Dat is dus niet alleen volstrekte willekeur, maar ook een eerste stapje van de wetgever op weg naar meer greep op de invulling van het digitale programma-aanbod.

Verder is het dubieus dat de wetgever spreekt over een 'significant aantal aangeslotenen'. Maar wat is precies significant?

om1
15 juni 2009, 16:07
Aha. De wet is dus zeer recent aangepast, want hier verwijs je naar een publicatie in het Staatsblad d.d. 29 december 2008. Curieus dat er nu (als ik het juist interpreteer) staat dat een exploitant ook één publieke regionale omroep van een aangrenzende provincie digitaal moet doorgeven, terwijl die verplichting analoog niet bestaat. Dat is dus niet alleen volstrekte willekeur, maar ook een eerste stapje van de wetgever op weg naar meer greep op de invulling van het digitale programma-aanbod.

Verder is het dubieus dat de wetgever spreekt over een 'significant aantal aangeslotenen'. Maar wat is precies significant?

Zo lees ik het niet helemaal. Op analoog gebied zijn er een X aantal verplichtingen, op digitaal gebied een stuk minder. En de eis van het verspreiden van een regionale omroep is ook zwakker geformuleerd, dwz in meer gevallen zal een kabelmaatschappij eraan voldoen.

Verder heeft de term significant vast een juridische betekenis, is er iemand die thuis is in wetsteksten?

Daarnaast kan je wel mopperen over dat de wet niet goed zou zijn, maar het zijn wel de regels waar we vanuit moeten gaan. Je kan niet "shoppen" in een wetstekst en alleen de dingen die je bevallen eruit pikken, zoals Ziggo probeert te doen.

GolfTouch
15 juni 2009, 17:03
Verder heeft de term significant vast een juridische betekenis, is er iemand die thuis is in wetsteksten?


Ik ben redelijk thuis in wetteksten maar naar mijn idee heeft significant geen juridische betekenis.
Zie het als een ander woord voor: beduidend, gewichtig, veelzeggend, zwaarwegend, etc.
En daar is weinig juridisch aan.


GolfTouch; van vele markten thuis.

om1
15 juni 2009, 17:06
Ik ben redelijk thuis in wetteksten maar naar mijn idee heeft significant geen juridische betekenis.
Zie het als een ander woord voor: beduidend, gewichtig, veelzeggend, zwaarwegend, etc.
En daar is weinig juridisch aan.


GolfTouch; van vele markten thuis.

Is het misschien dan de bedoeling van de wetgever dat dit door jurisprudentie nader wordt bepaald?

Hengelerweend
15 juni 2009, 18:13
Maar voor de meerderheid van de Ziggoklanten is digitaal te veel gedoe en zijn er nog te veel argumenten om analoog te blijven kijken.
Hoe kom je aan deze feiten ?
Heb je daar onderzoek naar gedaan ?

digitalekabeltelevisie
15 juni 2009, 18:20
Curieus dat er nu (als ik het juist interpreteer) staat dat een exploitant ook één publieke regionale omroep van een aangrenzende provincie digitaal moet doorgeven, terwijl die verplichting analoog niet bestaat. Dat is dus niet alleen volstrekte willekeur, maar ook een eerste stapje van de wetgever op weg naar meer greep op de invulling van het digitale programma-aanbod.
Ik weet niet wat er willekeurig aan is. Deze verplichting is alleen opgelegd voor digitaal omdat daar meer ruimte beschikbaar is, en de meeste kabelbedrijven er toch al aan voldoen door alle regionale omroepen door te geven. De plicht is dus om een omroep uit een aangrenzende provincie door te geven. Opleggen van deze verplichting voor analoog werd als onredelijk ervaren.

Verder is het dubieus dat de wetgever spreekt over een 'significant aantal aangeslotenen'. Maar wat is precies significant
Dat is inderdaad niet vastgelegd. Met opzet. Uit antwoorden op vragen gesteld bij het wetsontwerp (http://www.minocw.nl/documenten/19553b.pdf);

"Net als nu regelt het wetsvoorstel dat doorgifteverplichtingen alleen gelden voor omroepnetwerken die hoofdzakelijk met gebruik van kabels radio en televisie verspreiden. Satelliet en ether zijn geen omroepnetwerk in de zin van de wet. De kabel, ADSL en glasvezelnetwerken (ftth) zijn dat wel. Het wetsvoorstel regelt verder dat doorgifteverplichtingen alleen gelden voor omroepnetwerken (kabel, inclusief ADSL) zolang zij voor een significant aantal eindgebruikers in Nederland het belangrijkste middel zijn om radio- en televisie te ontvangen. Deze bepaling sluit aan op artikel 31 van de Europese richtlijn voor Universele Diensten. Het wetsvoorstel regelt bovendien dat doorgifteverplichtingen ook gaan gelden voor digitale kabel zodra een significant aantal gebruiker de kabelgebruikers televisie digitaal ontvangt.

