View Full Version : Bug&Wishlist


Pagina's : [1] 2 3 4 5 6 7 8

SayMr2Me
28 februari 2009, 19:21
Ik denk dat het ook voor dit apparaat tijd word voor een Bug&Wishlist.
zal proberen ze bij te houden14-05-2010:Wij verwachten a.s. dinsdag 19 mei de maintenance release voor de 5050 op het netwerk te plaatsen. Ik zal de release notes dan eveneens uitbrengen.

12-05-2010:ik heb de releasenotes maar de software nog niet, nadat wij en irdeto de software hebben vrijgegeven, moet nu het groene licht nog komen van het QC team Humax. Wordt in de komende dagen verwacht.

07-05-2010: Ziggo voert de certificering uit. Een aantal operators werkt daarbij mee in de laatste fase van de certificering tijdens de fieldtesten. Zoals eerder aangegeven verwacht ik volgende week de software. De software zal eerst bekend gemaakt worden via het forum. Tijdens de eerste dagen zal de software alleen manueel geupgrade kunnen worden, daarna zullen de nog niet geupgrade ontvangers de nieuwe software automatisch detecteren en na het opstarten v/d ontvanger een melding geven, dat er nieuwe software beschikbaar is. Ik zal volgende week de release notes posten.

05-05-2010: we proberen de software volgende week beschikbaar te krijgen

De testen bij Ziggo zijn afgerond, het wachten is nog op de testen bij Irdeto. Zullen over enkele weken starten, als deze testen afgerond zijn en de upgrade als zodanig ook getest is dan zal de software beschikbaar komen op het netwerk. Ik hoop dat het deze maand nog zal plaatsvinden.

Dat klopt maar als de software op dat moment niet goedgekeurd is dan vervalt het tijdslot en moet er een nieuw slot geboekt worden. Humax moet 2 weken van te voren zeker zijn dat de software goed is, om een reservering te cancelen, anders worden de kosten doorbelast. Het volgende slot is de 3e week van april. De testen duren twee weken. Begin mei wordt het resultaat verwacht. Als ook deze testen goed verlopen zal de software worden vrijgegeven. We hopen dat de software in de eerste week van mei beschikbaar kunnen stellen.

Over de uitbreiding van het HD aanbod kan ik niets vertellen aangezien hier nog over gesproken wordt.

Voor wat betreft de 5050 planning kan ik alleen maar bevestigen dat er voortdurend is geschoven. Ik kan alleen de planning zoals deze op dat moment beschikbaar is met jullie delen. Als je hier uberhaupt geen waarde aan hecht dan kun je de berichten gewoon negeren. Op basis van de bevestigingen van Humax gaan wij nu uit van begin mei, als Irdeto de software niet goedkeurt dan gaat de planning opnieuw aan de haal. Wij hebben de problemen met mislukte recordingen die veroorzaakt worden door de ontvanger met een work-around in het netwerk aangepast, om hiermee het "leed" te verzachten. De grootste vertraging is met name ontstaan door de hdmi problemen, waarvoor broadcom ondersteuning heeft moeten bieden.Ik heb van anoniem begrepen dat de Firmware (test) in de afronding zit en naar verwachting begin april gereleased zal worden.

:pompom:Begin maart is er een laatste test bij Irdeto in Beijing gepland. Als deze testen met goed gevolg worden doorlopen en er in de komende weken geen regressie meer wordt vastgesteld dan zal de software medio / eind maart beschikbaar komen. De oplossing heeft extra tijd gevraagd om hdmi/hdcp problemen (groen beeld) waarvoor samen met broadcom naar een oplossing is gezocht.Wij zijn de nieuwe release al aan het testen, Humax is een aantal weken geleden begonnen met de fixes. Het verder uitbreiden van de wishlist heeft ziet zoveel zin. Humax zal zich beperken tot bufixing en heeft verder een kleine aanpassing gemaakt voor het 'media' menu en de mogelijkheid de timeshift te gebruiken voor een recording. Voor wat betrefd de wishes wordt serieus gekeken welke items toegekend kunnen worden aan een toekomstige opvolger van de 5050 HD-PVR. Ik verwacht dat de software in september beschikbaar zal komen. We zullen de komende weken verder focussen op de failed recordings

Humax heeft het probleem met de mislukte opnames gefixed. De recorder zal bij een E19, na een bepaalde tijd een retry uitvoeren om te voorkomen dat de recording mislukt als alleen de eerste 30 sec een E19 optreedt. We zullen komende week nog een uitbreide test uitvoeren op de nieuwe software. Verder zijn we wat regressie tegen gekomen op enkele TV's v.w.b. HDMI met de nieuwe software, dit zal verder onderzocht moeten worden door Humax

Status nieuwe software

Helaas is de nieuwe software niet door de labtesten gekomen. We hebben een aantal side-effects geconstateerd. Verder heeft Humax een aanpassingen uitgevoerd in de hdmi/hdcp drivers, die regressie tot gevolg hebben (groen beeld). Humax zal een nieuwe candidate release moeten uitbrengen. Dit heeft tot gevolg dat de software niet over enkele weken gereleased zal worden.

Anoniem
Ziggo

Ik zal de release notes publiceren zodra de software defintief goedgekeurd is en ik de status van de buglist daarvoor één op één kan gebruiken.
Zoals eerder aangegeven brengt Humax geen echte upgrade uit, de meeste aanpassingen hebben te maken met bugfixes (update), een uitzondering hierop is TSR die gebruikt kan worden voor/met een recording.
De items die geclassificeerd zijn als wishes worden waar mogelijk meegenomen voor een toekomstige opvolger van de 5050.

Humax heeft de laatste maanden meerdere software releases uitgebracht, daarbij zijn aanzienlijke verbeteringen doorgevoerd. Helaas staan er nog enkele issues open. Het belangrijkste restpunt betreft problemen met hdmi. Humax heeft er wel degelijk naar gestreefd om voor zowel de 5000 als de 5050 een nieuwe release uit te brengen. Er werkt een dedicated team van Humax bij Ziggo aan de verbeteringen nodig voor beide producten. Zodra de software door Ziggo wordt goedgekeurd zal ook Irdeto nog goedkeuring moeten geven. Ook deze testen moeten ingepland worden en dit gaat normaal gepaard met een wachtlijst. Ik verwacht dat de software pas in februari beschikbaar zal komen. Wij zijn ons er terdege bewust van dit aanzienlijk later is dan de eerder genoemde release datum september 2009.


Lipsynchroon.

Als alles aanstaat, de tv, de versterker en de Humax 5050c dan wordt de Humax geluidsvertraging afgesteld op 120ms. Alles werkt dan prima. Gaat alles uit en wordt weer ingeschakeld dan is het weer foute boel. Dan roep ik in het menu, van de Humax, de instelling van de vertraging op en die staat dan nog steeds op 120ms. Vervolgens ga ik weer uit het menu en alles loopt weer synchroon. Door in het menu te gaan wordt de vertraging weer ingeschakeld??? Dit moet toch, op een of andere manier, opgeslagen kunnen worden. De gebruiksaanwijzing vertelt hier niets over.

wordt meegenomen in de nieuwe releaseWe wachten op humax die de hdmi problemen verder wil onderzoeken. Verder moet humax nog een aantal fixes aanbrengen omdat ze een FAIL hebben gekregen op een aantal netwerkupdate testen in septermber.
Ze zullen binnenkort weer langskomen. Ik weet zo niet hoe de planning er uit ziet. Het wordt in ieder geval aanzienlijk later dan de oorspronkelijke planning.

Ik begrijp dat het lang duurt.

Groet
anoniem


Anoniem,

het is ondertussen half oktober, hoe staat het met de softwareupdate? word er alweer getest, valt er iets meer te vertellen?

gr,

Mr

Bugs
- Opnamen (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=151430&postcount=26) welke zijn geprogrammeerd stoppen niet op tijd
- Opnamen (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=151574&postcount=41) komen meerdere malen met meerdere opnamelengtes
- Opname/weergave blijken niet of niet geheel uitgevoerd met een Encryptie-error(mogelijke, gedeeltelijke oplossing. Humax laten opwarmen 5 a 10 minuten voor een opname)
- Handshake (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=151812&postcount=53) probleem, Humax geeft zwart beeld bij inschakelen na wisselen van kanaal is het probleem "opgelost"
-Door extra tijd bij een opname in te plannen (3 min. voor, 10min na) word de verkeerde EPG-informatie opgeslagen
- Matige SD kwaliteit, te gecompressed
- Na het opnemen van video met subtitlestream (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=153908&postcount=142) (Discovery Science) loopt de ondertiteling bij het afspelen niet synchroon
- teletekstpagina's worden niet automatisch ververst (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=154210&postcount=155).
- Bij het hernoemen (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=152887&postcount=93) van je favorietenlijst vervalt de reeds ingevoerde tekst als je van toetsenbord wisselt. bv tbv invoeren "/"
- Bij het inplannen (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=154494&postcount=178) van "herhaal"opnamen krijgt men een conflictmelding
- Audio (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=154610&postcount=187): Kiezen van geluidskanaal (stereo/links/rechts) in het geluidsmenu met cursortoetsen links/rechts werkt niet. Zou volgens handleiding wel moeten. (pag 24, paragr. 4.6)
- Foto's (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=154610&postcount=187) kijken via SCART. Speler gaat er van uit dat het beeld 16:9 is. Als je naar een 4:3 zender kijkt, blijft TV in 4:3 verhouding staan. Fotos worden dan niet in juiste verhouding weergegeven. Op de component uitgang gaat het wel goed.
- Aspect ratio (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=154610&postcount=187) change tijdens skippen in een opname wordt niet opgemerkt op SCART uitgang, Widescreen pulse wordt niet verzonden naar TV. Bijv. reclame op Veronica wordt in breedbeeld uitgezonden, druk aantal keer op skip tot in het volgende programma dat 4:3 is. De 4:3 puls wordt niet naar de TV gestuurd, dus beeld blijft opgerekt. Op de component uitgang gaat het wel goed.
- Instellingen (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=154610&postcount=187) voor weergeven breedbeelduitzending op een 4:3 scherm werken niet goed. Center cut out werkt niet op SCART, beeld blijft wel 4:3, maar randen zijn er niet af geknipt (resultaat heel dunne mensen). Op de component uitgang zijn de randen er dan wel af... Ook 14:9 lijkt niet goed te gaan, er zou dan een randje aan de zijkanten afgesneden moeten worden (anders klopt de verhouding niet meer) en dat gebeurt niet. Beeld wordt vertikaal wel ingedrukt. (minder dan bij 16:9, zoals te verwachten)
- Favorietenlijst (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=154610&postcount=187) hernoemen; Je kan een favorietenlijst een heel lange naam geven (70 chars?) Na standby zijn daar 20 characters van over, de rest is weg.
- In het menu (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=154610&postcount=187) "zenders vergrendelen", werkt de blauwe knop "alles ontgrendelen" niet.
- Timer uitschakelen (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=154610&postcount=187) op bepaald tijdstip, vraag verschijnt 1 minuut van tevoren "wilt u blijven kijken", kies JA, toch schakelt de 5050 uit na 1 minuut...
- Klokje verdwijnt (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=154779&postcount=198) in de epg als je de tijd handmatig verlengt
- na inschakelen (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=154882&postcount=205) onverklaarbaar veel beeldruis of groen scherm
- formatteren/partitioneren (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showthread.php?p=152329#post152329) vanuit het menu gaat niet goed
- bij extra opnametijd klopt de EPG-info in de medialijst niet. mogelijk kan de Humax automatisch de EPG info van bijvoorbeeld 30 minuten na het starten van de opname weergeven in de Medialijst.
- Als je insteld dat je een letterinvoer per sms-indeling (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=170301&postcount=496) wilt doen is deze keuze opgeheven na het uit,- inschakelen van de Humax
- Hetzelfde (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=170428&postcount=499) geld voor de ingestelde audiovertraging, hiervoor moet men na het opnieuw inschakelen eerst weer door het menu
- Verhoudingen (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=174721&postcount=624) van HD-uitzendingen kloppen niet (altijd) bij aansluiting via scart
- Sortering (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=180323&postcount=749) van opnamen is niet erg gebruiksvriendelijk. Zie link (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=180332&postcount=751) voor verdere uilteg.
- Het afspelen van mp3 gaat niet vloeiend. er zijn verschillende klachten bekend waaronder deze (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=183681&postcount=784) en deze (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=184787&postcount=795).

Bug/Wish
- Als je een favorietenlijst (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=154176&postcount=151) hebt geselecteerd en bijvoorbeeld overschakeld naar de radio en dan weer terug "vergeet" de Humax de favorietenlijst.
- De timerbalk (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=170803&postcount=525) blijft exact 10 seconden staan, ondanks dat de instelling doet vermoeden dat je dit aan kunt passen. de bug is... de instelling werkt niet. de wish is we willen dit kunnen instellen
- Uitlijning (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=172347&postcount=573) van de EPG is onprettig

Wishes (tbv firmwareupdate danwel opvolger):
- Knipfunctie (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=153363&postcount=125) in opnamen
- Dimbaar display en LED (indien mogelijk)
- Slimmere EPG-opnames (bij 2 programma's achter elkaar opnemen). zoals (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=162581&postcount=384) omschreven in bericht #6 (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=151085&postcount=6) en in dit bericht (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=153716&postcount=132).
- Tijdgesynchroniseerde (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=151278&postcount=10) opnamen
- EPG met TVTV (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=151328&postcount=18http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=151328&postcount=18) - ondersteuning
- Opnamekeuzes als in link (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=151169&postcount=2)
- het hernoemen van een opname voordat deze word opgenomen
- Bredere ondersteuning Mediabestanden
- Grotere HDD (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=151145&postcount=1032) (is uiteraard niet mogelijk dmv een Firmwareupgrade:!:)
- Humax on Demand (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=151404&postcount=23) (HoD :-P) op afstand programmeren (tevens onderdeel van tvtv (http://www.tvtv.nl/tvtv/index.vm?lang=nl))
- Mogelijkheid om na het teruggaan in de buffer (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=151546&postcount=32) vanaf dat punt op te nemen
- Opname tijd vermelden (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=151574&postcount=41) in Medialijst
- Grotere tekst (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=151835&postcount=55) teletekst, pagina's bekijken welke al geladen zijn
- Knipfunctie (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=151884&postcount=56) in bewerkmodus (gele toets)
- 16:10 (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=151815&postcount=54) modus voor 4:3 content
- Programma's (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=152397&postcount=72) markeren of klaarzetten voor Deleten bv. (dat dit word uitgevoerd zodra de Humax hier klaar voor is of bij voorkeur direct).
- Kortere Opstarttijd (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=153018&postcount=111)
- Picture in Picture (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=153307&postcount=122) net als de 9200C (niet mogelijk omdat er geen dual decosing word ondersteunt)
- een mogelijkheid om een USB disk netjes te unmounten (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=153874&postcount=139) voordat je hem lostrekt.
- Mogelijkheid om programma's langer dan 20 minuten uitloop (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=153963&postcount=143) te geven
- Mogelijkheid om vaste opstartzender (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=154173&postcount=150) in te stellen voor iig Radio.
- Mogelijkheid om een favorietenlijst (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=154176&postcount=151) echt vast te zetten (zodat bij iedere keer opstarten deze word gekozen oid)
- Ondersteuning (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=154770&postcount=197) NTFS
- Sneller deleten.
- Mogelijkheid (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=156076&postcount=266) om beeldinstellingen/regelingen op de Humax in te stellen
- Mogelijkheid meerdere playlist (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=159006&postcount=336) in te stellen
- Instelbare (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=159071&postcount=337) grootte ondertiteling
- Auto (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=160289&postcount=365) Replace Recording
- het aan en uit (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=164128&postcount=408) kunnen schakelen van meldingen.
- Optie tot eenmalige (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=164613&postcount=416) scroll in display van lange File,- programmanamen
- Mogelijkheid om de klok handmatig (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=166489&postcount=445) in te stellen
- "Als de humax de keuze geeft opname of live opname beëindigen omwille van een nieuwe opname. bij geen antwoord of uitschakelen apparaat, opname (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=170115&postcount=492) starten."
- Weergave (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=170415&postcount=498) datum/tijd in bestandsbeheermenu.
- Mogelijkheid (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=176385&postcount=672) tot audioversnelling/beeldvertraging ipv audiovertraging.
- Mogelijkheid (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=176385&postcount=672) om meer dan 100 zenders op te nemen in de favorietenlijst.
- Meer instelmogelijkheden (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=176834&postcount=677) voor het vooruit/achteruit springen.
- Mogelijkheid om frames (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=177702&postcount=691) te skippen/door te "spoelen".
- Lettergrootte (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=177762&postcount=692) (font) aanpassen van epg.bv dmv een zoomfunctie.
- Naamstelling (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=178227&postcount=698) ten tijde van de opname overnemen uit de guide.
- Mogelijkheid (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=180017&postcount=743) om het apparaat in standby de te starten opnamen weer te laten geven.
- De PLAY-toets (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=184029&postcount=791) in de gids kunnen gebruiken voor het snel afspelen van het geselecteerde programma, via de timer
- Trefwoord-opname (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=250906&postcount=1275).
- instellen geluidsniveau's (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=253287&postcount=1311) per zender (of in ieder geval radio/TV apart)
- Frame (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=267758&postcount=1543) voor frame kunnen kijken.


