View Full Version : FTP met WinSCP script


steeg370
9 juni 2009, 16:45
Ik heb een script gemaakt om met WinSCP opgenomen programma's van de Humax recorder over te halen naar mijn Windows Home Server.

Eerst heb ik WinSCP (http://winscp.net/download/winscp419setup.exe) ge´nstalleerd en vervolgens in de WinSCP GUI (winscp.exe) een sessie aangemaakt, deze Humax genoemd en opgeslagen (zie screenshot). Deze sessie wordt namelijk aangeroepen in het HumaxFTP.txt script. Gebruik het ip adres van jouw Humax recorder als Host name, Port 21, Password 0000, protocol FTP.

Ik had het probleem dat het overhalen steeds bleef hangen op 99%. Momenteel heb ik als workaround, tijdens het overhalen de Windows Firewall uit te zetten (zie script). Ik gebruik Windows Home Server en weet dat Filezilla ook problemen hiermee heeft en er wordt geadviseerd om de firewall uit te zetten. Mogelijk is dit bij een ander OS niet nodig.

Er zit een wachtlus in zodat WinSCP wordt gestart wanneer de Humax recorder aan staat, middels een ping naar het ip adres van mijn Humax (192.168.2.8), dit moet je zelf aanpassen.
Je moet even de LOCAL variabele naar de juiste directory zetten waar jouw opnamen in moeten komen te staan.
Verder worden directories en de bestanden 0.ts en 0.nts niet overgehaald: option exclude "0.*; .*";

Je kunt HumaxFTP.cmd eventueel schedulen in Windows Scheduler. HumaxFTP.cmd roept script HumaxFTP.txt aan.

Pas het naar eigen smaak aan (en post het op dit forum). Succes ermee!

GEBRUIK OP EIGEN RISICO! Ik ben niet verantwoordelijk indien er bij jou iets fout gaat.

http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/1653733.htmlhttp://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/06/09/1244556267-320.png (http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/1653733.html)

HumaxFTP.cmd

@echo off
rem define directories
set LOCAL="E:\Recorded Humax"
set REMOTE="/mnt/hd3/Video"

:waitloop
echo Waiting for Humax...
Ping 192.168.2.8 -n 2 |find /i "Request timed out" > nul
if %errorlevel% ==0 goto waitloop
:connected

@echo on

echo Disable Windows Firewall
netsh firewall set opmode disable

echo Connect to Humax

"C:\program files\winscp\winscp.com" /console /script="C:\Program Files\WinSCP\HumaxFTP.txt"

echo Enable Windows Firewall
netsh firewall set opmode enable

echo Done

exit
HumaxFTP.txt

# Automatically answer all prompts negatively not to stall
# the script on errors
option batch on

# Disable overwrite confirmations that conflict with the previous
option confirm off

# Exclude files
option exclude "0.*; .*";

# Connect to the server ("Humax" is a defined session in WinSCP GUI)
open Humax

# Do the work
synchronize local %LOCAL% %REMOTE%

# Close and exit
close
exit