Het begrip significant wordt in de Europese richtlijn niet nader ingevuld, zodat lidstaten de vrijheid houden om al naar gelang de marktomstandigheden een percentage of aantal gebruikers te bepalen. Dit kan in de wet gebeuren, maar ook in het toezicht door het Commissariaat voor de Media. De regering heeft voor deze laatste optie gekozen, omdat dit meer flexibiliteit geeft. In reactie op de vragen van de Kamer meent de regering dat zeker sprake is van een significant aantal eindgebruikers als minimaal de helft van de huishoudens een omroepnetwerk gebruikt voor ontvangst."

Het CvdM mag het dus zeggen.

GolfTouch
15 juni 2009, 18:21
Is het misschien dan de bedoeling van de wetgever dat dit door jurisprudentie nader wordt bepaald?

Ik denk sowieso dat dit een erg grijs gebied is.
Want zijn er b.v. referentiemodellen?
Wie bepaalt wat significant is? De wetgever, overheid, providers, etc.

pvd
15 juni 2009, 21:00
Dat lijkt me niet goed omdat je daarmee alleen maar de technologische ontwikkeling vertraagt. Er zouden juist wettelijke bepalingen moeten komen die inhouden dat:

1. Elke nieuw verkochte televisie moet zijn voorzien van een ingebouwde DVB-T en DVB-C HD tuner.

2. Elke kabelmaatschapij verplicht is een basispakket van ca. 60 kanalen onversleuteld door te geven (zoals nu al gebeurt bij CAIWAY).


2. Waarom niet de nu verplichte 15? Dan kan de programmaraad hierover besluiten en in stand worden gehouden, dus zijn ze hun baantjes niet kwijt......

pvd

Pio
15 juni 2009, 21:21
Hoe kom je aan deze feiten ?
Heb je daar onderzoek naar gedaan ?

Natuurlijk heb ik daar onderzoek naar gedaan. Ik ga elke avond de buurt door om dat te vragen :lol:.

Niet iedereen zit toch op een extra kastje met afstandbediening te wachten of heb je daar bronvermelding bij nodig?
Als je een nieuwe tv nodig hebt is het een ander verhaal natuurlijk, maar dan is de €80 voor een Cammodule toch best nog veel geld.

GolfTouch
15 juni 2009, 21:26
Natuurlijk heb ik daar onderzoek naar gedaan. Ik ga elke avond de buurt door om dat te vragen :lol:.

Niet iedereen zit toch op een extra kastje met afstandbediening te wachten of heb je daar bronvermelding bij nodig?
Als je een nieuwe tv nodig hebt is het een ander verhaal natuurlijk, maar dan is de €80 voor een Cammodule toch best nog veel geld.

Vreemd want op de meeste plekken waar ik kom staat wel zo'n kastje en ligt een extra afstandsbediening op de tafel.
Zeker met het huidige flatcreen tijdperk wordt dat steeds meer. Ken er maar heel weinig die een lcd of plasma hebben en analoog kijken.

Pio
15 juni 2009, 21:56
Vreemd want op de meeste plekken waar ik kom staat wel zo'n kastje en ligt een extra afstandsbediening op de tafel.
Zeker met het huidige flatcreen tijdperk wordt dat steeds meer. Ken er maar heel weinig die een lcd of plasma hebben en analoog kijken.

Maar niet alle mensen hebben een lcd of plasma. En Gradus Vos wil juist de resterende 60% ook digitaal krijgen. Het probleem van de extra afstandbediening is natuurlijk erg makkelijk op te lossen met een Harmony oid. Het is gewoon zo dat veel mensen tevreden zijn met hun huidige beeldbuis en kwaliteit en pas als deze kapot gaat voor een lcd of plasma gaan kijken en zich dan zullen beraden om al dan niet digitaal te gaan kijken

Verder vertelt Gradus niet welke zenders ze dan toe willen voegen als er ruimte vrijkomt door het schrappen van een aantal analoge zenders. Binnen het digitale aanbod van 60 kanalen kunnen er voor mij persoonlijk zo 10 weg: ik heb niks met alle regionale en duitse zenders . En zo heeft iedereen vast wel persoonlijke voorkeuren. Het is dus goed dat er zoiets als programmaraden zijn al was het maar om een beetje tegengas aan de monopolisten op de kabel te geven. Al heb ik wel het idee dat deze raden een sterke voorkeur voor de niet comerciële zenders hebben.

Riparius
15 juni 2009, 22:03
Waarom niet de nu verplichte 15? Dan kan de programmaraad in stand worden gehouden en zijn ze hun baantjes niet kwijt......

pvd

1. Omdat er nu ca. 60 digitale kanalen in het basispakket zitten bij Ziggo, waarvoor geen extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.

2. Omdat het wenselijk en correct is dat alle Nederlandse publieke omroepen zonder meerkosten ter beschikking worden gesteld. Voor die omroepen betalen we namelijk al allemaal. Hieronder zijn tevens te verstaan de regionale publieke omroepen en feitelijk ook de themakanalen van de NPO. Uiteraard volstaan 15 kanalen dan niet.