Het volgende kon ik niet samenvatten en heb ik zodoende in zijn geheel gekopieerd:

Hoi,

Wat zitten spelen met een externe USB disk. Eerst een algemene opmerking: copieren naar de disk vind ik vrij traag gaan. Hij is echt minuten bezig met een relatief klein bestand van +/- 1G. Maar ik weet niet of dat aan mijn USB disk ligt of niet. Wellicht doet ie USB1 ipv USB2 en/of is er verschil tussen de voor en de achter USB aansluitng? Iets om nog eens verder uit te zoeken.

Maar nu de bugs

1. Ik had de disk op Linux de disk eerst als ext2 geformateerd. De disk werd door de Humax niet herkend. Pas toen ik hem als ext3 formateerde, ging het goed.

2. Toen ik probeerde via het "USB instelling" menu alle bestanden te wissen, resette de Humax.

3. De handleiding spreekt in de sectie "USB instelling" over formatteren. Het menu heeft het over "alle bestanden wissen". Formatteren is niet hetzelfde als alle bestanden wissen. Graag in de menu's en de handleiding eenduidige termen gebruiken.

4. Verder is het nuttig als (indien formatteren bedoeld wordt) erbij zou staan WELK formaat ext2, ext3, FAT32, ....gebruikt gaat worden. Of een keuze, anders zadel je windows gebruikers mogelijk op met een bestandsformaat waar ze niks mee kunnen. Het zou ook aardig zijn als NTFS en HFS+ (voor de mac gebruikers) ondersteund werden. FAT32 heeft te veel beperkingen.

Als ik wat tijd vind, zal ik proberen problemen 1 en 2 te reproduceren. (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=156351&postcount=294)

met dank aan om1:thumb up:

:pompom::pompom::pompom::pompom::pompom::pompom:
Wie helpt om de lijst aan te vullen?

plieshout
28 februari 2009, 22:02
Tot nu toe voor mij:

Bugs:
-nog niet

Wishlist:
Dimbaar display (is erg fel in het donker)
opname starten wanneer het programma begint (of ik ben hier nog niet achter hoe het werkt)

jcompagner
28 februari 2009, 22:03
Wishes: (vervanger voor een de Windows Media center worden)

1> alles afspelen op interne hd of via usb/netwerk, met alles bedoel ik dus voornamelijk MKV containers met h262 files. (met subtitle support!)

2> wildcard programmering (of echte series opname) bv: "topgear" op bbc2, moet dan altijd topgear op nemen op de zender bbc2 en "topgear" op alles, moet topgear op nemen over alle zenders wanneer deze voor komen in de guide.

3> aan geven wat de houdbaarheid is van een opname (dus bij de timer programma zelf, of eventueel later met de hand), "altijd bewaren" of "gooi weg indien nodig"


de 5050 is dicht bij een echte vervanger te worden voor de Media Center maar toch nog niet niet helemaal. Terwijl hij de power er op zich wel voor heeft.

SayMr2Me
28 februari 2009, 22:07
Tot nu toe voor mij:

Bugs:
-nog niet

Wishlist:
Dimbaar display (is erg fel in het donker)
opname starten wanneer het programma begint (of ik ben hier nog niet achter hoe het werkt)

foutje :oops:
wil de niet quoten maar startbericht aanpassen, schijnbaar zat ik te slapen.
iig. staat genoteerd

hbeck
28 februari 2009, 23:14
Wishlist(je)

Op het moment dat je twee achtereenvolgende progs opneemt zou de machine eigenlijk door moeten hebben dat de overlooptijd (in het geval van extra tijd toevoegen) geen extra programma zou moeten veroorzaken.
Wat mij betreft de eerste opname gewoon stoppen op de normale tijd, en de tweede opname wel gewoon met extra tijd opnemen.

jcompagner
28 februari 2009, 23:56
Wishlist(je)

Op het moment dat je twee achtereenvolgende progs opneemt zou de machine eigenlijk door moeten hebben dat de overlooptijd (in het geval van extra tijd toevoegen) geen extra programma zou moeten veroorzaken.
Wat mij betreft de eerste opname gewoon stoppen op de normale tijd, en de tweede opname wel gewoon met extra tijd opnemen.

beter is gewoon het bestand 2x wegsschrijven

dus als je iets op neemt van 20:30 tot 21:30 en van 21:30 tot 22:30

met 5 minuten eerder en later beginnen, moet je op het einde dus gewoon 2 opgenomen programma's hebben van beide 70 minuten lang. die dus samen een overlap hebben va 10 minuten.

Dit voorkomt bv als je 1 van de 2 eerste kijkt die toevallig een begin of einde heeft van de andere en je delete hem omdat je hem hebt bekeken ben je plotseling de start of eind van de andere kwijt.

trouwens zou dit dus moeten gelden dat er maar 1 tuner wordt gebruikt binnen alle zenders die in de zelfde stream zitten en je heb overlappende tijden.. Want waaarom zouden er 2 tuners in gebruik moeten zijn? de stream heeft ie toch al?

Jan_Assen
1 maart 2009, 15:13
Ik zou wel willen dat:Wissen van een bestand sneller ging
WMA ondersteuning er komt
Minder fel dot matrix scherm

pr123
1 maart 2009, 19:19
ik zou graag willen dat de Blauw /rode led wat minder fel wordt.
het is echt heel fel

voor diegene die een Samsung HD decoder heeft: er wordt wel eens gezegd dat de blauwe led van deze decoder fel is.
nou ik denk dat de led van de Humax 2x zo fel is.

plieshout
1 maart 2009, 20:10
Bugs:

Heb al een aantal x gehad dat het geluid zomaar wegviel terwijl we zaten te kijken. Oplossing vor dit moment: PVR met AB uit en weer aan zetten.

Heb 1x gehad dat ik de PVR 'uitzette terwijl hij een programma aan het opnemen was. Toen ik na 5 minuten de PVR weer aandeed, kreeg ik een groen scherm. Nogmaals uit en aan gezet met AB, geen resultaat. Uiteindelijk PVR hard uitgezet met knop op achterkant, toen was het opgelost.

Heb vanmiddag een programma zitten kijken wat ie ook aan het opnemen was (vertraagd kijken dus), 5 minuten voor het eind stopte die ineens met de mededeling dat de opname voltooid was. Vervolgens kwam ik weer live in de uitzending terug en moest ik opnieuw de opname starten, en handmatig doorspoelen naar het punt waar ik was gebleven (5 min. voor het eind). Had liever alleen een klaarmelding gezien van het opnemen, en dat ie gewoon doorgespeeld had met de opname.

Jan_Assen
1 maart 2009, 20:31
Bugs:

Heb 1x gehad dat ik de PVR 'uitzette terwijl hij een programma aan het opnemen was. Toen ik na 5 minuten de PVR weer aandeed, kreeg ik een groen scherm. Nogmaals uit en aan gezet met AB, geen resultaat. Uiteindelijk PVR hard uitgezet met knop op achterkant, toen was het opgelost.Dit heb ik ook gehad. Ik dacht dat het aan mijn Philips plasma lag icm HDMI oid. Heb zoiets dergelijks ook eens meegemaakt met mijn Pioneer dvd-speler.

frenny
1 maart 2009, 20:58
bug;
- handmatig ingesteld ip address blijft niet staan, pvr kreeg spontaan een dhcp address

wish;
- sluit me aan bij display en led sterkte; bright/dim/off zou mooi zijn.
- zou graag zien dat instellen programma's via tvtv oid zou gaan, betere interactieve epg opnamemogelijkheden

bitsflew
1 maart 2009, 23:00
wishlist

1) HDMI heeft geen aspect ratio info door aan de TV, het gevolg is dat de automatische smartzoom (niet lineaire zoom+clip) van de TV niet meer werkt.

Oplossing: naast de auto, fullscreen en zoom een smartzoom optie.

Wat is er mis met de bestaande mogelijkheden?

Auto: pilarbox ziet er niet uit op een breedbeeld TV
Fullscreen geeft teveel vervorming.
Zoom: laat teveel (o.a. ondertitels) weg.


2) TVTV ondersteuning.

verypsb
2 maart 2009, 08:08
Kunnen alle bugs & wishes verzameld worden in de eerste post?

pr123
2 maart 2009, 08:09
Je kan alleen via de Guide een programma inprogameren.

Ik zou graag ook handmatig een programma willen iinprogameren.
Dit voor als je b.v. met vakantie bent, en de EPG nog niet zo ver is.

SayMr2Me
2 maart 2009, 08:12
wishlist


1) HDMI heeft geen aspect ratio info door aan de TV, het gevolg is dat de automatische smartzoom (niet lineaire zoom+clip) van de TV niet meer werkt.

Oplossing: naast de auto, fullscreen en zoom een smartzoom optie.

Wat is er mis met de bestaande mogelijkheden?

Auto: pilarbox ziet er niet uit op een breedbeeld TV
Fullscreen geeft teveel vervorming.
Zoom: laat teveel (o.a. ondertitels) weg.


2) TVTV ondersteuning.

dat eerste snap ik, bij deze de vraag of meer mensen daar last van hebben?

en wat bedoel je met tvtv-ondersteuning?

verypsb
2 maart 2009, 08:16
Wishlist:

Timersynchronisatie met de EPG
http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=151278&postcount=10

verypsb
2 maart 2009, 08:20
en wat bedoel je met tvtv-ondersteuning?

TVTV is een EPG via internet. Deze functionaliteit was aanwezig in het model waarop de 5050c is gebaseerd. Waarschijnlijk ook een 'verbetering' van Ziggo, en dus niet meer aanwezig.
Grote voordeel is dus dat je niet afhankelijk bent van de Ziggo EPG, die maar 3 dagen vooruit beschikbaar is.

pr123
2 maart 2009, 08:58
dat eerste snap ik, bij deze de vraag of meer mensen daar last van hebben?

en wat bedoel je met tvtv-ondersteuning?

http://www.tvtv.nl/tvtv/index.vm?lang=nl

pr123
2 maart 2009, 09:00
TVTV is een EPG via internet. Deze functionaliteit was aanwezig in het model waarop de 5050c is gebaseerd. Waarschijnlijk ook een 'verbetering' van Ziggo, en dus niet meer aanwezig.
Grote voordeel is dus dat je niet afhankelijk bent van de Ziggo EPG, die maar 3 dagen vooruit beschikbaar is.

3 dagen? ik heb maar 1 dag extra!

CeeS
2 maart 2009, 15:05
dat eerste snap ik, bij deze de vraag of meer mensen daar last van hebben?Dit is geen bug en 'normaal' bij HDMI. De aspect ratio wordt juist wel goed doorgegeven zodat de TV weet dat het een 4:3 uitzending of een 16:9 uitzending is. Veel TV's kunnen echter op HDMI uitzendingen het beeld niet opblazen tot vol scherm, wat ze met SCART wel doen. Dat kun je de ontvanger echter niet aanrekenen die doet wat hij doen moet.

Als je voor het eerst HDMI gebruikt is het een beetje vreemd misschien, maar op mijn 5000 ontvanger was dat ook al zo en ik ben inmiddels gewend aan het feit dat 4:3 uitzendingen met balken links/rechts te zien zijn, maar dan wel onvervormd. Het opblazen van 4:3 uitzendingen in de ontvanger kan overigens wel, maar heeft de nadelen zoals beschreven.
Maar een bug of feature voor de ontvanger kan je dit niet noemen denk ik, dat zou je monitor of TV moeten doen als je dat wilt.

plieshout
2 maart 2009, 15:42
Ik vind het juist fijn om 4:3 uitzendingen met balken links en rechts te bekijken..Al dat gehannes om zo'n uitzending volledig scherm te maken, het ziet er niet uit!

ton250
2 maart 2009, 15:55
Je kan alleen via de Guide een programma inprogameren.

Ik zou graag ook handmatig een programma willen iinprogameren.
Dit voor als je b.v. met vakantie bent, en de EPG nog niet zo ver is.

Volgens de handleiding kan je het timer programma bewerken. Zender, datum en tijd zijn te wijzigen. Het is misschien wat omslachtig, maar in ieder geval is er een bypass.

CeeS
2 maart 2009, 16:13
Nog een leuke uitbreiding zou zijn: (Zoals op mijn KISS DP-558 zit)
Via internet inloggen op een server en daar je 'op te nemen programma's kiezen'. De recorder meldt zich ook elke xxx minuten op diezelfde server en haalt daar programmeergegevens op. Op die manier kun je elk moment van de dag vanaf afstand je recorder instellen.

frenny
2 maart 2009, 16:18
Nog een leuke uitbreiding zou zijn: (Zoals op mijn KISS DP-558 zit)
Via internet inloggen op een server en daar je 'op te nemen programma's kiezen'. De recorder meldt zich ook elke xxx minuten op diezelfde server en haalt daar programmeergegevens op. Op die manier kun je elk moment van de dag vanaf afstand je recorder instellen.

heb ik ook, een dp-558. helaas overleden daarom de 5050 aangeschaft.
GEWELDIGE functionaliteit!

bitsflew
2 maart 2009, 16:55
Dit is geen bug en 'normaal' bij HDMI. De aspect ratio wordt juist wel goed doorgegeven

HDMI kent alleen 16:9, het is aan de ontvanger om een 4:3 beeld om te zetten naar 16:9.

De Humax biedt daarvoor de volgende mogelijkheden:

Auto: pillarbox (zwarte balken)
Wide: uitrekken (onnatuurlijke gezichten)
Zoom: vergroten (ondertitels vallen weg)

Wat ontbreekt is Smart Zoom, een compromis tussen Wide en Zoom.

De huidige zoom optie schaalt een 4:3 beeld naar 16:12 maw 25% van de hoogte valt weg, de smart zoom van de meeste TV's schaalt naar 16:10 of 16:11, dat levert een veel kleinere vervorming op dan de 'wide' instelling en de ondertiteling blijft in beeld.

plieshout
2 maart 2009, 17:35
Bug: heb vannacht/vanmorgen het programma 'the best of Die Ludolfs' op discovery opgenomen. Kom net thuis staat ie al dik 8 uur op te nemen..:shock:

SayMr2Me
2 maart 2009, 19:41
Bug: heb vannacht/vanmorgen het programma 'the best of Die Ludolfs' op discovery opgenomen. Kom net thuis staat ie al dik 8 uur op te nemen..:shock:

wat is de "bug"??? en zit deze "bug" in het apparaat of in de gebruiker? :rolleyes:

SayMr2Me
2 maart 2009, 19:53
HDMI heeft geen aspect ratio info door aan de TV, het gevolg is dat de automatische smartzoom (niet lineaire zoom+clip) van de TV niet meer werkt.

Oplossing: naast de auto, fullscreen en zoom een smartzoom optie.

Wat is er mis met de bestaande mogelijkheden?

Auto: pilarbox ziet er niet uit op een breedbeeld TV
Fullscreen geeft teveel vervorming.
Zoom: laat teveel (o.a. ondertitels) weg.

anoniem plaatste dit:
Hier is bewust voor gekozen; de AVI bits worden niet gebruikt omdat het anders fout gaat op de component uitgang, hiervoor bestaat n.l. geen signalling zoals wss.

SayMr2Me
2 maart 2009, 20:02
zijn er meer mensen met dit probleem???
bug;
- handmatig ingesteld ip address blijft niet staan, pvr kreeg spontaan een dhcp address

bitsflew
2 maart 2009, 22:08
Ik vind het juist fijn om 4:3 uitzendingen met balken links en rechts te bekijken..

Probleem is alleen dat je met de 'auto' (pilarbox) instelling bij Discovery ook zwarte balken boven en onder krijgt.

dat gehannes om zo'n uitzending volledig scherm te maken, het ziet er niet uit!

Hoezo gehannes? Stretchen ziet er inderdaad niet uit maar alle moderne TV toestellen hebben daar een acceptabele oplossing voor en het werkt volledig automatisch!

CeeS
2 maart 2009, 22:19
Probleem is alleen dat je met de 'auto' (pilarbox) instelling bij Discovery ook zwarte balken boven en onder krijgt.

Dat hebben veel meer zenders, maar dat komt omdat die 'verkeerd' uitzenden. Ze zenden in 16:9 uit terwijl de decoders aangeven dat het een 4:3 uitzending is. Als ze dat goed zouden doen had je dat probleem dus niet....

boxy
2 maart 2009, 22:49
1. *edit* gevalletje RTFM :mrgreen:

2. Ik mis heel erg een functie die ik bij de 9200C zeer vaak gebruikte: De mogelijkheid om een fragment uit het buffergeheugen op te nemen. Als je iets live aan het kijken was en er kwam iets voorbij wat je graag wou bewaren dan kon dat gewoon. Als je nu terug in het buffergeheugen gaat en op REC drukt vanaf het moment dat je wilt bewaren krijg je de melding:

'TSR zal worden gestopt en het kanaal zal vanaf nu worden opgenomen. Wilt u doorgaan?'

Als je doorgaat wordt het huidige programma opgenomen en de buffer gewist. :?

SayMr2Me
2 maart 2009, 22:52
1. Handmatig timer instellen (al genoemd). Onbegrijpelijk dat dit niet kan.

2. Ik mis heel erg een functie die ik bij de 9200C zeer vaak gebruikte: De mogelijkheid om een fragment uit het buffergeheugen op te nemen. Als je iets live aan het kijken was en er kwam iets voorbij wat je graag wou bewaren dan kon dat gewoon. Als je nu terug in het buffergeheugen gaat en op REC drukt vanaf het moment dat je wilt bewaren krijg je de melding:

'TSR zal worden gestopt en het kanaal zal vanaf nu worden opgenomen. Wilt u doorgaan?'

Als je doorgaat wordt het huidige programma opgenomen en de buffer gewist. :?

die laatste is idd wel een goede... is toegevoegd.

SayMr2Me
2 maart 2009, 23:01
ik zou het leuk vinden als jullie de enquete
invullen
:oyeah:

rmjanzen
2 maart 2009, 23:05
1. Handmatig timer instellen (al genoemd). Onbegrijpelijk dat dit niet kan.Ik heb zelf het apparaat nog , maar ik had begrepen dat dit wel mogelijk is. Als ik kijk in de handleiding dan zou het moeten kunnen (pagina NL33) :

3. Nieuw timerprogramma
1. Selecteer een lege ruimte en druk op OK.
2. Een venster voor een nieuw timerprogramma wordt weergegeven. Geef het zendernummer, de
datum, de begin- en eindtijd en de herhalingsfrequentie op en druk vervolgens op OK.
Opmerking:
• Timerprogramma’s voor verwijderde zenders of programma’s in het verleden worden automatisch
verwijderd.
• Indien het zendernummer is gewijzigd, moet het timerprogramma opnieuw worden gemaakt.

TheGrouch
2 maart 2009, 23:18
ik zou het leuk vinden als jullie de enquete
invullen

:oyeah:Maar waarom heet de enquete buy&wishlist en deze draad bug&wishlist

bitsflew
2 maart 2009, 23:20
Dat hebben veel meer zenders, maar dat komt omdat die 'verkeerd' uitzenden. Ze zenden in 16:9 uit terwijl de decoders aangeven dat het een 4:3 uitzending is. Als ze dat goed zouden doen had je dat probleem dus niet....

Ik weet wat de oorzaak, ik zou wel eens willen weten waarom Discovery zo hardnekkig vasthoudt aan 4:3 letterbox, via HDMI levert het alleen maar problemen op.

SayMr2Me
2 maart 2009, 23:26
Maar waarom heet de enquete buy&wishlist en deze draad bug&wishlist

:oops:

boxy
2 maart 2009, 23:29
Ik heb zelf het apparaat nog , maar ik had begrepen dat dit wel mogelijk is. Als ik kijk in de handleiding dan zou het moeten kunnen (pagina NL33) :

3. Nieuw timerprogramma
1. Selecteer een lege ruimte en druk op
OK.
2. Een venster voor een nieuw timerprogramma wordt weergegeven. Geef het zendernummer, de
datum, de begin- en eindtijd en de herhalingsfrequentie op en druk vervolgens op OK.

Opmerking:
• Timerprogramma’s voor verwijderde zenders of programma’s in het verleden worden automatisch
verwijderd.
• Indien het zendernummer is gewijzigd, moet het timerprogramma opnieuw worden gemaakt.


Je hebt helemaal gelijk, het kan! Bij de 9200C stond er op het scherm een aanwijzing wat je moest doen, bij deze staat er niets. Maar je moet inderdaad op okay drukken in een lege ruimte en je kan handmatig een timer erin zetten.

Jan_Assen
3 maart 2009, 07:01
Iedere morgen staat mijn decoder aan, terwijl ik deze 's avonds uitschakel, en deze gaat extact om 6.55 weer uit??? Weet iemand wat dit betekend?

plieshout
3 maart 2009, 07:49
wat is de "bug"??? en zit deze "bug" in het apparaat of in de gebruiker? :rolleyes:
Nou ja, anders gezegd: ik had 'm alleen geprogrammeerd om dat programma op te nemen (van 1 uur)

Ook heb ik al 3x gehad dat ik een programma opneem, en dat het 2x in de media lijst komt te staan, met 2 verschillende tijdstippen erbij, dus 1x opnamelengte 120 min. 1x opnamelengte 135 min.

Verder weer een wens die ik op een of andere manier mis: in de medialijst kan ik wel de datum zien van het opgenomen programma, maar van hoe laat tot hoe laat opgenomen is zou ik erg fijn vinden om erbij te hebben staan..

joepke-m
3 maart 2009, 10:29
Buglist:

- voorlopig nog geen, want ik heb het apparaat nog niet in bezit

Wishlist:

-een EPG van 7 dagen, zoals volgens de specs technisch mogelijk, alleen wordt nu slechts 2 dagen doorgegeven

Ook de volgens Anoniem aanstaande uitbreiding naar 2+2 ( 2 dagen volledige programmagids + 2 dagen beperkte gegevens) is mijns inziens onvoldoende en doet afbreuk aan de functionaliteit van het apparaat

rmjanzen
3 maart 2009, 10:36
Dit is niet iets van de humax, maar iets van ziggo. Ziggo geeft de EPG door. Lijkt me dus niks voor de wishlist van de humax. Wel voor de wishlist van Ziggo :-P

Wishlist:

-een EPG van 7 dagen, zoals volgens de specs technisch mogelijk, alleen wordt nu slechts 2 dagen doorgegeven

Ook de volgens Anoniem aanstaande uitbreiding naar 2+2 ( 2 dagen volledige programmagids + 2 dagen beperkte gegevens) is mijns inziens onvoldoende en doet afbreuk aan de functionaliteit van het apparaat

BenJ
3 maart 2009, 10:36
:oops:Fixed

rebel777
3 maart 2009, 11:37
Ik denk dat het ook voor dit apparaat tijd word voor een Bug&Wishlist.
zal proberen ze bij te houden

Bugs:
- Opnamen (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=151430&postcount=26) welke zijn geprogrammeerd stoppen niet op tijd (1)
- Opnamen (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=151574&postcount=41) komen meerdere malen met meerdere opnamelengtes (1)

Wellicht is het een idee om bij de gerapporteerde bugs een teller bij te houden, zie boven. Een bug is pas een echte bug als meerdere mensen tegen hetzelfde probleem aanlopen.

Ed

SayMr2Me
3 maart 2009, 12:00
Fixed

mijn dank is enorm

SayMr2Me
3 maart 2009, 12:02
Wellicht is het een idee om bij de gerapporteerde bugs een teller bij te houden, zie boven. Een bug is pas een echte bug als meerdere mensen tegen hetzelfde probleem aanlopen.

Ed

ik vind dit een goed idee, ik zal proberen dit goed bij te houden. maar ook ik heb een leven naast dit forum dus help me maar als de telling niet klopt.:rolleyes:

dirk200
3 maart 2009, 16:49
Gaat ook iemand tezijner tijd de hoofdpunten/knelpunten doornemen met de technische afdeling van humax of is er iemand van humax actief op dit forum?
Zo niet wil ik ook wel contact met humax zoeken , maar ik moet de decoder helaas nog binnen krijgen.
Dan moet er inderdaad wel een teller bijgehouden worden.
Eigenlijk hoop ik dat er van humax nederland iemand meedenkt hier op het forum en een klein beetje feedback aleen over de belangrijkste dingen zou welkom zijn geen lange discussies natuurlijk , aangezien het er op lijkt dat er enorm veel van deze apparaten verkocht gaan worden.

Gr. Dirk

UltraSub
3 maart 2009, 19:24
1. *edit* gevalletje RTFM :mrgreen:

2. Ik mis heel erg een functie die ik bij de 9200C zeer vaak gebruikte: De mogelijkheid om een fragment uit het buffergeheugen op te nemen. Als je iets live aan het kijken was en er kwam iets voorbij wat je graag wou bewaren dan kon dat gewoon. Als je nu terug in het buffergeheugen gaat en op REC drukt vanaf het moment dat je wilt bewaren krijg je de melding:

'TSR zal worden gestopt en het kanaal zal vanaf nu worden opgenomen. Wilt u doorgaan?'

Als je doorgaat wordt het huidige programma opgenomen en de buffer gewist. :?
Dat viel me net ook op. Zeer irritant. Ik gebruikte dat stiekem toch best wel vaker op de 9200 valt me nu op.

anoniem
3 maart 2009, 21:12
Iedere morgen staat mijn decoder aan, terwijl ik deze 's avonds uitschakel, en deze gaat extact om 6.55 weer uit??? Weet iemand wat dit betekend?

de decoder kent wake-ups om de smartcard up-to-date te houden ter voorkoming van e30 meldingen.

anoniem
3 maart 2009, 21:16
Ik denk dat het ook voor dit apparaat tijd word voor een Bug&Wishlist.
zal proberen ze bij te houden

...
Wie helpt om de lijst aan te vullen?

Goed initiatief !

SayMr2Me
3 maart 2009, 22:16
Goed initiatief !
thx :pompom:

bitsflew
3 maart 2009, 23:42
Bug

Ik al een paar keer meegemaakt dat ik na het aanzetten van de Humax en TV een zwart beeld kreeg.

Zappen naar een andere zender lost het probleem niet op.

Wat helpt is de TV even naar een andere ingang te schakelen.

Lijkt verdacht veel op een HDMI handshake probleem.

TV: Sony 40W2000

bitsflew
4 maart 2009, 00:01
Wens

In de 'vformat=auto' stand de volgende twee opties om te bepalen hoe 4:3 content wordt afgebeeld.

1) als 4:3 voor de pilarbox liefhebbers.
2) als 16:10 voor de breedbeeld liefhebbers.

De laatste optie levert een heel acceptabel breedbeeld op en de ondertiteling blijft in beeld, een ander voordeel is dat je die vervelende letterbox balken bij Discovery en Animal planet kwijt bent.

Hier een paar foto's om het e.e.a. te illustreren

4:3 met de huidige opties.

http://lh6.ggpht.com/_jZeuKRTnuXE/Sa5RrFszzdI/AAAAAAAAAQo/OjBMWu3Z7ig/s400/auto.jpg
vformat=auto: balken rondom bij Discovery en Animal Planet

http://lh3.ggpht.com/_jZeuKRTnuXE/Sa5RqDvoiLI/AAAAAAAAAQc/fU90ShlTX9g/s400/zoom.jpg
vformat=zoom: (16:12 scaling) ondertiteling valt weg

http://lh3.ggpht.com/_jZeuKRTnuXE/Sa5RqZx7QuI/AAAAAAAAAQg/OEKssMxBjpo/s400/full.jpg
vformat=full: (16:9 scaling) teveel vervorming (fattyvision)

http://lh6.ggpht.com/_jZeuKRTnuXE/Sa5RqxP4BuI/AAAAAAAAAQk/uWFDi3AwhuY/s400/1611.jpg
16:10 scaling: dit komt aardig overeen met wat een Sony in de smart stand produceert.

Joop558
4 maart 2009, 08:18
Het teletekst beeld is erg klein, kan dat groter?

Hij laat eerst alle pagina's voordat je kan gaan kijken, is het mogelijk dat je al kijkt, terwijl hij de pagina's aan het binnen halen is?

bergmans
4 maart 2009, 14:50
Het zou voor velen fantastisch zijn, als er in de 'bewerkmodus' (gele toets), toch een knip mogelijkheid aanwezig zou zijn. Tenslotte kan je het beeld ook langzamer en versneld afspelen. Het is nou eenmaal handiger om dit vanuit de PVR te doen. Het branden kan dan op de computer gebeuren.

BertvanHorck
4 maart 2009, 18:52
Kwaliteit van SD is onvoldoende, lijkt erg gecompressed, in ieder geval via component, zowel in originele uitzending als in geupscaled versie naar 720p of 1080i

Dit in vergelijking met de Samsung 360HD die een uitstekend detailrijk beeld geeft in SD

rutger89
4 maart 2009, 19:30
Hevig knipperend groen beeld na bootmenu, na zappen verandert dit in volledig groen beeld. Het geluid blijft wel hoorbaar en het apparaat reageert wel. Dit nu 2x gehad, bug of defect? Stekker d'r in en d'r uit lost het probleem op.

UltraSub
4 maart 2009, 20:08
Hevig knipperend groen beeld na bootmenu, na zappen verandert dit in volledig groen beeld. Het geluid blijft wel hoorbaar en het apparaat reageert wel. Dit nu 2x gehad, bug of defect? Stekker d'r in en d'r uit lost het probleem op.
Lijkt een hdmi handshake probleem. Heb ik hier ook een keer gehad, maar werd feilloos opgelost door de tv, heel even zwart, waarschijnlijk nieuwe handshake en daarna gewoon beeld. Niks gedaan op de decoder. Wat heb je voor TV? (Hier een Philips 47PFL9703)

vaneev
4 maart 2009, 21:44
Ik heb problemen met het aanzetten van de decoder. Uitzetten met afstandbediening werkt, aanzetten kan alleen op de decoder zelf, niet meer op de afstandbediening.

TheGrouch
4 maart 2009, 23:03
Stekker d'r in en d'r uit lost het probleem op.

Dan is je groene beeld iig weg. Alleen heb je dan helemaal geen beeld meer :schater:

rutger89
4 maart 2009, 23:24
Dan is je groene beeld iig weg. Alleen heb je dan helemaal geen beeld meer :schater:
:-P scherp, heel scherp haha:oyeah:
Hetzelfde is nog iemand overkomen trouwens, http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=152037&postcount=1193

Lijkt een hdmi handshake probleem. Heb ik hier ook een keer gehad, maar werd feilloos opgelost door de tv, heel even zwart, waarschijnlijk nieuwe handshake en daarna gewoon beeld. Niks gedaan op de decoder. Wat heb je voor TV? (Hier een Philips 47PFL9703)
Hier een Pansonic TH42PZ8E Plasma, zou dit een handshake probleem zijn? van kanaal veranderen op de tv (HDMI1 --> HDMI2 --> HDMI1) lost het probleem ook niet op.

Joop558
5 maart 2009, 08:24
Ik heb problemen met het aanzetten van de decoder. Uitzetten met afstandbediening werkt, aanzetten kan alleen op de decoder zelf, niet meer op de afstandbediening.

Dat aanzetten via de AB heb ik ook problemen mee.
Verder prima apparaat, ook SD beeld via HDMI perfect.
Apparaat is echt veel beter dan de Samsung H360.