FRanatic
26 juni 2009, 09:49
In mijn optiek is de reden dat Ziggo niet kiest voor de klantvriendelijke oplossing (onversleuteld het basispakket doorgeven) puur gebaseerd op geld.
De echte winst wordt gemaakt op de extra zenderpakketten. Hiervoor is toch een decoder nodig (in welke variant dan ook). Als je vervolgens je nieuwe digitale klant dus een periode gratis naar de extra zenders kunt laten kijken, is er meer kans om die als abonnee te kunnen toevoegen.

De bekendheid wordt op deze wijze vergroot en drempel om extra pakketten af te nemen wordt zo lager.

Het feit dat ziggo (veel) extra geld wil genereren op extra zenders baseer ik op het feit dat extra zenders (bijv. eredivisie live) duurder zijn dan bij andere aanbieders. Zo buiten zij hun "monopoly-positie" uit in het verspreidingsgebied.

Er is niets mis met geld verdienen. Als je iets te duur vindt als klant, koop je het niet. Echter het risico bestaat dat ziggo zich uit de markt prijst. Zodra dat dat nog niet gebeurt, blijven ze op de huidige koers doorgaan denk ik.

Zodra andere aanbieders van dezelfde diensten toegang krijgen tot het kabelnet, of er zelf een aanleggen en gaan exploiteren in het dekkingsgebied van ziggo, zullen er wel veranderingen gaan komen, die in het voordeel van de klant zullen uitvallen.

Dat is de werking van de vrij markt economie. De klant heeft altijd een keuze. Ben je het er niet mee eens of vindt je iets te duur, dan laat je het links liggen.

Decibert
26 juni 2009, 13:07
In mijn optiek is de reden dat Ziggo niet kiest voor de klantvriendelijke oplossing (onversleuteld het basispakket doorgeven) puur gebaseerd op geld.
De echte winst wordt gemaakt op de extra zenderpakketten. Hiervoor is toch een decoder nodig (in welke variant dan ook). Als je vervolgens je nieuwe digitale klant dus een periode gratis naar de extra zenders kunt laten kijken, is er meer kans om die als abonnee te kunnen toevoegen.

Ik begrijp niet waar je op doelt. Wat heeft de previewperiode te maken met het basispakket? De enige reden waarom het niet onversleuteld wordt doorgegeven is zodat zij duidelijk in beeld hebben hoeveel mensen een Smartcard hebben geregistreerd. Zo hebben ze een doelgroep in beeld. Dat je een previewperiode hebt is uiteraard zodat je tijd hebt om je kaart te activeren en zodat je kan kijken of extra pakketten wat voor je zijn, alleen dat heeft niks te maken met het onversleuteld uitzenden van het basispakket.

[off-topic]

Zodra andere aanbieders van dezelfde diensten toegang krijgen tot het kabelnet, of er zelf een aanleggen en gaan exploiteren in het dekkingsgebied van ziggo, zullen er wel veranderingen gaan komen, die in het voordeel van de klant zullen uitvallen.

Het kan best dat sommige zaken goedkoper worden. Maar het lijkt me sterk dat de nadelen van het openstellen van het netwerk daar tegen op wegen. De problemen zijn legio: moet het héle kabelnetwerk in Nederland op de schop zodat elke leverancier overal kan leveren? ITV van Ziggo kan echt niet in Amsterdam en UPC Fiber Power kan echt niet in Amstelveen. En al die extra bandbreedte? En krijgen we dan een KPN-scenario? Dat moeten we toch niet hebben... Om over de jaren van administratieve en technische chaos maar te zwijgen.
Als je daar graag verder over wilt discussiëren kun je daar beter een eigen topic voor starten.
[/off-topic]

Schlauhaenchen
28 juni 2009, 23:02
Helemaas mee eens. De programmaraden zijn er JUIST om het aanbod gevarieerd te houden, en niet alleen te kijken naar populariteit. Dat kunnen commerciële bedrijven heel goed zelf.

En voor alle digitaal fanboys: ik vind dat Ziggo rekening moet houden met het overgrote deel van de klanten dat nog analoog kijkt. De cijfers (van Ziggo zelf) geven duidelijk aan dat het nog te vroeg is om analoog geforceerd af te knijpen.

Als lid zijnde van de Programmaraad van vm. Multikabel
hebben wij dit ook zwaarwegend laten gelden

slechts 25 procent in Noord-Holland kijkt digitaal en wij willen voor de overige 75 % een gevarieerd pakket behouden.
Reken ook maar eens uit wat de prijs per kanaal per abonnee nu is voorheen 40 kanalen nu nog 30 gedeeld door € 15,95 zijnde analoog .

Damandan
28 juni 2009, 23:31
...Reken ook maar eens uit wat de prijs per kanaal per abonnee nu is voorheen 40 kanalen nu nog 30 gedeeld door € 15,95 zijnde analoog .