UltraSub
5 maart 2009, 10:23
:-P scherp, heel scherp haha:oyeah:
Hier een Pansonic TH42PZ8E Plasma, zou dit een handshake probleem zijn? van kanaal veranderen op de tv (HDMI1 --> HDMI2 --> HDMI1) lost het probleem ook niet op.
Kan goed. Als er een handshake probleem is, heeft dat te maken met implementatie van het hdmi protocol. Als een van beiden zich niet helemaal gedraagd zoals in het protocol beschreven is, kun je problemen krijgen. Handshake mislukt, er kan geen verbinding worden opgezet, en je ziet zeg maar een test beeld.

boxy
5 maart 2009, 21:20
Het zou voor velen fantastisch zijn, als er in de 'bewerkmodus' (gele toets), toch een knip mogelijkheid aanwezig zou zijn. Tenslotte kan je het beeld ook langzamer en versneld afspelen. Het is nou eenmaal handiger om dit vanuit de PVR te doen. Het branden kan dan op de computer gebeuren.

Helemaal mee eens en wederom onbegrijpelijk dat dit niet meer kan. M'n allereerste DVD recorder uit 2003 kon dit zelfs al.

bitsflew
5 maart 2009, 22:25
Wishes

1) Een snelere delete functie voor opnames.

2) Batch delete zoals bij de Samsung DCB-H360R.

rutger89
5 maart 2009, 22:36
Wishes

1) Een snelere delete functie voor opnames.

2) Batch delete zoals bij de Samsung DCB-H360R.

volgens mij ben jij van het deleten ;-)
Nee, snap inderdaad niet waarom dit is weggelaten. De 9200c had dit alles wel!

plieshout
6 maart 2009, 08:38
Wish: ik wil graag iets kunnen verwijderen van de harde schijf (opgenomen programma), tijdens het opnemen. Voor mijn part onthoudt ie het, en gooit het later in zijn eigen tijd weg, maar ik vind het bijzonder irritant, dat als het ding iets opneemt, ik niks kan verwijderen...

GolfTouch
6 maart 2009, 09:20
Wish: ik wil graag iets kunnen verwijderen van de harde schijf (opgenomen programma), tijdens het opnemen. Voor mijn part onthoudt ie het, en gooit het later in zijn eigen tijd weg, maar ik vind het bijzonder irritant, dat als het ding iets opneemt, ik niks kan verwijderen...

Als ik het zo allemaal lees kon de iPVR9200 wel iets meer. Dat had ik niet verwacht van deze 5050.
Zeker het kunnen wissen van een bekeken (eerder opgenomen) programma. Dat doe ik hier continu. 2 programma's opnemen en oudere kijken. Als ik daarna moet onthouden wat ik al gezien heb is dat vervelend.

om1
6 maart 2009, 09:56
Als ik het zo allemaal lees kon de iPVR9200 wel iets meer. Dat had ik niet verwacht van deze 5050.
Zeker het kunnen wissen van een bekeken (eerder opgenomen) programma. Dat doe ik hier continu. 2 programma's opnemen en oudere kijken. Als ik daarna moet onthouden wat ik al gezien heb is dat vervelend.

Als je een opname nog niet bekeken hebt laat ie dat met een icoontje zien in de medialijst.

GolfTouch
6 maart 2009, 10:00
Als je een opname nog niet bekeken hebt laat ie dat met een icoontje zien in de medialijst.

Sorry, dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde dat als ik de bekeken programma's wil wissen maar eerst moet onthouden wat ik al gekeken heb.
Soms draait de Humax hier van 20.00 uur tot over 0.00 m.b.t. opnames.

om1
6 maart 2009, 10:31
Sorry, dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde dat als ik de bekeken programma's wil wissen maar eerst moet onthouden wat ik al gekeken heb.
Soms draait de Humax hier van 20.00 uur tot over 0.00 m.b.t. opnames.

Ik denk dat we mekaar niet helemaal begrijpen.. :wink:

Het is idd onhandig dat je niet kan deleten tijdens opnemen, maar als je gaat wissen kan je wel meteen zien wat je al bekeken hebt en nog niet.

GolfTouch
6 maart 2009, 10:51
Oke. Dat begrijp ik. Alleen kijk ik wel eens of ik het programma of serie al ken. B.v. CSI. Ik kijk die dan niet meteen af. Ken ik hem al dan verwijder ik hem meteen.
Ik neem aan dat dit simpel opgelost kan worden middels een firmware update.

bientje80
6 maart 2009, 12:06
Dit is niet iets van de humax, maar iets van ziggo. Ziggo geeft de EPG door. Lijkt me dus niks voor de wishlist van de humax. Wel voor de wishlist van Ziggo :-P

Ja! Een wishlist voor Ziggo, goed idee!! :frons:

bientje80
6 maart 2009, 12:10
de decoder kent wake-ups om de smartcard up-to-date te houden ter voorkoming van e30 meldingen.

Lekker energiezuinig :no:

wrcveen
6 maart 2009, 12:46
Lekker energiezuinig :no:

Maak je niet zo druk, tuner staat 5 min aan (?) op max 28 watt.

28 watt/60 min = 0.466 watt per min.
0.466 watt x 5min = 2.33 watt per dag aan een smartcard update

1 kWh kost ongeveer 20 cent.
€0.20/1000 watt= €0.0002 per watt

2.33 watt x €0.0002 = €0.000466 per dag :sleep:

pr123
6 maart 2009, 12:47
Lekker energiezuinig :no:

waarom meerdere keren per dag?
Als ik 's morgens weg ga en 's middag's thuis kom staat de Humax te updaten.
Het is alleen om de foutmeldeing tegen te gaan of ook om de Guide bij te werken?
Is 1 keer per dag niet meer dan genoeg?

Joop558
6 maart 2009, 12:51
Als ik het zo allemaal lees kon de iPVR9200 wel iets meer. Dat had ik niet verwacht van deze 5050.
Zeker het kunnen wissen van een bekeken (eerder opgenomen) programma. Dat doe ik hier continu. 2 programma's opnemen en oudere kijken. Als ik daarna moet onthouden wat ik al gezien heb is dat vervelend.

Begrijp ik dat je automatisch wil laten deleten?
Daar zie ik het nut niet van in en dat wil ik zelfs niet.

Zoals aangegeven met een icoontje kan je zien welke programma's je bekeken hebt en die kan je, als je dat wilt, verwijderen.
Ja kan ze ook later nog een keer bekijken.
De schijf is groot genoeg.

bientje80
6 maart 2009, 13:20
Maak je niet zo druk, tuner staat 5 min aan (?) op max 28 watt.

28 watt/60 min = 0.466 watt per min.
0.466 watt x 5min = 2.33 watt per dag aan een smartcard update

1 kWh kost ongeveer 20 cent.
€0.20/1000 watt= €0.0002 per watt

2.33 watt x €0.0002 = €0.000466 per dag :sleep:

Alle kleine beetjes helpen... Errug milieubewust/kostenbewust ingesteld zie ik al :roll:

wrcveen
6 maart 2009, 13:28
Alle kleine beetjes helpen... Errug milieubewust/kostenbewust ingesteld zie ik al :roll:

Analoog of helemaal geen tv kijken is nog goedkoper....

bientje80
6 maart 2009, 13:57
Analoog of helemaal geen tv kijken is nog goedkoper....

Je stroom afsluiten is nog goedkoper...

GolfTouch
6 maart 2009, 14:26
Begrijp ik dat je automatisch wil laten deleten?
Daar zie ik het nut niet van in en dat wil ik zelfs niet.

Zoals aangegeven met een icoontje kan je zien welke programma's je bekeken hebt en die kan je, als je dat wilt, verwijderen.
Ja kan ze ook later nog een keer bekijken.
De schijf is groot genoeg.

Nee, niet automatisch deleten. Dat zou ik niet willen.
Voorbeeld. Ik neem een programma op. Tegelijkertijd kijk ik een reeds opgenomen programma. Als ik die gezien heb wis ik die nu meteen.
Dat gaat niet meer begrijp ik.
Voorbeeld 1. Ik neem een programma op. Ik kijk een reeds opgenomen programma. Deze blijkt een herhaling te zijn. Die wis ik meteen. Dat gaat nu niet en moet ik wachten totdat de Humax klaar is met opnemen. Hier neemt hij soms de hele avond op.

Sorry, ik begrijp dat het moeilijk is om uit te leggen omdat het voor mij helder is.

Iwan M
6 maart 2009, 19:32
Kwaliteit van SD is onvoldoende, lijkt erg gecompressed, in ieder geval via component, zowel in originele uitzending als in geupscaled versie naar 720p of 1080i

Dit in vergelijking met de Samsung 360HD die een uitstekend detailrijk beeld geeft in SD

Ik zie deze nog niet in de bugs staan terwijl er meerdere plasma bezitters zijn die het buiten Bert melden in de andere, lange, thread over de 5050. Kunnen we deze toevoegen ?

Ook heb ik eerder gevraagd, en geen antwoord op de vraag mbt tot het verwijderen van een aangemaakte folder. Ook het verplaatsen van bestanden naar zo'n folder werkt niet. Heeft niemand hier verder last van ?

BertvanHorck
6 maart 2009, 19:44
Kwaliteit van SD is onvoldoende, lijkt erg gecompressed, in ieder geval via zowel HDMI als component, zowel in originele uitzending als in geupscaled versie naar 720p of 1080i

Dit in vergelijking met de Samsung 360HD die een uitstekend detailrijk beeld geeft in SD

CeeS
6 maart 2009, 19:54
Kwaliteit van SD is onvoldoende, lijkt erg gecompressed, in ieder geval via zowel HDMI als component, zowel in originele uitzending als in geupscaled versie naar 720p of 1080i

Dit in vergelijking met de Samsung 360HD die een uitstekend detailrijk beeld geeft in SD

Toch zijn er ondertussen diverse vergelijkingen gedaan door andere mensen die dit verschijnsel niet zien, ook niet op een 60 inch scherm.
Blijkbaar is het toch afhankelijk van de TV, net zoals overigens bij de IRHD-5000. (waar ik het verschijnsel ook niet heb).

Ook wil ik opmerken voor de meelezers die nu denken dat SD dramatisch slecht zou zijn, dat dit niet het geval lijkt. De mensen die dit hebben kunnen alleen verschil zien tussen SCART en HDMI bij SD.

BertvanHorck
6 maart 2009, 20:09
Toch zijn er ondertussen diverse vergelijkingen gedaan door andere mensen die dit verschijnsel niet zien, ook niet op een 60 inch scherm.
Blijkbaar is het toch afhankelijk van de TV, net zoals overigens bij de IRHD-5000. (waar ik het verschijnsel ook niet heb).

Ook wil ik opmerken voor de meelezers die nu denken dat SD dramatisch slecht zou zijn, dat dit niet het geval lijkt. De mensen die dit hebben kunnen alleen verschil zien tussen SCART en HDMI bij SD.

Dit klopt. Er is een melding van een 6090 pioneer plasma die het verschijnsel niet heeft/ziet.
Het is mij opgevallen dat 37 inch lcd's het hoegenaamd niet zien, dit zou kunnen doordat het scherm te klein is om dit te zien.
Wel zijn er van de middelgrote schermen (42-50 inch) verschillende meldingen van, zeker in vergelijking met de Samsung 360
Voor die mensen die er last van hebben blijkt het probleem minder bij Scart en Component dan bij HDMI
In alle gevallen is men zeer tevreden met de HD kwaliteit, het probleem betreft dus kennelijk voornamelijk middelgrote schermen in SD

boxy
7 maart 2009, 01:51
Bug: ik heb in de timer 2 programma's staan op 2 verschillende zenders die lopen op een werkdag op vrijwel dezelfde tijd (ma-vr). Nu probeer ik voor morgen (za) een programma op datzelfde tijdstip te timen (wekelijks).

Dit conflicteert uiteraard niet, maar de Humax is het daar niet mee eens en geeft de melding:

'Deze reservering conflicteert met een andere timer', en laat dan de 2 programma's zien die op werkdagen zijn getimed.

anoniem
7 maart 2009, 10:24
Bug: ik heb in de timer 2 programma's staan op 2 verschillende zenders die lopen op een werkdag op vrijwel dezelfde tijd (ma-vr). Nu probeer ik voor morgen (za) een programma op datzelfde tijdstip te timen (wekelijks).

Dit conflicteert uiteraard niet, maar de Humax is het daar niet mee eens en geeft de melding:

'Deze reservering conflicteert met een andere timer', en laat dan de 2 programma's zien die op werkdagen zijn getimed.

wil je eens precies aangegeven vanuit het timer overzicht wat de start / stop tijden zijn van de verschillende timers en de gekozen zender en de waarden voor de extra voorloop/uitlooptijd.

Joop558
7 maart 2009, 11:13
Nee, niet automatisch deleten. Dat zou ik niet willen.
Voorbeeld. Ik neem een programma op. Tegelijkertijd kijk ik een reeds opgenomen programma. Als ik die gezien heb wis ik die nu meteen.
Dat gaat niet meer begrijp ik.
Voorbeeld 1. Ik neem een programma op. Ik kijk een reeds opgenomen programma. Deze blijkt een herhaling te zijn. Die wis ik meteen. Dat gaat nu niet en moet ik wachten totdat de Humax klaar is met opnemen. Hier neemt hij soms de hele avond op.

Sorry, ik begrijp dat het moeilijk is om uit te leggen omdat het voor mij helder is.

Duidelijk.
Mijn Panasonic Hard disk analoge recorder kon dat ook niet.
Misschien via een update?

boxy
7 maart 2009, 12:06
wil je eens precies aangegeven vanuit het timer overzicht wat de start / stop tijden zijn van de verschillende timers en de gekozen zender en de waarden voor de extra voorloop/uitlooptijd.

Uiteraard!

Algemeen: voorlooptijd: 5 minuten, uitlooptijd: 10 minuten

Timer 1: Lingo - Ned1 - 18.55-19.35 - werkdagen (ma-vr)
Timer 2: ONM - Ned3 - 18.55-19.32 - werkdagen (ma-vr)

Timer 3: Campinglife - RTL4 - 18.50-19.40 - wekelijks (za)

Een wekelijkse timer voor Campinglife lukt dus niet, wel een enkele opname.

UltraSub
7 maart 2009, 12:19
Over het deleten.. Man man man, wat is dat traag!
Bennie Jolink zou zeggen: "kan dat nou niet anders!?"

Rhodanos
7 maart 2009, 23:09
Als je via de gele knop de HD-lijst selecteert kun je naar een hd-kanaal gaan. Wil je dan overschakelen op bijvoorbeeld Nederland 1. door op de afstandsbediening 1 in te tikken, lukt dat niet. Je moet eerst via de rode knop de algemene zenderlijst oproepen en door daarin Nederland 1 te selecteren kun je daar naar toe. Daarna kun je gewoon via de afstandsbediening weer naar andere kanalen toe. Lijkt me een bug te zijn.

Ardana
7 maart 2009, 23:33
Naam wijzigen lijst favorieten.
Het is mogelijk om de naam van een lijst favorieten aan te passen, b.v. 'Favoriet 1' := 'TV' 'Favoriet 2' := 'Radio 1 t/m 5'
In het scherm kan middels een toetsenbord of de optie SMS de tekst ingevoerd worden. Als nu een deel van de tekst ingevoerd in, b.v. 'Radio 1 t' en je wilt de '/' invoeren, dan kun je de taal wijzigen om een toetsenbord te krijgen waar de '/' inzit. Als de taal gewijzigd word wordt echter de reeds ingevoerde tekst verwijderd zodat je opnieuw kunt beginnen.

Lijkt me een bug.

Even los van 't feit of 't zinvol is om een lijst met 5 radiozenders te hebben, 't is een voorbeeld.

TheGrouch
7 maart 2009, 23:49
Als je via de gele knop de HD-lijst selecteert kun je naar een hd-kanaal gaan. Wil je dan overschakelen op bijvoorbeeld Nederland 1. door op de afstandsbediening 1 in te tikken, lukt dat niet. Je moet eerst via de rode knop de algemene zenderlijst oproepen en door daarin Nederland 1 te selecteren kun je daar naar toe. Daarna kun je gewoon via de afstandsbediening weer naar andere kanalen toe. Lijkt me een bug te zijn.

Dit is geen bug. Je hebt immers de Lijst HD gekozen. Dat is de lijst met HD-zenders. Ned 1 is (nog) geen HD zender.

Ter info: bij de cisco 8455dvb ga je met 1 naar de 1e HD zender, dus discovery HD, maar ook niet naar ned 1

Rhodanos
8 maart 2009, 00:15
Ik zie het wel degelijk als een bug. Ik selecteer via de hd-lijst een hd-kanaal. Kijk daarnaar. Maar kan dan niet een niet hd-kanaal via de afstandsbediening selecteren. Ik moet dus eerste een een algemene zenderlijst activeren wil ik een niet hd-zender selecteren.

BertvanHorck
8 maart 2009, 00:31
Ik zie het wel degelijk als een bug. Ik selecteer via de hd-lijst een hd-kanaal. Kijk daarnaar. Maar kan dan niet een niet hd-kanaal via de afstandsbediening selecteren. Ik moet dus eerste een een algemene zenderlijst activeren wil ik een niet hd-zender selecteren.

Ik ben het met Rhodanos eens.

Als je op een HD zender staat moet je eerst naar een andere zender (niet HD) om dar verder mee te kunnen.

Zelf gebruik ik de HD lijst niet, maar staan de HD kanalen (ook) in mijn favoriten lijst

TheGrouch
8 maart 2009, 09:01
Zelf gebruik ik de HD lijst niet, maar staan de HD kanalen (ook) in mijn favoriten lijst

Even een vraag: Kun jij direkt naar zenders zappen die niet in jouw favorietenlijst staan?
Dus met nummerkeuze?

BertvanHorck
8 maart 2009, 09:06
Even een vraag: Kun jij direkt naar zenders zappen die niet in jouw favorietenlijst staan?
Dus met nummerkeuze?

Nee. maar ik zet in mijn favorieten lijst alle zenders incl HD zenders die ik regelmatig kijk, zo loop ik om het probleem heen.
Datzelfde effect heb je bij de historische lijst

TheGrouch
8 maart 2009, 09:10
Nee. maar ik zet in mijn favorieten lijst alle zenders incl HD zenders die ik regelmatig kijk, zo loop ik om het probleem heen.
Datzelfde effect heb je bij de historische lijst

Maar dan heb je toch hetzelfde effect met jouw favorietenlijst als met de hd-lijst (wat eigenlijk ook een favo-lijst is).
Dus dat je niet direkt vanaf je favorietenlijst naar een niet-favo-zender kunt is ook een bug? :?

Mr_Parker
8 maart 2009, 09:18
Precies mijn gedachte, de HD lijst is een soort van favo lijst. Zodra je die lijst selecteert blijf je dus in die lijst hangen tot je een andere lijst selecteert.

Het lijkt mij dat Humax dit precies zo bedoelt heeft en dat het dus geen bug is.

bitsflew
8 maart 2009, 10:37
Bug

Humax heeft helaas maar half werk gemaakt van de "original" instelling.

576i content, en dat is het merendeel van de content, wordt via HDMI altijd doorgegeven als 576p, maw het is niet het originele signaal!

Dit kon ook wel eens de oorzaak van het kwaliteitsverschil dat sommige kijkers zien tussen HDMI en SCART.

Een 576i signaal doorloopt via SCART altijd de de-interlacer van de TV, terwijl dat via HDMI nu dus nooit gebeurt.

Het is inmiddels geen geheim meer dat de video processing van de Humax niet geweldig is, het kan dus maar zo zijn je op een TV met een goede deinterlacer een beter beeld krijgt via SCART dan via HDMI.

Hopelijk maakt Humax niet dezelfde fout met de aankomende firmware update van de IRHD-5000.

Mr_Parker
8 maart 2009, 11:03
De Samsung doet ook alleen 576p en geen 576i via HDMI.

BertvanHorck
8 maart 2009, 11:15
Bug

Humax heeft helaas maar half werk gemaakt van de "original" instelling.

576i content, en dat is het merendeel van de content, wordt via HDMI altijd doorgegeven als 576p, maw het is niet het originele signaal!

Dit kon ook wel eens de oorzaak van het kwaliteitsverschil dat sommige kijkers zien tussen HDMI en SCART.

Een 576i signaal doorloopt via SCART altijd de deinterlacer van de TV, terwijl dat via HDMI nu dus nooit gebeurt.

Het is inmiddels geen geheim meer dat de video processing van de Humax niet geweldig is, het kan dus maar zo zijn je op een TV met een goede deinterlacer een beter beeld krijgt via SCART dan via HDMI.

Hopelijk maakt Humax niet dezelfde fout met de aankomende firmware update van de IRHD-5000.

Wie weet is dit softwarematig op te lossen waardoor 576i wel kan worden doorgegeven en op goede TV's met goede de-interlacer beter kan worden ge-upscaled naar bijv 1080p in EEN beweging?

bitsflew
8 maart 2009, 11:19
Wie weet is dit softwarematig op te lossen waardoor 576i wel kan worden doorgegeven en op goede TV's met goede de-interlacer beter kan worden ge-upscaled naar bijv 1080p in EEN beweging?

De Humax kan 576i doorgeven via HDMI maar alleen als je vformat op 576i zet, probleem is alleen dat dan alles inclusief HD omgezet naar 576i.

bitsflew
8 maart 2009, 11:22
De Samsung doet ook alleen 576p en geen 576i via HDMI.

En de ervaring was dat de Samsung een beter beeld gaf via HDMI, maw de Samsung heeft wel een goede de-interlacer aan boord.

ton250
8 maart 2009, 13:33
Bug

Een 576i signaal doorloopt via SCART altijd de de-interlacer van de TV, terwijl dat via HDMI nu dus nooit gebeurt.


De-interlacen is toch echt geen ingewikkeld proces. Het is gewoon de beeldlijnen schrijven. De ene keer de oneven en de andere keer de even. Echt niets magisch aan. Het maakt verder niet uit of je dat op het scherm doet of in een geheugen.

Dus de-interlacen lijkt me niet het probleem.

Joop558
8 maart 2009, 13:34
Bug

Humax heeft helaas maar half werk gemaakt van de "original" instelling.

576i content, en dat is het merendeel van de content, wordt via HDMI altijd doorgegeven als 576p, maw het is niet het originele signaal!

.

De Samsung H360 deed dat ook, alles via 576P versturen.
De Samsung had niet eens de mogelijkheid voor 576i en toch een goed beeld via HDMI.

Maar ik ben toch blij met deze, ik verwacht veel minder bugs en problemen dan met de Samsung.

svmnb
8 maart 2009, 13:42
Mijn wensen:


Sneller wissen van opnamen. Duurt nu ca. 10 seconden om een hd opname van 1 uur te verwijderen.
Een of twee keer per dag updaten. Nu lijkt 'ie elk uur wel aan te springen met 'updating' op het display.
Tijdweergave op display in iedere stand.

bitsflew
8 maart 2009, 13:43
De-interlacen is toch echt geen ingewikkeld proces. Het is gewoon de beeldlijnen schrijven. De ene keer de oneven en de andere keer de even. Echt niets magisch aan. Het maakt verder niet uit of je dat op het scherm doet of in een geheugen.

Dus de-interlacen lijkt me niet het probleem.

De methode die jij beschrijft werkt alleen redelijk bij de oude beeldbuis maar niet voor progressive LCD/Plasma schermen.

Anchor Bay gaat zelfs zo ver met de ABT2010 dat deze een slechte de-interlace ongedaan kan maken (PRep (http://www.anchorbaytech.com/vrs_technology/prep.php)) om het vervolgens wel goed te doen.

Interessante discussie over de-interlacing algoritmes: AVForums (http://www.avforums.com/forums/video-scalers-video-processing-progressive-scan/130742-deinterlacing-algorithms.html)

ton250
8 maart 2009, 15:30
De methode die jij beschrijft werkt alleen redelijk bij de oude beeldbuis maar niet voor progressive LCD/Plasma schermen.

Anchor Bay gaat zelfs zo ver met de ABT2010 dat deze een slechte de-interlace ongedaan kan maken (PRep (http://www.anchorbaytech.com/vrs_technology/prep.php)) om het vervolgens wel goed te doen.

Interessante discussie over de-interlacing algoritmes: AVForums (http://www.avforums.com/forums/video-scalers-video-processing-progressive-scan/130742-deinterlacing-algorithms.html)

Inderdaad een interessante discussie, maar er lopen twee zaken door elkaar de-interlacing en up-scaling.
Dat je bij bewegende beelden door beide te combineren een beter resultaat kan krijgen, is duidelijk.
Wat ook wordt gesteld, is dat TV's afhankelijk van de instelling andere de-interlacing/up-scale techniek kunnen gebruiken.
De Humax heeft geen instelling voor Film, Sport, etc. Dus daar zit een beperking t.o.v. de TV.

Verder heeft het niets te maken dat een moderne TV progressief zou zijn, maar met het feit dat hij een hogere resolutie heeft dan het ontvangen SD-signaal.

ferro
8 maart 2009, 15:42
Voor de wishlist:


Sneller starten.
25 strafseconden voordat je TV kunt kijken is niet leuk.
Een opname kunnen verwijderen terwijl andere opnames lopen.
De 9200C kon dit, en het is jammer dat de 5050C dit niet meer kan.
Maximum standaard uitlooptijd tot 30 minuten ipv 20.

Mr_Parker
8 maart 2009, 20:18
Zojuist geprobeerd om NCIS op Sat.1 op te nemen via timer, en gewoon via rec knop.
In beide gevallen kreeg ik de melding dat de uitzending versleuteld was en dat er geen opname mogelijk was. Bij de rec knop versie stond er "E101-29, Geen MSK, geen timeshift of recording mogelijk".

anoniem
8 maart 2009, 20:29
Zojuist geprobeerd om NCIS op Sat.1 op te nemen via timer, en gewoon via rec knop.
In beide gevallen kreeg ik de melding dat de uitzending versleuteld was en dat er geen opname mogelijk was. Bij de rec knop versie stond er "E101-29, Geen MSK, geen timeshift of recording mogelijk".

Ik heb het zojuist ook gezien, dit is een fout in onze configuratie. Zal morgen aangepast worden

Mr_Parker
8 maart 2009, 20:33
Bij voorbaat dank

Mr_Parker
8 maart 2009, 20:53
Het probleem met SD materiaal in 576p bij de Humax is het duidelijkst te zien bij horizontaal scrollende tekst, zoals aftitelingen. Deze is gewoon weg niet te lezen. Stel je de decoder om naar 1080i is het wel weer goed te lezen.
Een 576i output zou dus inderdaad een heel goede toevoeging zijn moet ik nu concluderen. Bij de Samsung is dit inderdaad beter, ook in 576p.

BertvanHorck
8 maart 2009, 20:54
Netjes als mensen bedanken voor antwoorden.
Ik lees hier allerlei bereidwillige antwoorden, maar dat wordt door (vaak slecht lezende) vragenstellers zelden gedaan

Well done MR_Parker!

bitsflew
8 maart 2009, 21:40
Het probleem met SD materiaal in 576p bij de Humax is het duidelijkst te zien bij horizontaal scrollende tekst, zoals aftitelingen. Deze is gewoon weg niet te lezen. Stel je de decoder om naar 1080i is het wel weer goed te lezen.
Een 576i output zou dus inderdaad een heel goede toevoeging zijn moet ik nu concluderen. Bij de Samsung is dit inderdaad beter, ook in 576p.

De Humax heeft een 576i instelling, alleen wordt ook HD omgezet naar 576i.

BTW Kun je de tekst wel lezen in de 576i stand?

De original stand doet nu in ieder geval niet wat het suggereert te doen, namelijk het oorspronkelijke signaal doorsturen.
Zoals het nu werkt hadden ze het beter "original size" kunnen noemen.

bitsflew
8 maart 2009, 22:30
Inderdaad een interessante discussie, maar er lopen twee zaken door elkaar de-interlacing en up-scaling.
Dat je bij bewegende beelden door beide te combineren een beter resultaat kan krijgen, is duidelijk.
Wat ook wordt gesteld, is dat TV's afhankelijk van de instelling andere de-interlacing/up-scale techniek kunnen gebruiken.
De Humax heeft geen instelling voor Film, Sport, etc. Dus daar zit een beperking t.o.v. de TV.

Verder heeft het niets te maken dat een moderne TV progressief zou zijn

Het niet kunnen de-interlacen op de oude (toon afwisselend even/oneven frames) heeft wel degelijk te maken met de eigenschappen van een progressief scherm!

Dat komt omdat de twee frames 20ms na elkaar zijn opgenomen, ga je die op de jouw beschreven methode afbeelden dan krijg je bij horizontale bewegingen onherroepelijk last van combing.

http://neuron2.net/LVG/inthead.jpg

Op een beeldbuis zie je dat niet omdat tijdens het rasteren van een frame het vorige frame alweer weg (zwart) is, dat effect kun je heel mooi zien bij dunne horizontale lijnen.

frenny
9 maart 2009, 08:02
zijn er meer mensen met dit probleem???
bug;
- handmatig ingesteld ip address blijft niet staan, pvr kreeg spontaan een dhcp address


Reeds gemeld, voordat deze lijst kwam.
Heb dit 1x gehad....

ton250
9 maart 2009, 19:47
Het niet kunnen de-interlacen op de oude (toon afwisselend even/oneven frames) heeft wel degelijk te maken met de eigenschappen van een progressief scherm!

Dat komt omdat de twee frames 20ms na elkaar zijn opgenomen, ga je die op de jouw beschreven methode afbeelden dan krijg je bij horizontale bewegingen onherroepelijk last van combing.

http://neuron2.net/LVG/inthead.jpg

Op een beeldbuis zie je dat niet omdat tijdens het rasteren van een frame het vorige frame alweer weg (zwart) is, dat effect kun je heel mooi zien bij dunne horizontale lijnen.

Bij de oude beeldbuis integreert zorgt de nalichttijd van de buisfosfor en de traagheid van het oog dat de twee interlaced beelden als één beeld worden gezien. Daar treedt dit verschijnsel dus ook op.

Duidelijk zien bij een tenniswedstrijd.

Het feit dat er bij een moderne TV meer beeldlijnen zijn geeft de mogelijkheid om een aantal vervelende effecten zoals bijvoorbeeld bij verticale bewegingen te verminderen. Dat kan je dus doen door het de-interlacen en up-scalen op een goede wijze te combineren.
Het horizontale effect heeft de discussie doen ontstaan of 750p niet beter zou zijn dan 1080i.
Maar laten we de discussie maar stoppen. Het is te veel 'off topic'.

bitsflew
9 maart 2009, 22:02
Bij de oude beeldbuis integreert zorgt de nalichttijd van de buisfosfor en de traagheid van het oog dat de twee interlaced beelden als één beeld worden gezien. Daar treedt dit verschijnsel dus ook op.

Daarom schreef ik ook "deze methode werkt alleen redelijk op een beeldbuis"!

Jan_Assen
9 maart 2009, 23:06
Wish: Picture in Picture net als de 9200C

rmjanzen
10 maart 2009, 10:05
Wish: ik wil graag iets kunnen verwijderen van de harde schijf (opgenomen programma), tijdens het opnemen. Voor mijn part onthoudt ie het, en gooit het later in zijn eigen tijd weg, maar ik vind het bijzonder irritant, dat als het ding iets opneemt, ik niks kan verwijderen...

i second this... irritant en de 9200 kon dit wel. Misschien dat het iets te maken heeft met een hogere bitrate van 2 opnames HD beelden en dat het wissen tegelijk dan teveel van de pvr/hdd zou vragen. Maar dat is speculeren. Het onthouden van de opdracht en deze dan later uitvoeren zou wel mooi zijn dan.

Dus een WISH :)

GolfTouch
10 maart 2009, 11:09
Ik denk dat het niets met de bitrate te maken heeft.
Dit is puur software matig. Dus in een volgende update kan dit naar mijn idee gewoon aangepast worden.
Zoals aangegeven in eerdere post van mij gebruik ik deze functie erg vaak.

mxhans
10 maart 2009, 11:31
Bugs:

Ook één keer groen scherm gehad. (op Samsung LE37A656). Dit gebeurde bij apparaat uitschakelen en meteen weer inschakelen. Met hard uit/aan te herstellen (knop op achterzijde).
Wishlist:

Snellere Boot
Sneller programma's wissen (gaat via FTP sneller en ook tijdens opnemen)
PIP m.b.v. de twee tuners
Dimbaar display
Opnamen programmeren vanaf PC via netwerk en/of internet
Knipfunctie in opnamen
Afspelen meerdere bestandsformaten (maar het apparaat is eigenlijk niet bedoeld als media speler)
Bij foto's ook een lijst met 'thumbnails' kunnen tonen
Ziggo wish: meer dan 2 dagen EPG.