De klant kan nu zelfs voor die prijs VEEL meer kanalen krijgen. Alleen zal hij dan ook eens met de tijd mee moeten gaan en moeten investeren in een decoder of een nieuwe tv met decoder ingebouwd. Analoog is nou eenmaal een techniek die veel te inefficiënt is om nog veel langer te laten voortbestaan. Wat Ziggo wel zou moeten overwegen is om gewoon een harde deadline te zetten voor de analoge switch off en gewoon ieder huishouden 1 decoder aan te bieden. Een dure oplossing die zich echter in de loop der jaren snel terugverdiend (vermoed ik).

Schlauhaenchen
29 juni 2009, 01:33
Dat is helaas niet zo.
De prijs voor de digitale pakketten zal veel duurder worden daar de aanbieders van de zenders meer zullen vragen voor doorgifte in digitale kwaliteit.

31Stier
29 juni 2009, 08:15
Is dit een veronderstelling of een feit?

Schlauhaenchen
29 juni 2009, 11:42
Is dit een veronderstelling of een feit?.
Helaas een feit

thomas999
29 juni 2009, 11:42
Alle zenders op de kabel worden digitaal aangevoerd. Dus duurder worden zie ik er niet van komen. Voor de analoge doorgifte wordt het digitale signaal omgezet naar een analoog kabelsignaal.
Als programmaraadman weet je dat toch hopelijk wel? ;)

om1
29 juni 2009, 11:50
Is dit een veronderstelling of een feit?

Het is maar hoe je er tegen aan kijkt.

je kan moeilijk de belangen van de ongeveer 2/3 kijkers die nog analoog kijken onder tafel vegen.

Ik kijk zelf 100% digitaal, maar ik realiseer me wel dat ik een minderheid ben. Het is nog te vroeg om analoog geforceerd af te knijpen.

Daarnaast, er is zoiets als de mediawet. En Ziggo moet zich daar aan houden. Anders hadden ze maar geen kabelmaatschappij moeten worden :wink:

Als je het niet eens ben met het bestaan of het beleid van de programmaraden, gebruik dan je democratische invloed om dit te veranderen.


Hmm: even een edit.... Door wat verwarring heb ik op een andere vraag een antwoord gegeven dan die werd gesteld. Even een tip: gebruik geen vage verwijzingen zoals "dit", maar zeg expliciet waar het om draait.

CeeS
29 juni 2009, 11:59
De klant kan nu zelfs voor die prijs VEEL meer kanalen krijgen. Alleen zal hij dan ook eens met de tijd mee moeten gaan en moeten investeren in een decoder of een nieuwe tv met decoder ingebouwd.

Dat is helaas niet zo.
De prijs voor de digitale pakketten zal veel duurder worden daar de aanbieders van de zenders meer zullen vragen voor doorgifte in digitale kwaliteit.

@Schlauhaenchen:
Graag een uitleg verklaring van de Kabelraad Multikabel over deze uitspraak. Aangezien je in je vorige bericht presenteerde als vertegenwoordiger deze Kabelraad weten jullie dus blijkbaar iets over verhogingen van de tarieven in de nabije toekomst. Ik zou me namelijk niet voor kunnen stellen dat een Kabelraad anders zo'n stellige uitspraak zou doen.

Ik snap nog een deel van je reactie trouwens niet ("dat is helaas niet zo") op de opmerking van Damandan. Die stelde dat je voor hetzelfde geld veel meer kanalen dan de 30 kunt zien als je een digitale ontvanger aanschaft. Jij ontkent dit. Wil je dat ook even uitleggen ? (Wordt dat ook afgeschaft soms?) Momenteel kun je namelijk zonder extra abonnementskosten 60 TV kanalen zien.

31Stier
29 juni 2009, 12:02
De vraag was of het een veronderstelling of een feit is dat de prijzen omhoog zullen gaan als omroepen zelf SD kanalen vervangen door HD kanalen.

om1
29 juni 2009, 12:10
De vraag was of het een veronderstelling of een feit is dat de prijzen omhoog zullen gaan als omroepen zelf SD kanalen vervangen door HD kanalen.

Volgens mij ging het niet om SD versus HD, maar analoog vs digitaal. Waar het om draait is denk ik niet of Ziggo meer wil rekenen, maar of de aanbieders (dwz de TV-stations) dat zullen gaan doen bij digitale doorgifte.
Nu is het wel zo dat voor zover ik weet het hele anaologe aanbod al digitaal te ontvangen is zonder meerkosten (behave de decoder dan).

Schlauhaenchen
29 juni 2009, 12:27
Het is maar hoe je er tegen aan kijkt.
de vergaderingen zijn openbaar , dus iedereen kan zijn invloed uitoefenen !

Zie onze eigen website : http://www.programmaraadmultikabel.nl/

CeeS
29 juni 2009, 12:32
Nu is het wel zo dat voor zover ik weet het hele anaologe aanbod al digitaal te ontvangen is zonder meerkosten (behave de decoder dan).
Meer zelfs dan dat, het hele analoge aanbod plus nog 30 zenders meer (totaal 60 zenders) zijn zonder extra abonnementskosten digitaal te bekijken. Dat gaat volgens Programmaraad Multikabel dus veranderen begrijp ik uit de verklaring van hun vertegenwoordiger. (vandaar mijn vraag aan hem)

Schlauhaenchen
29 juni 2009, 12:43
Meer zelfs dan dat, het hele analoge aanbod plus nog 30 zenders meer (totaal 60 zenders) zijn zonder extra abonnementskosten digitaal te bekijken.