Wellicht groeit deze lijst nog wel. Apparaat pas 5 dagen in bezit.

Ondanks deze wishlist toch best wel tevreden met het apparaat hoor.

bergmans
10 maart 2009, 14:14
Voorstel.

Het zou mooi zijn als iemand 'met enige kennis' deze lijst bij Copaco kenbaar maakt, om bij de eerst volgende update door onze forum leden ingebrachte wensen terug te zien.
Overigens heb ik twee weken geleden er ook een besteld. Maar wacht maar af wanneer hij leverbaar is. (Mijn wens was de knip faciliteit))
bedankt en m.v.g.

Geert

Paros
10 maart 2009, 14:56
Als ik dit allemaal zo lees, dan wacht ik liever 'n tijdje.
Ik wil minimaal wat mijn Samsung nu ook kan:
- knippen, A-B verwijderen, samenvoegen etc.
- opnames verwijderen tijdens het opnemen van andere programma's.
- PIP
Op HD kan ik nog wel even wachten....

RunningArchie
10 maart 2009, 21:44
die laatste is idd wel een goede... is toegevoegd.
Beste Mr,
Ik heb er toch wel problemen mee als jij beslist dat iets een 'goede' is.:giveup: Maak de Wish list compleet ongeacht je eigen mening.
Wellicht kan je iets invoeren waarbij we een eenvoudige mening (eens / oneens) kunnen geven over voorstellen. Hierdoor krijgen de geopperde Wishes vanzelf een prioriteit :applause:(en later moet Humax maar beslissen over de technische ((en commerciele)) haalbaarheid.

RunningArchie
10 maart 2009, 21:51
Wish: Picture in Picture net als de 9200C
:pompom:EENS:pompom:

RunningArchie
10 maart 2009, 22:01
Als je kijk in het 'Media' menu staat bij de tab Video bovenaan: 'Video>'. Dat is goed.
Bij de tab Radio staat echter ook: 'Video>'. Dat is niet goed.
Muziek en Foto zijn wel weer goed.

Rhodanos
10 maart 2009, 23:10
Het probleem met SD materiaal in 576p bij de Humax is het duidelijkst te zien bij horizontaal scrollende tekst, zoals aftitelingen. Deze is gewoon weg niet te lezen. Stel je de decoder om naar 1080i is het wel weer goed te lezen.
Een 576i output zou dus inderdaad een heel goede toevoeging zijn moet ik nu concluderen. Bij de Samsung is dit inderdaad beter, ook in 576p.


Ik heb mijn testen met sd-kwaliteit van de humax afgerond en moet vaststellen dat de scaler van de Humax toch aardig goed zijn werk doet. De beste instelling is voor mij toch de 1080i instelling in de decoder. Ik het het beeld van de Humax ook vergeleken met dat van de 9200 serie. De laatste heeft via scart ogenschijnlijk een scherper beeld, maar dat is gelijktijdig in direct vergelijk met de 5050 zeer onrustig. Het beeld van de 5050 is wat onscherper, maar is gelijktijdig heel rustig. Geen ruis te zien!
Het beeld van de 5050 heeft meer een 'filmkwaliteit' en minder een tv-kwaliteit.

microkid
11 maart 2009, 19:41
Heb de Humax 5050c nu een weekje en heb weinig te mopperen. Wat een pracht apparaat! Ik heb daarom maar een paar wensen:

- ingebouwde web site zodat je ook via je PC opnames kan inplannen of weggooien
- automatische EPG time check, zodat verschoven uitzendingen alsnog op de juiste tijd opgenomen worden
- Opnames niet alleen per dag of per week opnemen, maar ook per specifieke dag kunnen selecteren (bijv. een opname herhalen elke maandag, woensdag en zaterdag)
- handmatige opname mogelijkheid (zelf zender en tijd instellen)
- dimbaar LCD
- low quality opname mogelijkheid (voor uitzendingen die je even snel wilt zien, maar waarbij kwaliteit niet belangrijk is. Spaart disk ruimte)
- FTP toegang als apparaat uit staat. Momenteel is FTP toegang alleen mogelijk als het apparaat aan staat.

Voor Ziggo: meer dagen in de EPG (liefst 1 week) zodat je verder vooruit kan programmeren.

jcompagner
11 maart 2009, 19:59
- ingebouwde web site zodat je ook via je PC opnames kan inplannen of weggooien


moeten ze een webserver er echt in bouwen mij lijkt integratie met:
https://secure.tvtv.nl/TVTVShop

dan beter.


- low quality opname mogelijkheid (voor uitzendingen die je even snel wilt zien, maar waarbij kwaliteit niet belangrijk is. Spaart disk ruimte)


dit lijkt me voor het huidige aparaat ook niet echt mogelijk (of de processor die er in zit moet echt ook snel kunnen recoden.
Want voor deze feature zouden ze dus de mpeg stream moeten kunnen aanpassen en dan pas opslaan. Nu wordt daar niks mee gedaan, gewoon de stream rechtstreeks naar disk.


- automatische EPG time check, zodat verschoven uitzendingen alsnog op de juiste tijd opgenomen worden
- Opnames niet alleen per dag of per week opnemen, maar ook per specifieke dag kunnen selecteren (bijv. een opname herhalen elke maandag, woensdag en zaterdag)
Voor Ziggo: meer dagen in de EPG (liefst 1 week) zodat je verder vooruit kan programmeren.

deze vallen allemaal onder de categorie van "series opname" Dan zijn bovenstaande punten allemaal nagenoeg gefixed (zelfs 1 week voorruit in mijn geval, want op een gegeven moment heb je gewoon al je series wel geplanned, dan mis je het alleen voor eenmalige opnames maar dan heb ik liever integratie met tvtv )

microkid
11 maart 2009, 21:45
moeten ze een webserver er echt in bouwen mij lijkt integratie met:
https://secure.tvtv.nl/TVTVShop
dan beter.

Hmm, ik zit niet te wachten op TVTV, nog meer te beheren en nog meer kosten. GEwoon een simpele web pagina die de EPG laat zien en waar je opnames kan plannen is voor mij voldoende.

CineSmurf
11 maart 2009, 22:24
Een aantal punten is eerder genoemd. Ik kan niet zosnel de volgende vinden, lijkt me een bug:

- Als het apparaat opneemt kan je geen programma's wissen.

boxy
11 maart 2009, 22:51
- handmatige opname mogelijkheid (zelf zender en tijd instellen)


Dit is al mogelijk.

bitsflew
11 maart 2009, 23:02
Een aantal punten is eerder genoemd. Ik kan niet zosnel de volgende vinden, lijkt me een bug:

- Als het apparaat opneemt kan je geen programma's wissen.


Ik gisteren zoeken naar het "wis" menu tot ik besefte dat er nog een opname liep.

Als het technisch niet mogelijk is om een opname te verwijderen tijdens het opname (wat ik betwijfel) moet het "wis" menu gedisabled zichtbaar blijven.

bitsflew
11 maart 2009, 23:15
Hmm, ik zit niet te wachten op TVTV, nog meer te beheren en nog meer kosten. GEwoon een simpele web pagina die de EPG laat zien en waar je opnames kan plannen is voor mij voldoende.

Ik ben best bereid te betalen voor een goede EPG, eerlijk gezegd vind ik 19,80 per jaar voor een EPG van 2-3 weken wel meevallen.


Ik heb in het verleden eens geïnformeerd bij TVTV naar de mogelijkheden en dit was het antwoord:

Regarding the business models there are various options. In general there is a basic service (for free) and a premium service (€ 19,80 p.a. for the end user). Typically, the end user gets a free trial for 30 days, then they should buy an annual subscription or they are downgraded to the basic service. Alternatively, if you decide to enable a longer premium service for the customers, we charge a revenue share on sold devices, depending on the time period you want to guarantee the service (typically 2-3 years). I would be happy to discuss this more detailed on the telephone.

Ziggo of Humax zou dus kunnen afrekenen met TVTV (een dochter van Sony BTW), maar je zou de keuze ook aan de kijker kunnen overlaten, de laatste optie zou m'n voorkeur hebben.

geerten
12 maart 2009, 10:47
Wish:
- een mogelijkheid om een USB disk netjes te unmounten voordat je hem lostrekt.
Ik heb de mijne in Ext3 geformatteerd, en iedere keer als ik hem van de Humax weer aan de PC hang moet hij een check doen omdat hij niet netjes afgesloten was.

pr123
12 maart 2009, 12:28
Wish:
- een mogelijkheid om een USB disk netjes te unmounten voordat je hem lostrekt.
Ik heb de mijne in Ext3 geformatteerd, en iedere keer als ik hem van de Humax weer aan de PC hang moet hij een check doen omdat hij niet netjes afgesloten was.

welk besturings programma heb je?
heb je windows? hoe lees je dan je stick uit?

geerten
12 maart 2009, 13:05
welk besturings programma heb je?
heb je windows? hoe lees je dan je stick uit?
je moet speciale drivers installeren om hem onder Windows te kunnen benaderen. Zie http://www.fs-driver.org/index.html (http://www.fs-driver.org/index.html) of http://ext2fsd.sourceforge.net/projects/projects.htm (http://ext2fsd.sourceforge.net/projects/projects.htm) . Ik gebruik nu de eerste, maar de tweede schijnt beter te werken. Dat moet ik nog eens proberen...

Eén beperking van de eerste is dat hij weigert een filesystem te mounten wat niet netjes ge-unmount was. Dus nu moet ik steeds eerst in Linux booten, het ding er aan hangen zodat'ie gerepareerd wordt (niet dat hij echt defect is, ik ben nog geen corruptie tegen gekomen, het is alleen een vlaggetje wat verkeerd staat) en dan kan ik hem pas weer onder windows gebruiken.

FAT disks/sticks hebben niet zo'n vlaggetje, maar ook daarvoor zou het beter zijn eerst een nette unmount te doen voor je hem er uit trekt. Het systeem kan dan zeker stellen dat alle wijzigingen compleet en consistent zijn weggeschreven.

hijglander
12 maart 2009, 13:25
BUG: Na het opnemen van video met subtitlestream (Discovery Science) loopt de ondertiteling bij het afspelen niet synchroon...

Verder nog geen problemen/bugs gevonden... :pompom:

Fonzarelli
12 maart 2009, 16:58
Je kunt standaard instellen om een programmering eerder laten beginnen of later laten stoppen. Later stoppen dan de progameertijd is met de standaard instelling slechts tot maximaal +10 minuten mogelijk. Probeer dan maar eens een programma van de BRT op te nemen! Die nemen het niet zo nauw met uitzendtijden.
Een +20 en +30 zou welkom zijn en lijkt me met een firmware update te wijzigen. Iets voor de wishlist?

ferro
12 maart 2009, 19:16
Je kunt standaard instellen om een programmering eerder laten beginnen of later laten stoppen. Later stoppen dan de progameertijd is met de standaard instelling slechts tot maximaal +10 minuten mogelijk. Probeer dan maar eens een programma van de BRT op te nemen! Die nemen het niet zo nauw met uitzendtijden.
Een +20 en +30 zou welkom zijn en lijkt me met een firmware update te wijzigen. Iets voor de wishlist?
De extra eindtijd kan al t/m +20 min.

Jan_Assen
12 maart 2009, 21:22
Opname tijd vermelden (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=151574&postcount=41) in Medialijst


Wordt wel vermeld maar dan moet je voor de eenvoudige weergave kiezen:cool:

aaigie
13 maart 2009, 08:44
Bug: Standby Timer komt met melding "Apparaat schakelt uit over 1 minuut, wilt u doorkijken? Ja/Nee Klik "Ja", apparaat gaat toch uit....

(was een test dus melding van standby timer was goed!)

Verder nog geen problemen/bugs gevonden... :pompom:

Jodokus
13 maart 2009, 10:21
BUG: als je wisselt van TV naar Radio waarbij de Humax tussendoor in standby heeft gestaan ('s avonds tv gekeken, 's ochtends de radio aan), dan krijg je niet het laatst beluisterde radiokanaal maar kanaal 750. Het probleem lijkt zich niet voor te doen als de Humax niet in standby gaat tussendoor, dan krijg je wel het laatst beluisterde radiokanaal.

Fonzarelli
13 maart 2009, 13:03
De extra eindtijd kan al t/m +20 min.
Zeker weten? Ik krijg maar +10 in het menuscherm te zien. Zal vanavond nog eens beter kijken.

ferro
13 maart 2009, 14:43
Zeker weten? Ik krijg maar +10 in het menuscherm te zien. Zal vanavond nog eens beter kijken.

Ja. Bij mij staat ie op +20.

RunningArchie
13 maart 2009, 15:31
BUG: als je wisselt van TV naar Radio waarbij de Humax tussendoor in standby heeft gestaan ('s avonds tv gekeken, 's ochtends de radio aan), dan krijg je niet het laatst beluisterde radiokanaal maar kanaal 750. Het probleem lijkt zich niet voor te doen als de Humax niet in standby gaat tussendoor, dan krijg je wel het laatst beluisterde radiokanaal.
Zie ik bij mij ook. Is dus geen exemplarisch probleem.
De vraag is nu of het voor de Bug- of voor de Wish-list is.:shock:

RunningArchie
13 maart 2009, 15:37
Om alle TV-kanalen uit te sluiten waar ik geen abonnement op heb genomen :censored:, gebruik ik standaard een Favorietenlijst.
Als ik echter overschakel naar Radio en dan weer terug naar TV, staat de Humax standaard weer op de 'Alles' zenderlijst.
Ik zou er minimaal een Wish van willen maken dat hij op de gekozen Favorietenlijst blijft staan.:pompom:

Jodokus
13 maart 2009, 15:52
Zie ik bij mij ook. Is dus geen exemplarisch probleem.
De vraag is nu of het voor de Bug- of voor de Wish-list is.:shock:Bug, zondermeer, te meer omdat kanaal 750 een niet-bestaand radio of tvkanaal is, tenminste hier bij Ziggo in de Haarlemmermeer.

Rhodanos
13 maart 2009, 16:44
Ja. Bij mij staat ie op +20.

Klopt. Had het eerst ook niet door. Maar je moet even doorscrollen naar beneden.

TheGrouch
13 maart 2009, 18:28
Bug, zondermeer, te meer omdat kanaal 750 een niet-bestaand radio of tvkanaal is, tenminste hier bij Ziggo in de Haarlemmermeer.
Dat is radiokanaal 'The Main Event'.
Is waarschijnlijk onderdeel van het totaalpakket

JackTheRipper
13 maart 2009, 19:10
Bug: teletekstpagina's worden niet automatisch ververst.
b.v. indexpagina blijft op hetzelfde beeld staan, de subpagina's(onderwerpen) komen niet automatisch in beeld.

ferro
13 maart 2009, 19:29
Bug: SayMr2Me beheert deze thread niet meer :sad:.

SayMr2Me
13 maart 2009, 22:09
Bug: SayMr2Me beheert deze thread niet meer :sad:.

Sorry, wegens persoonlijke bezigheden erg druk geweest.
heb ook de Humax binnen ondertussen en zal binnen enkele dagen zorgen dat de lijst up-to-date is.
:frons:

Maradona10
14 maart 2009, 10:52
Om alle TV-kanalen uit te sluiten waar ik geen abonnement op heb genomen :censored:, gebruik ik standaard een Favorietenlijst.
Als ik echter overschakel naar Radio en dan weer terug naar TV, staat de Humax standaard weer op de 'Alles' zenderlijst.
Ik zou er minimaal een Wish van willen maken dat hij op de gekozen Favorietenlijst blijft staan.:pompom:

Eens.

Ik heb dit nu zolang opgelost door ook een fav. lijst aan te maken voor de radiozenders.

svmnb
14 maart 2009, 13:09
Nadat ik de stroom er een paar uur heb afgehaald, startte de Humax op met veel getik van de harddisk en de melding 'boot' in het display.
Dit duurde ca. 10 minuten en daarna verscheen de melding dat de hd geformatteerd moest worden.
Geen keuze, alleen een 'ja' knop. Alle opgenomen programma's natuurlijk pleite.:?

Iemand een idee wat hier mis is gegaan en of dit een normale gang van zaken is?