Vergoeding bedraagt € 3,95 per maand

om1
29 juni 2009, 12:47
Vergoeding bedraagt € 3,95 per maand

Zucht, het zou handig zijn als er wat meer details kwamen in plaats van losse zinnetjes. Zoals: waarvoor dan, wanneer dan, is het een voorstel of is dit definitief....

Kortom, meer uitleg graag in plaats van alleen maar vragen oproepen.

CeeS
29 juni 2009, 12:52
Meer zelfs dan dat, het hele analoge aanbod plus nog 30 zenders meer (totaal 60 zenders) zijn zonder extra abonnementskosten digitaal te bekijken.

Vergoeding bedraagt € 3,95 per maand

Eh... loopt de programmaraad niet een aantal jaren achter met hun informatie ???
Het digitale basiszender pakket kost helemaal geen 3.95 per maand maar is gratis.Met het basiszenderpakket (Televisie Z1 (http://www.ziggo.nl/producten/televisie/z1)) haal je alle televisiezenders in huis waar Nederlanders al jarenlang met veel plezier dagelijks naar kijken, zoals Nederland 1, 2, 3 en de commerciële zenders.

30 analoge televisiezenders
60 zenders in digitale kwaliteit
Enkele zenders in HD-kwaliteit
ruim 60 radiozenders
1 vaste prijs voor alle toestellen in huis
Basisabonnement: € 16,25 per maand

om1
29 juni 2009, 12:55
Eh... loopt de programmaraad niet een aantal jaren achter met hun informatie ???
Het digitale basiszender pakket kost helemaal geen 3.95 per maand maar is gratis.

Ach jee, zou het echt zo zijn dat ze dit niet weten? Tot nu toe gaf ik de programmaraden het voordeel van de twijfel, maar misschien moet ik die mening herzien.

crapz0rs
29 juni 2009, 13:14
Eh... loopt de programmaraad niet een aantal jaren achter met hun informatie ???
Het digitale basiszender pakket kost helemaal geen 3.95 per maand maar is gratis.Hij zal vast doelen op de smartcard en de hardware die je nodig hebt om digitaal te kijken.
Als hij hier niet op doelt, dan is het alsnog een feit dat je niet zonder meerkosten digitaal kan kijken.

ArChie
29 juni 2009, 13:15
Het digitale basiszender pakket kost helemaal geen 3.95 per maand maar is gratis.
Het digitale basiszender pakket is niet gratis, maar is inbegrepen in het basis abonnement voor de kabel, net zoals het analoge basiszender pakket is inbegrepen in dat basis abonnement voor de kabel. Woorden als "gratis" wekken bij het gros van de klanten de indruk dat men "dus" € 16,25 moet betalen voor de analoge kanalen en dat de abonnementskosten dan met € 16,25 omlaag kunnen als die analoge kanalen worden opgeheven, wat uiteraard niet zo is.

Anders verwoord: Het basis abonnement voor de kabel omvat 60 kanalen waarvan al die kanalen digitaal worden doorgegeven en een 30 van die kanalen ook analoog. Dat geldt ook voor de 60 radio kanalen die allemaal digitaal worden doorgeven en een deel daarvan ook analoog.

Zie ook de quote in je eigen bericht.

CeeS
29 juni 2009, 13:25
Het digitale basiszender pakket is niet gratis, maar is inbegrepen in het basis abonnement voor de kabel,

Natuurlijk :wink:
Hopelijk begrijpt een lezer dat, in mijn eerste quote had ik dat ook neergezet, maar om het door Schlauhaenchen nog even te verduidelijken dat de digitale kanalen die deel uitmaken van het basiszenderpakket geen 3.95 extra kosten noemde ik die digitale kanalen 'gratis' ten opzichte van de 16.25 die je hiervoor neer moet tellen.
Maar jouw omschrijving is perfect :wink:

CeeS
29 juni 2009, 13:33
Hij zal vast doelen op de smartcard en de hardware die je nodig hebt om digitaal te kijken.
Als hij hier niet op doelt, dan is het alsnog een feit dat je niet zonder meerkosten digitaal kan kijken.

Aan hardware en smartcard kun je zeker geen 3.95 per maand hangen. Dat is helemaal afhankelijk van het type apparaat wat je gebruikt en wat je daarvoor betaald hebt. Dat kan van helemaal gratis zijn (bij een alles-in-1 abbo bijvoorbeeld) tot de volle prijs. Maar eigenlijk moet je voor je analoge TV ook een afschrijvingsbedrag per maand rekenen.

Ik vermoed toch dat hij doelde op het oude bedrag wat je vroeger betaalde voor digitale TV. Maar het kan ook dat de programmaraden informatie hebben gekregen dat Ziggo dit bedrag in de toekomst zal gaan rekenen. Daar was ik juist benieuwd naar en daarom vroeg ik uitleg aan hem hierover. Hopelijk krijgen we daar dus nog een antwoord op, ook op de vraag over de verklaring dat de digitale pakketten in de toekomst veel duurder zullen worden omdat de zenders meer zullen vragen.

ArChie
29 juni 2009, 13:41
Het kan ook zijn dat Schlauhaenchen bedoelt dat de vergoeding van Ziggo aan die 60 zenders van het basis zenderpakket tegenwoordig € 3,95 bedraagt, wat dan inhoudt dat Ziggo maandelijks € 12,30 overhoudt per aansluiting van die € 16,25. En die € 12,30 is dan voor alle kosten van de Ziggo organisatie, onderhoud van de kabel aansluiting, investeringen en een niet nader genoemd bedrag voor de winst.

Maar dit soort korte one-liners schept inderdaad alleen maar meer verwarring dan duidelijkheid. Helaas zie je dat ook bij de bijdragen van de Ziggo medewerkers hier op het forum.

crapz0rs
29 juni 2009, 13:45
Maar dit soort korte one-liners schept inderdaad alleen maar meer verwarring dan duidelijkheid. Helaas zie je dat ook bij de bijdragen van de Ziggo medewerkers hier op het forum.Nou dan gooi ik er ook ff 1 in:
Verdeel en heers

Pio
29 juni 2009, 14:16
Nou kan ik uit het hele stuk niet opmaken wat er precies gestagneerd wordt door de programmaraden. De analoge zenders nemen uiteraard bandbreedte in maar wat zou er dan digitaal bij kunnen komen wat ze nu dan niet kunnen doen.
Aan de internet-kant gaat de snelheid steeds verder omhoog. Hoeveel bandbreedte hebben ze nu eigenlijk nog over met de huidige technieken?

xahmol
29 juni 2009, 15:39
De analoge zenders nemen uiteraard bandbreedte in maar wat zou er dan digitaal bij kunnen komen wat ze nu dan niet kunnen doen.

Lijkt me duidelijk: HD kanalen.

Pio
29 juni 2009, 16:04
Lijkt me duidelijk: HD kanalen.

Lijkt mij niet zo duidelijk. Ik wil ook graag meer HD content maar om daar nu analoge zenders voor te laten wijken.
Ik heb meer het gevoel dat de programmaraden de financiele ontwikkeling van Ziggo beperken.Met minder analoog kunnen ze meer paketten (en shopping kanalen) aanbieden en dus meer verdienen, wat uiteraard hun doel is als commercieel bedrijf.
Verder is het verhaal van de 60 digitale zenders ook maar een raar argument.Je hebt het zenderoverzicht, etalagekanaal,family7,Suus,alle 15 regionalen,GoedTV en Zizone. Dat zijn allemaal goedkope zenders voor Ziggo en ik kan dat nou geen verrijking van het aanbod noemen.

xahmol
29 juni 2009, 16:18
Lijkt mij niet zo duidelijk. Ik wil ook graag meer HD content maar om daar nu analoge zenders voor te laten wijken.

Naar ik begrijp (maar laat me graag corrigeren door de techneuten hier) passen in één analoog kanaal 5 HD zenders of 10 SD digitale zenders.

Dat betekend dus dat het uitzenden van zeg 5 analoge kanalen waar geen hond naar kijkt zo 25 HD kanalen, 50 SD kanalen of een mix daarvan kost.
En al die shopping kanalen ben ik ook geen fan van, maar die zullen er ongetwijfeld voor zorgen dat we de 60 zenders 'gratis' boven het basis bedrag kunnen krijgen.

Grootste probleem wat ik heb met die programmaraden heb is dat ze met die volslagen wereldvreemde adviezen komen. Kijk, dat ze waken dat iedereen in NL alle Nederlandstalige zenders voor het brede publiek kunnen ontvangen snap ik nog. Maar waarom ze vinden dat per sé iedereen analoog naar TV5 moet kunnen kijken vind ik echt volslagen kolder. Net zo kolder als het advies destijds toen Talpa RTL8 werd dat RTL8 niet nodig was om door te geven en dat TVE er wel op kan. Alsof niet elke franstalige en spaanstalige TV kijker in Nederland niet allang een schotel heeft.
Maar ja, de enige mensen die tijd hebben om oeverloze programmaraad vergaderingen bij te wonen, laat staan actief te participeren, kijken zelf natuurlijk nooit TV :wink: Precies het probleem van die raden trouwens. Leuke theorie ze zijn democratisch want iedereen kan zich kandidaat stellen, maar door het tijdbeslag en het imago krijg je natuurlijk ook alleen maar mensen met tijd teveel die zich kandidaat stellen.

En waarom dan geen programmaraad voor Digitenne? Nee, vind echt de programmaraden volledig achterhaald.

Vind overigens ook dat wanneer Ziggo overweegt om het analoge pakket terug te brengen tot minder dan 15 zenders ze inderdaad eenmalig met gratis decoder acties zullen moeten komen voor de 2e, 3e, 4e en 5e TV.