Mr_Parker
14 maart 2009, 13:34
Geen idee wat er mis is gegaan maar ik heb gister ook de stroom voor meer dan 12 uur van de Humax af gehad en had nergens last van na het opnieuw insteken.

vaneev
14 maart 2009, 14:14
Als ik de Humax na een uur of 6 weer gebruik (zonder uit te zetten overigens) duurt het zo'n second of 30 eer er een reactie op komt op remote control acties, zoals guide, pauze, etc

UltraSub
14 maart 2009, 14:19
Als ik de Humax na een uur of 6 weer gebruik (zonder uit te zetten overigens) duurt het zo'n second of 30 eer er een reactie op komt op remote control acties, zoals guide, pauze, etc
Heeej, dat heb ik hier ook al gehad. Af en toe komt er geen reactie op acties. Maar het lijkt er dan wel op dat als hij weer reageert, hij ff alles afraffelt wat je al had willen doen :)

vaneev
14 maart 2009, 14:22
precies, dat gebeurt bij mij dus ook. Alsof er een schijf moet opstarten.

SayMr2Me
14 maart 2009, 15:42
Ok, als het goed is is de Bug&Wishlist weer behoorlijk up-to-date.

mochten er zaken zijn die niet (correct) worden vermeld hoop ik dat jullie zo vriendelijk zijn om dit via PM te melden.

:frons: :wink:

CineSmurf
14 maart 2009, 15:53
Ok, als het goed is is de Bug&Wishlist weer behoorlijk up-to-date.

mochten er zaken zijn die niet (correct) worden vermeld hoop ik dat jullie zo vriendelijk zijn om dit via PM te melden.

:frons: :wink:

Hoi, Niet kunnen deleten tijdens opnamen lijkt me ook een bug toch?

Hengelerweend
14 maart 2009, 16:42
Hoi, Niet kunnen deleten tijdens opnamen lijkt me ook een bug toch?

Ik zou het eerder een tekortkoming noemen.
Jammer, want de meeste analoge DVD/HD recorders hebben die mogelijkheid wel.
Dus meer iets voor de Wishlist

BertvanHorck
14 maart 2009, 16:49
Ik zou het eerder een tekortkoming noemen.
Jammer, want de meeste analoge DVD/HD recorders hebben die mogelijkheid wel.
Dus meer iets voor de Wishlist

volgens mij een bug, want het zou gewoon moeten kunnen, but what's in a name?

SayMr2Me
14 maart 2009, 17:06
volgens mij een bug, want het zou gewoon moeten kunnen, but what's in a name?

in de wishlist staat als wish het opgeven van te deleten films, lijkt mij voldoende.:oyeah:

ferro
14 maart 2009, 17:19
volgens mij een bug, want het zou gewoon moeten kunnen, but what's in a name?
Een bug is iets wat niet werkt conform specificaties (de handleiding).
Een wish is een uitbreiding op de specificaties.

SayMr2Me
14 maart 2009, 17:25
:evil:BUG (http://nl.wikipedia.org/wiki/Bug) & BUGS (http://images.google.nl/images?hl=nl&q=bug&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi):evil:

Soef
15 maart 2009, 09:07
Na zo’n 10 films te hebben opgenomen, wist ik niet de precieze inhoud van de film meer. Knop media, rode tab geeft de lijst met films weer. Staande op een bepaalde film de -i – knop gebruikt. Ik kreeg toen het informatiescherm met informatie van een andere film. Bij wat verder testen kwamen er ook informatieblokken op het scherm van reeds verwijderde films. Is dit bij anderen reproduceerbaar of is het een exemplarische fout (hoop stilletjes van niet)?

Vriendelijk groet Soef

om1
15 maart 2009, 09:10
Ik zou het een goed idee vinden als humax de technische specificaties van de verschillende bestanden die de humax gebruikt publiceert. Dan kunnen software jongens een applicaties maken die de juiste bestanden aanmaakt. De bestandsformaten zullen uiteindelijk wel uitgeplozen worden dmv reverse engineering, maar dat is zo'n verspilling van tijd.

Het herkennen van gangbare video stream bestandsformaten is natuurlijk net zo belangrijk.

BertvanHorck
15 maart 2009, 10:59
Bug:
De output kwaliteit van de Humax is onvoldoende
Het signaal komt goed binnen en wordt goed verwerkt (via humax op harde schijf opgenomen beelden die naar PC worden geexporteerd en vervolgens op TV worden afgespeeld zijn beduidend beter dan de normale SD output kwaliteit van de Humax direct naar de TV) M.i. zowel HDMI als Component en mogelijk scart

JackTheRipper
15 maart 2009, 11:22
Bug:
De output kwaliteit van de Humax is onvoldoende
Het signaal komt goed binnen en wordt goed verwerkt (via humax op harde schijf opgenomen beelden die naar PC worden geexporteerd en vervolgens op TV worden afgespeeld zijn beduidend beter dan de normale SD output kwaliteit van de Humax direct naar de TV) M.i. zowel HDMI als Component en mogelijk scart

SD output via scart is zichtbaar beter dan hdmi/component.

edit: In samenwerking met LG 32lp1r

Ardana
15 maart 2009, 11:29
Na zo’n 10 films te hebben opgenomen, wist ik niet de precieze inhoud van de film meer. Knop media, rode tab geeft de lijst met films weer. Staande op een bepaalde film de -i – knop gebruikt. Ik kreeg toen het informatiescherm met informatie van een andere film. Bij wat verder testen kwamen er ook informatieblokken op het scherm van reeds verwijderde films. Is dit bij anderen reproduceerbaar of is het een exemplarische fout (hoop stilletjes van niet)?
Zie 1e post van deze discussie, 't bugs overzicht. Bij mij gaat 't inderdaad ook mis. :(

BertvanHorck
15 maart 2009, 11:33
SD output via scart is zichtbaar beter dan hdmi/component.
Zet er even bij ewlk type TV je hebt en kwaliteit van de Scart aub

digitalekabeltelevisie
15 maart 2009, 11:33
Na zo’n 10 films te hebben opgenomen, wist ik niet de precieze inhoud van de film meer. Knop media, rode tab geeft de lijst met films weer. Staande op een bepaalde film de -i – knop gebruikt. Ik kreeg toen het informatiescherm met informatie van een andere film. Bij wat verder testen kwamen er ook informatieblokken op het scherm van reeds verwijderde films. Is dit bij anderen reproduceerbaar of is het een exemplarische fout (hoop stilletjes van niet)?


Vergelijkbaar probleem: Verkeerde thumb in de lijst met films; Het gaat hier om de thumb van "According to Jim", , één regel onder de cursor. Het programma is opgenomen van Veronica, maar de thumb is duidelijk van "De wereld draait door" op nederland 3

http://www.digitalekabeltelevisie.nl/nieuws/archives/forum/foute_thumb.jpg

watcher
15 maart 2009, 11:39
Is deze al gemeld?

Na een stuk of 10 opnames te hebben gepland, doet de selectie 'wekelijks' het niet meer. Het resultaat is dan altijd 'dagelijks' en dat geeft dan een conflictmelding, die eigenlijk niet bestaat...

JackTheRipper
15 maart 2009, 11:46
Zet er even bij ewlk type TV je hebt en kwaliteit van de Scart aub

LG 32lp1r.
kwaliteit Scrat kabel? Is bijgeleverd id HDMI kabel.

SayMr2Me
15 maart 2009, 12:44
Na zo’n 10 films te hebben opgenomen, wist ik niet de precieze inhoud van de film meer. Knop media, rode tab geeft de lijst met films weer. Staande op een bepaalde film de -i – knop gebruikt. Ik kreeg toen het informatiescherm met informatie van een andere film. Bij wat verder testen kwamen er ook informatieblokken op het scherm van reeds verwijderde films. Is dit bij anderen reproduceerbaar of is het een exemplarische fout (hoop stilletjes van niet)?

Vriendelijk groet Soef

het is een omweg maar maar als je de opname start en naar de daadwerkelijke opname gaat, dus voorbij de extra tijd kun je alsnog de juiste EPG-info zien

watcher
15 maart 2009, 13:05
Is deze al gemeld?

Na een stuk of 10 opnames te hebben gepland, doet de selectie 'wekelijks' het niet meer. Het resultaat is dan altijd 'dagelijks' en dat geeft dan een conflictmelding, die eigenlijk niet bestaat...
Ben er iets verder mee.
Heb de fabrieksinstellingen teruggezet en alles opnieuw ingesteld. Nu gaat het weer goed.

De fout was dat elke entry werd gelogd als 'werkdag'; wat ik ook selecteerde. Bugje...

D_aniel
15 maart 2009, 14:23
Bug:
De output kwaliteit van de Humax is onvoldoende
Het signaal komt goed binnen en wordt goed verwerkt (via humax op harde schijf opgenomen beelden die naar PC worden geexporteerd en vervolgens op TV worden afgespeeld zijn beduidend beter dan de normale SD output kwaliteit van de Humax direct naar de TV) M.i. zowel HDMI als Component en mogelijk scart

Zie foto's op deze posting:

http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showthread.php?t=14066&page=151

Als de beelden van de Samsung HD-Kabelreceiver een 10 zouden krijgen, want die zijn echt excellent en briljant, dan zou ik de Humax een 7-8 geven bij de SD-Uitzendingen en bij de HD-Uitzendingen bijna een 9 ...

watcher
15 maart 2009, 15:08
Ben de eerste opnames aan het bekijken.
Wat een fiasco zeg! Alle opnames eindigen voortijdig.

Anderen met dezelfde ervaring?

Rhodanos
15 maart 2009, 15:15
Ben de eerste opnames aan het bekijken.
Wat een fiasco zeg! Alle opnames eindigen voortijdig.

Anderen met dezelfde ervaring?

Wat zijn jouw opname-instellingen (met extra opname tijd) ? Heb je het apparaat al eens teruggezet op de fabrieksinstellingen?

watcher
15 maart 2009, 15:38
Wat zijn jouw opname-instellingen (met extra opname tijd) ? Heb je het apparaat al eens teruggezet op de fabrieksinstellingen?
Reset uitgevoerd, maar ná de opnames.
Extra opnametijd instellen gaat niet; direct melding van timerconflict.

watcher
15 maart 2009, 20:07
Nieuwe reset uitgevoerd en marges gezet op de begin/eindtijden. Maar nu zijn back tot back opnames verdeeld over 2 tuners; dat beperkt de mogelijkheden nogal. :sad:

Uiteindelijk de opnames zo gepland, dat back to back opnames onder één titel vallen, door de opnametijd van de eerste te verlengen tot voorbij de 2e.

digitalekabeltelevisie
15 maart 2009, 20:30
Ik heb van het weekend vooral gekeken via SCART (ja, die mensen heb je ook nog...) Vielen mij toch een paar dingen op;


Audio: Kiezen van geluidskanaal (stereo/links/rechts) in het geluidsmenu met cursortoetsen links/rechts werkt niet. Zou volgens handleiding wel moeten. (pag 24, paragr. 4.6)
Foto's kijken via SCART. Speler gaat er van uit dat het beeld 16:9 is. Als je naar een 4:3 zender kijkt, blijft TV in 4:3 verhouding staan. Fotos worden dan niet in juiste verhouding weergegeven. Op de component uitgang gaat het wel goed.
Aspect ratio change tijdens skippen in een opname wordt niet opgemerkt op SCART uitgang, Widescreen pulse wordt niet verzonden naar TV. Bijv. reclame op Veronica wordt in breedbeeld uitgezonden, druk aantal keer op skip tot in het volgende programma dat 4:3 is. De 4:3 puls wordt niet naar de TV gestuurd, dus beeld blijft opgerekt. Op de component uitgang gaat het wel goed.
Instellingen voor weergeven breedbeelduitzending op een 4:3 scherm werken niet goed. Center cut out werkt niet op SCART, beeld blijft wel 4:3, maar randen zijn er niet af geknipt (resultaat heel dunne mensen). Op de component uitgang zijn de randen er dan wel af... Ook 14:9 lijkt niet goed te gaan, er zou dan een randje aan de zijkanten afgesneden moeten worden (anders klopt de verhouding niet meer) en dat gebeurt niet. Beeld wordt vertikaal wel ingedrukt. (minder dan bij 16:9, zoals te verwachten)
Favorietenlijst hernoemen; Je kan een favorietenlijst een heel lange naam geven (70 chars?) Na standby zijn daar 20 characters van over, de rest is weg.
In het menu "zenders vergrendelen", werkt de blauwe knop "alles ontgrendelen" niet.
Timer uitschakelen op bepaald tijdstip, vraag verschijnt 1 minuut van tevoren "wilt u blijven kijken", kies JA, toch schakelt de 5050 uit na 1 minuut...

wrcveen
15 maart 2009, 23:00
Wat mij betreft mag de tekst bij een opgenomen programma onder de (i) toets "in rekening gebrachte datum/tijd" veranderd worden in "opgenomen op datum/tijd".

wrcveen
15 maart 2009, 23:04
Graag zou ik willen dat tijdens de 'boot' het Humax scherm niet in 1080i wordt weergegeven maar gewoon in SD resolutie. Als standaard resolutie heb ik ook overigens voor 720p gekozen. Mijn plasma scherm van een jaar of 5 oud gaat met die 1080i resolutie niet lekker om en begint te knipperen.

Hengelerweend
15 maart 2009, 23:04
Als ik deze Bug&Wishlist discussie zo doorlees komen er nogal wat aardig tekortkomingen van deze machine aan het licht.
Ik denk dat ik nog maar even rustig blijf wachten op de iHDR5050-c "Second Edition" :rolleyes:

Rhodanos
15 maart 2009, 23:57
Als ik deze Bug&Wishlist discussie zo doorlees komen er nogal wat aardig tekortkomingen van deze machine aan het licht.
Ik denk dat ik nog maar even rustig blijf wachten op de iHDR5050-c "Second Edition" :rolleyes:


Die conclusie is te kort door de bocht. In de eerdere versie van het eerste bericht werd ook het aantal meldingen van bepaalde bugs genoemd. En dat aantal viel behoorlijk mee. Ik heb eigenlijk met de pvr geen 'bugs'. Wel zie ik graag enkele verbeteringen, maar dat maakt de pvr niet een slechte pvr.

Bunker37
16 maart 2009, 00:10
Twee wensen:

- Harddisk kunnen mappen (network share) ipv ftp zodat iedere PC in het netwerk de Humax harddisk kan zien en files kan afspelen zonder eerst mbv ftp een file te kopieren.

- Telnet optie toevoegen met een commando set om de Humax te kunnen bedienen. Dit zorgt ervoor dat de Humax aangestuurd kan worden door een domotica systeem waarbij de gegevens commando's een reply / status geven. Hetzelfde is te bereiken via IR sturing, maar dat geeft geen feedback.

Hengelerweend
16 maart 2009, 07:26
Die conclusie is te kort door de bocht. In de eerdere versie van het eerste bericht werd ook het aantal meldingen van bepaalde bugs genoemd. En dat aantal viel behoorlijk mee. Ik heb eigenlijk met de pvr geen 'bugs'. Wel zie ik graag enkele verbeteringen, maar dat maakt de pvr niet een slechte pvr. Lezen !! Ik zeg helemaal niet dat die slecht is en had het helemaal niet over bugs maar over tekortkomingen , ik bedoelde alleen maar ik wacht wel even tot er een update komt van Humax/Ziggo en die versie noem ik dan gekscherend "second edition" . Ik hoef niet "haantje de voorste" te zijn als er een nieuwe PVR op de markt komt.

watcher
16 maart 2009, 09:17
Lezen !! Ik zeg helemaal niet dat die slecht is en had het helemaal niet over bugs maar over tekortkomingen , ik bedoelde alleen maar ik wacht wel even tot er een update komt van Humax/Ziggo en die versie noem ik dan gekscherend "second edition" . Ik hoef niet "haantje de voorste" te zijn als er een nieuwe PVR op de markt komt.
Allemaal best. Maar zo'n opmerking draagt helemaal niets bij aan dit topic over bugs en wensen...

rebel777
16 maart 2009, 10:49
Na zo’n 10 films te hebben opgenomen, wist ik niet de precieze inhoud van de film meer. Knop media, rode tab geeft de lijst met films weer. Staande op een bepaalde film de -i – knop gebruikt. Ik kreeg toen het informatiescherm met informatie van een andere film. Bij wat verder testen kwamen er ook informatieblokken op het scherm van reeds verwijderde films. Is dit bij anderen reproduceerbaar of is het een exemplarische fout (hoop stilletjes van niet)?