Decibert
2 juli 2009, 15:12
Naar ik begrijp (maar laat me graag corrigeren door de techneuten hier) passen in één analoog kanaal 5 HD zenders of 10 SD digitale zendersIn de stream van één analoge zender kon dacht ik één HD-zender met een paar SD-zenders, afhankelijk van de bitrate. Één analoog kanaal kan ook wijken voor 5 à 8 SD-zenders. Het gaat hierbij niet echt om exacte getallen, zolang je maar weet dat een analoog signaal altijd ten koste gaat van ruimte die gebruikt kan worden voor meerdere zenders in betere kwaliteit.

Bovendien brengt het in stand houden van de analoge aansluitingen ook kosten met zich mee wat betreft de gebruikte apparatuur. Als dat er allemaal uitgegooid kan worden levert dat ook een flinke besparing op.

EDIT: Voor Ziggo, that is.

Tv-Kijker
29 juli 2009, 13:45
heb net het advies van de programmaraad Limburg bekeken het bindend advies aan Ziggo is hetgeen Ziggo dus doorgeeft en het vrijblijvend advies aan Limburg daar geven ze een gedeelte van door. Zou Ziggo zelf in de Programmaraad Limburg zitten?

marivermeer
30 juli 2009, 13:07
Hoe zit het met lokale zenders ? Vaak zijn die digitaal niet te ontvangen.
Er kan dan wel geroepen worden om analoog helemaal af te schaffen, maar dan mis je toch het lokale nieuws.
Van de lokale omroepen kan toch niet verwacht worden dat zij digitaal gaan, zij werken uit kostenoverweging heel vaak met vrijwilligers.
En voor veel kijkers is een lokale omroep toch waardevol.

xahmol
30 juli 2009, 13:12
Van de lokale omroepen kan toch niet verwacht worden dat zij digitaal gaan, zij werken uit kostenoverweging heel vaak met vrijwilligers.
En voor veel kijkers is een lokale omroep toch waardevol.

Kan dan wel van de kabelaars maar worden verwacht een hele analoge infrastructuur in de lucht te houden voor de (naar mijn mening niet om aan te ziende want pijnlijk amateuristische) programma's van een lokale omroep?

Die lokale omroepen moeten dan toch echt maar omschakelen naar digitaal, of als ze daar de midddelen niet voor hebben, maar gaan webcasten of zo. We leven toch echt inmiddels in de 21 eeuw.

mandersp
3 augustus 2009, 22:03
Bron: www.coax.nl

http://www.coax.nl/images/onepix.gif
´Commissariaat voor de media moet tanden laten zien´
http://www.coax.nl/images/onepix.gif
3 Aug. '09 http://www.coax.nl/news/news_images/news_image_2199.jpgHet Commissariaat van de Media moet doortastender optreden tegen Ziggo. Dat meent de overkoepelende organisatie van de programmaraden, Kabelraden.nl. Ziggo ging eerder in bezwaar tegen een uitspraak van het Commissariaat van de Media. Deze laatste oordeelde dat de kabelaar het advies van de programmaraden op moet volgen. "We gaan er van uit dat wij gaan winnen", stelt de strijdvaardige Pablo Meegdes, beleidsmedewerker bij Kabelraden.nl. Ondertussen is het afwachten: "Het begint een ingewikkeld juridisch proces te worden." Ziggo heeft een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechtbank. Het gevolg is dat het Commissariaat de boete niet wil uitvoeren tot er een uitspraak is gedaan. En dat stuit Kabelraden.nl tegen de borst.
Bron: Kabelraden.nl (http://www.kabelraden.nl/nieuws/programmaraadnieuws/ni/14984/artikel-emerce-commissariaat-voor-de-media-moet-tanden-laten-zien/)

Tv-Kijker
4 augustus 2009, 17:54
Ik kan alleen het programma pakket van de programmaraad Limburg vinden en dat is ook hetgeen Ziggo annaloog doorgeeft muv RTL SAT1 en TV5 verder geven ze alles door. Dus de raad in Limburg is de enige die niet mag klagen. Brave programmaraad in Limburg dus doet wat Ziggo wil. De drie genoemde zenders zaten ook nog in het vrijblijvend advies

Zigmund
5 augustus 2009, 17:07
Bron: www.coax.nl (http://www.coax.nl)

http://www.coax.nl/images/onepix.gif
´Commissariaat voor de media moet tanden laten zien´
http://www.coax.nl/images/onepix.gif
3 Aug. '09 http://www.coax.nl/news/news_images/news_image_2199.jpgHet Commissariaat van de Media moet doortastender optreden tegen Ziggo. Dat meent de overkoepelende organisatie van de programmaraden, Kabelraden.nl. Ziggo ging eerder in bezwaar tegen een uitspraak van het Commissariaat van de Media. Deze laatste oordeelde dat de kabelaar het advies van de programmaraden op moet volgen. "We gaan er van uit dat wij gaan winnen", stelt de strijdvaardige Pablo Meegdes, beleidsmedewerker bij Kabelraden.nl. Ondertussen is het afwachten: "Het begint een ingewikkeld juridisch proces te worden." Ziggo heeft een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechtbank. Het gevolg is dat het Commissariaat de boete niet wil uitvoeren tot er een uitspraak is gedaan. En dat stuit Kabelraden.nl tegen de borst.
Bron: Kabelraden.nl (http://www.kabelraden.nl/nieuws/programmaraadnieuws/ni/14984/artikel-emerce-commissariaat-voor-de-media-moet-tanden-laten-zien/)

De laatste stuiptrekkingen van de kabelraden die langzaamaan overbodig worden. men is bang voor hun eigen hagje en niet voor die van de kijker. Iemand die in een kabelraad zitting neemt moet toch iets meer weten dan dat er een analoog pakketje is. Digitale tv is in opmars, er zijn veel meer aanbieders waar de kabelraden ook geen invloed op hebben....

thomas999
6 augustus 2009, 14:59
Mee eens. Het probleem is weer de bemoeienis van den Tweede Kamer; Sommige nitwits daar, gespeend van elke techinsche kennis, willen dat die vermaledijde Programmaraden ook wat te zeggen krijgen over digitale pakketten. Nu nog plannen voor Digitenne, maar wat volgt??

abloem
3 november 2009, 12:24
Analoog kijk ik niet meer dus dat mag van mij compleet verdwijnen.

Zigmund vergeet erbij te schrijven: 2/3 van de Ziggo klanten kan wat hem betreft het dak op.

Degene die geen € 30,= voor een decoder overheeft (dat zijn echt de enige kosten voor aanschaf digitale tv) is in mijn ogen wereldvreemd

Waar koop je die decoders voor € 30 ? Alleen voor het smartkaartje wordt al € 30 gevraagd.

Het feit dat de digitale decoders of het beheer daarvan nog in de kinderschoenen staan wordt vergeten. De kwaliteit is nog erbarmelijk.
Misschien werkt het goed op het "studentkamertje met één teevee" van Zigmund maar ik heb in mijn woning 8 aansluitpunten en moet er niet aan denken om 8 van die gammele digitale kastjes te gaan kopen. "Hallo Ziggo, ik heb een probleem met digitaal", "ow meneer, probeer eerst even de stekker uit de 220 en dan na 5 minuten terug doen". Draaien die kastjes misschien intern met Windows Vista ofzo ??
:lol:

kontknager
6 november 2009, 16:13
Nog even en die analoge zooi is verleden tijd. Het moet ook maar eens afgelopen zijn met die programma raden, stuk voor stuk subsidievreters waar je niets aan hebt.

Soms moet je nou eenmaal ingrijpende veranderen doorvoeren. Net zoals het feit dat we over 5 tot 10 jaar over moeten op IPv6, en veel apparatuur en OS's niet meer werken.

rigolo
6 november 2009, 17:54
.... zoals het feit dat we over 5 tot 10 jaar over moeten op IPv6.....

Maak daar maar 1 tot 3 jaar van ...

Excalibur
10 november 2009, 22:56
Het feit dat de digitale decoders of het beheer daarvan nog in de kinderschoenen staan wordt vergeten. De kwaliteit is nog erbarmelijk.
Misschien werkt het goed op het "studentkamertje met één teevee" van Zigmund maar ik heb in mijn woning 8 aansluitpunten en moet er niet aan denken om 8 van die gammele digitale kastjes te gaan kopen.
Kwaliteit erbarmelijk? Op welk gegeven is dat gebaseerd? De kwaliteit van digitaal is beter tov analoog, mits de aansluiting(en) in orde zijn, hoeveel aansluitingen iemand in huis heeft is daarin volledig irrelevant. Wel relevant is het hoe het een en ander gerealiseerd is.

kontknager
13 november 2009, 14:43
Maak daar maar 1 tot 3 jaar van ...

Hangt er een beetje vanaf. Iig. niet aan de klantzijde. Wel misschien binnen de diverse autonomous systems (centrale gedeelte van het internet) Maarja feit is dat veel bedrijven nog ladingen IPv4 adressen tevoorschijn toveren (zijn ze vroeger niet zo slim mee geweest bij het ARIN) en dat het nog wel even kan duren. Iedere keer zitten voorspellers ernaast. Hou ook rekening met het feit dat software/hardware allemaal vervangen moet worden, dat gaat niet zomaar binnen een aantal jaar.

Jdd
13 november 2009, 16:11
Kwaliteit erbarmelijk? Op welk gegeven is dat gebaseerd? De kwaliteit van digitaal is beter tov analoog, mits de aansluiting(en) in orde zijn, hoeveel aansluitingen iemand in huis heeft is daarin volledig irrelevant. Wel relevant is het hoe het een en ander gerealiseerd is.


Welke decoder werkt er perfect ?? Tot nu toe hebben ze allemaal irritante bugs. En wat updates betreft is het tch wel bedroevend.

Ik heb een 9401 van samsung waarbij regelmatig het beeld op zwart gaat, zit alweer twee jaar te wachten op de beloofde update.

Het beeld mag dan goed zijn (al het er is), maar de kastjes die zijn gammel.