Vriendelijk groet Soef
Ook bij mij hiero, teller kan verhoogd worden :wink:

Bug: gisteren apparaat in stand-bye gezet, nam 2 timer programma's NIET op. Raar, want dat was geen probleem in eerdere situaties. Tevens wilde de Humax niet meer opstarten via de aan/uit knop op de AB. Stroom eraf en er weer op om het mankement te verhelpen. Tevens had het apparaat de FTP instellingen uit zichzelf veranderd, moest het weer opnieuw instellen.

Nou ja, als je de Siemens M750 gewend bent dan klinkt de kwalificatie bug als een belediging aan de Humax folks :mrgreen:

Hengelerweend
16 maart 2009, 18:28
Allemaal best. Maar zo'n opmerking draagt helemaal niets bij aan dit topic over bugs en wensen...

Dit draagt zeker wel iets bij aan dit topic.
Want niet alleen bezitters van deze nieuwe PVR hebben belang bij een goed werkend apparaat, maar ook de potentiële kopers waar ik er een van ben.
Men moet het hier ook niet onder stoelen en banken gaan schuiven dat dit apparaat gezien de vele "bug en wens" bijdragen in dit topic uiteraard nog lang niet helemaal perfect functioneert.

svmnb
16 maart 2009, 19:14
Wish:
Ondersteuning voor NTFS zodat op externe harddisks files >4Gb kunnen worden weggeschreven zonder dat ext2/3 filesystem nodig is.

kalehenkie
16 maart 2009, 19:40
Bug:

Klokje verdwijnt in de epg als je de tijd handmatig verlengt.

SayMr2Me
16 maart 2009, 20:35
Twee wensen:

- Telnet optie toevoegen met een commando set om de Humax te kunnen bedienen. Dit zorgt ervoor dat de Humax aangestuurd kan worden door een domotica systeem waarbij de gegevens commando's een reply / status geven. Hetzelfde is te bereiken via IR sturing, maar dat geeft geen feedback.

ben zelfpersoonlijk van mening dat dit wel wat over-the-top is voor een systeem als dit. Domotica, ofwel een systeem wat een heel huis kan besturen ...:?

ben ik de enige die dit vind?

willemsj
16 maart 2009, 21:51
ben ik de enige die dit vind?
Zeker niet.

Rhodanos
16 maart 2009, 23:02
Mogelijk nieuwe bug. Ik speelde net aflevering van medium af. Ik hoor naast de Engelse soundtrack op een lagere volume een Nederlandse soundtrack. De oorzaak is mogelijk een parallele opname.

riwi
16 maart 2009, 23:18
Ik merk dat de Humax niet goed samenwerkt kwa HDMI met mijn Octava HD52 HDMI switch. Dit zie ik als een ernstige bug (voor mij). Geen van mijn andere apparatuur heeft problemen om via deze switch de HDCP handshake successvol te laten verlopen.

setup :


Humax 5050----------|
PS3-----------------|
Samsung BD1400------||--- TV Sony 32KDL2500
Samsung HD360-------||--- PJ JVC HD350
Snazio--------------|
Tvix6500------------|
Popcorn-A100--------|


Symptoom : iedere halve seconde een halve seconde ruis beeld.

(ik laat de Samsung nog even aangesloten staan ;) )

Soef
17 maart 2009, 07:21
Gisterenavond na twee dagen rust de PVR ingeschakeld. Gaf veel ruis in combinatie met een heel onduidelijk groen beeld of op sommige zenders een egaal groen scherm. Normaal aan en uitschakelen gaf geen verbetering. Reset via aan/uit knop wel. Ik hed dit nog nooit gezien en ook na enige malen in of uit schakelen was het niet (meer) reproduceerbaar. Ik gebuik de HDMI kabel. Verder geen bijzondere zaken in de configuratie.

TeunVR
17 maart 2009, 09:56
Ben ik de enige die de reacties van anoniem een beetje mist?
De laatste dagen (sinds 8 maart 2009) vind ik het vrij stil op het ziggo-front. Voordat de decoder verkrijgbaar was waren er veel meer/snellere reacties van anoniem.
Er zijn toch vrij veel bugs en ik ben bijvoorbeeld erg benieuwd naar het ziggo-standpunt mbt de matige SD kwaliteit (en ook de andere bugs natuurlijk)
Kunnen we verwachten dat hier met een firmware-update nog een fix voor komt?

RunningArchie
17 maart 2009, 10:51
Gisterenavond na twee dagen rust de PVR ingeschakeld. Gaf veel ruis in combinatie met een heel onduidelijk groen beeld of op sommige zenders een egaal groen scherm. Normaal aan en uitschakelen gaf geen verbetering. Reset via aan/uit knop wel. Ik hed dit nog nooit gezien en ook na enige malen in of uit schakelen was het niet (meer) reproduceerbaar. Ik gebuik de HDMI kabel. Verder geen bijzondere zaken in de configuratie.
Dat onduidelijke groene beeld heb ik ook een keer gehad.
Na overschakelen naar een andere zender, kreeg ik alleen nog maar een (erg duidelijk:?) volledig groen scherm.
Uit- en weer aan-schakelen (gewoon via afstandsbediening) heeft bij mij het probleem verholpen.

watcher
17 maart 2009, 12:06
Die ervaring deel ik ook. 1x voorgekomen...

Rhodanos
17 maart 2009, 12:27
Ben ik de enige die de reacties van anoniem een beetje mist?
De laatste dagen (sinds 8 maart 2009) vind ik het vrij stil op het ziggo-front. Voordat de decoder verkrijgbaar was waren er veel meer/snellere reacties van anoniem.
Er zijn toch vrij veel bugs en ik ben bijvoorbeeld erg benieuwd naar het ziggo-standpunt mbt de matige SD kwaliteit (en ook de andere bugs natuurlijk)
Kunnen we verwachten dat hier met een firmware-update nog een fix voor komt?

We hebben het hier wel over een Humax-product, dat buiten de Ziggo om in de detailhandel wordt verkocht. Ziggo heeft het wel getest op compatibiliteit met het Ziggo-netwerk. Maar uiteindelijk blijft Humax de primair aanspreekbare partij voor de beeldkwaliteit. Dus klachten over de beeldkwaliteit moeten dan m.i. naar Humax. Daar hebben wij via de tussenhandel ons apparaat van gekocht.

Joop558
17 maart 2009, 12:45
Ik zag dat er een update beschikbaar is.
Ik heb op ja geklikt en na een paar minuten was het beeld weer terug.
Misschien verbeelde ik het me, maar ik heb het idee dat het beeld scherper is, haren zie je b.v. beter.

Alleen toen ik weer ging kijken bij update, gaf hij wederom aan dat er een update is, weet iemand hier meer van?

Rhodanos
17 maart 2009, 12:58
Kun je aangeven welke versie van de firmware de Humax nu aangeeft?

TeunVR
17 maart 2009, 13:16
We hebben het hier wel over een Humax-product, dat buiten de Ziggo om in de detailhandel wordt verkocht. Ziggo heeft het wel getest op compatibiliteit met het Ziggo-netwerk. Maar uiteindelijk blijft Humax de primair aanspreekbare partij voor de beeldkwaliteit. Dus klachten over de beeldkwaliteit moeten dan m.i. naar Humax. Daar hebben wij via de tussenhandel ons apparaat van gekocht.

Daar heb je helemaal gelijk in. Maar toch heeft Ziggo daar zelf meer invloed op dan wij. En ze hebben ook meer inzicht in welke fouten/issues met een eventuele volgende release opgelost kunnen worden.
Dus wat dat betreft zou wat extra info van anoniem wel welkom zijn.

Joop558
17 maart 2009, 13:35
Kun je aangeven welke versie van de firmware de Humax nu aangeeft?

Even gekeken is hetzelfde als hij was, van 12 dec 2008
HDPXCIR1.00.01

Nogmaals de update gestart en daarna zag ik het, hij geeft een error melding. Systeem komt niet overeen of zo.
Zeer vreemd.
Ik heb de netwerkkabel niet verbonden, moet dat wel?

TheGrouch
17 maart 2009, 13:42
Even gekeken is hetzelfde als hij was, van 12 dec 2008
HDPXCIR1.00.01

Nogmaals de update gestart en daarna zag ik het, hij geeft een error melding. Systeem komt niet overeen of zo.
Zeer vreemd.

Anoniem heeft in dit (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=150875&postcount=928)bericht geschreven dat er (toen nog) een testfirmware op het kabelnetwerk staat. Misschien zie je die staan


Ik heb de netwerkkabel niet verbonden, moet dat wel?

Nee, dat heeft niets met de firmware te maken. Dat is voor je lokale netwerk

fourth44
17 maart 2009, 14:50
Er is n.m.m. teveel onderscheid tussen of je een opname bekijkt via de media lijst, of dat je de opname via 'gewoon TV kijken' benaderd, en dan bijv terugspoelt.

Bijvoorbeeld:
Ik neem elke dag 'de grote verbouwing' op van 18:00-19:00, maar begin pas rond 18:20 met kijken. Ik ga óf naar de media-lijst, en kies voor de opname (die dan nog bezig is), of ik zap naar SBS6 en spoel terug. Doe ik dit via de media-lijst, dan eindigt abrupt de weergave zodra de opname is beëindigd! Schakelt dan gelijk door naar live-TV. Hoogst irritant. Vooral bij series, omdat de serie vaak pas een minuut later eindigd dan wat de EPG zegt, en ik dan 'uit het niets' wordt voorgeschoteld met de laatste minuut van de serie en de afloop wordt verklapt. Was ik via live TV gaan terugspoelen, was dit niet gebeurd. Maar dit is vervelend, omdat je dan ook gedwongen wordt live-beelden te bekijken voordat je teruggespoelt bent...

Dus een wish: weergave níet beeindigen als het bestand klaar is met opnemen.

Joop558
17 maart 2009, 16:14
[quote=fourth44;154943]Er is n.m.m. teveel onderscheid tussen of je een opname bekijkt via de media lijst, of dat je de opname via 'gewoon TV kijken' benaderd, en dan bijv terugspoelt.
quote]

n.m.m.????
SMS taal denk, helaas ken ik geen sms taal.

Je kan je skip zo instellen dat je enkele seconden of 15 of 30 etc. tegelijk kan vooruitspringen.

Ik vind het niet erg, ik laat zelf de opname 3 minuten eerder beginnne, omdat een programma ook wel eens te vroeg start.

TheGrouch
17 maart 2009, 16:25
n.m.m.????
SMS taal denk, helaas ken ik geen sms taal.

[off topic]ik gok op naar mijn mening [/off topic]
Je kan je skip zo instellen dat je enkele seconden of 15 of 30 etc. tegelijk kan vooruitspringen.
Volgens mij was dat niet zijn probleem, maar dit:
Als hij de opname al begint te kijken terwijl deze nog loopt, dan stopt het terugkijken zodra de opname klaar is en schakelt over naar live-tv

bitsflew
17 maart 2009, 16:32
ik heb van het weekend vooral gekeken via scart (ja, die mensen heb je ook nog...) vielen mij toch een paar dingen op;


aspect ratio change tijdens skippen in een opname wordt niet opgemerkt op scart uitgang, widescreen pulse wordt niet verzonden naar tv. Bijv. Reclame op veronica wordt in breedbeeld uitgezonden, druk aantal keer op skip tot in het volgende programma dat 4:3 is. De 4:3 puls wordt niet naar de tv gestuurd, dus beeld blijft opgerekt. Op de component uitgang gaat het wel goed.

Hier exact hetzelfde probleem!
Pin 8 van de SCART connector blijft in die situaties aangeven dat het om een 16:9 signaal gaat (nagemeten met de multimeter)

BTW De aspect ratio (wide/letterbox) van de component uitgang wordt geregeld door de Humax en niet door de TV.

Joop558
17 maart 2009, 16:33
[off topic]ik gok op naar mijn mening [/off topic]

Volgens mij was dat niet zijn probleem, maar dit:
Als hij de opname al begint te kijken terwijl deze nog loopt, dan stopt het terugkijken zodra de opname klaar is en schakelt over naar live-tv

Dank u TheGrouch.

Als dat zo is, dan is het een bug en hopen dat Ziggo / Humax hem snel oplost.

Ben benieuwd wanneer de eerste update eraan komt.

fourth44
17 maart 2009, 16:39
TheGrouch heeft mijn probleem inderdaad wat helderder uiteen gezet. En met nmm bedoelde ik idd (:rolleyes:) 'naar mijn mening'.

Ander probleem:

Heeft iemand wel eens gehad dat een geplande opname gewoon niet opgenomen werd? Zonder conflictmeldingen?

Gister een opname ingepland. Deze veroorzaakte een conflict met een andere opname, ik heb die andere laten annuleren. Dus de nieuwe opname had voorrang. Daarna ging ik wat eerder opgenomen dingen kijken. Tijdens de laatste 10 minuten van de geplande opname bleek dat hij helemaal niet aan het opnemen was! In de timerlijst stond hij er echt tussen, en stond op 'opnemen'. Maar toch werd er niets opgenomen en heb ik tussendoor geen conflict gemeld gezien.

Eerst dacht ik dat het te maken had met het feit dat ik live-tv op een 3e stream had staan, zodat de opname niet kon plaatsvinden; maar dan geeft de humax een conflict aan zodra de opname moet beginnen.

Het enige 'bijzondere' aan de opname is dan nog dat deze de veroorzaker was van een conflict, misschien dat de humax door een bug de opname maar 'half' op de timerlijst heeft gezet ofzo. Ik ga het nog eens proberen te reproduceren.

SayMr2Me
17 maart 2009, 20:34
Ik merk dat de Humax niet goed samenwerkt kwa HDMI met mijn Octava HD52 HDMI switch. Dit zie ik als een ernstige bug (voor mij). Geen van mijn andere apparatuur heeft problemen om via deze switch de HDCP handshake successvol te laten verlopen.

setup :


Humax 5050----------|
PS3-----------------|
Samsung BD1400------||--- TV Sony 32KDL2500
Samsung HD360-------||--- PJ JVC HD350
Snazio--------------|
Tvix6500------------|
Popcorn-A100--------|


Symptoom : iedere halve seconde een halve seconde ruis beeld.

(ik laat de Samsung nog even aangesloten staan ;) )
vermoedelijk hebben al je andere apparaten hdmi 1.3 of op z'n minst hdmi met cec. dat is iets waar het de Humax aan ontbreekt (hierdoor word ie ook niet herkend door mijn Sony apparatuur :roll:)

DevMan
17 maart 2009, 21:34
Er is n.m.m. teveel onderscheid tussen of je een opname bekijkt via de media lijst, of dat je de opname via 'gewoon TV kijken' benaderd, en dan bijv terugspoelt.

Bijvoorbeeld:
Ik neem elke dag 'de grote verbouwing' op van 18:00-19:00, maar begin pas rond 18:20 met kijken. Ik ga óf naar de media-lijst, en kies voor de opname (die dan nog bezig is), of ik zap naar SBS6 en spoel terug. Doe ik dit via de media-lijst, dan eindigt abrupt de weergave zodra de opname is beëindigd! Schakelt dan gelijk door naar live-TV. Hoogst irritant. Vooral bij series, omdat de serie vaak pas een minuut later eindigd dan wat de EPG zegt, en ik dan 'uit het niets' wordt voorgeschoteld met de laatste minuut van de serie en de afloop wordt verklapt. Was ik via live TV gaan terugspoelen, was dit niet gebeurd. Maar dit is vervelend, omdat je dan ook gedwongen wordt live-beelden te bekijken voordat je teruggespoelt bent...

Dus een wish: weergave níet beeindigen als het bestand klaar is met opnemen.

Ik ben bang dat dit niet snel wordt opgelost. Ik verbaast me dit te lezen omdat n.l de 9200c dit probleem ook (dus nog steeds) heeft. Inderdaad heel irritant.

dirk200
18 maart 2009, 05:21
Gisterenavond na twee dagen rust de PVR ingeschakeld. Gaf veel ruis in combinatie met een heel onduidelijk groen beeld of op sommige zenders een egaal groen scherm. Normaal aan en uitschakelen gaf geen verbetering. Reset via aan/uit knop wel. Ik hed dit nog nooit gezien en ook na enige malen in of uit schakelen was het niet (meer) reproduceerbaar. Ik gebuik de HDMI kabel. Verder geen bijzondere zaken in de configuratie.Dit heb ik al meerdere malen gehad als je dan met v-format een andere resolutie kiest dan doet hij het weer normaal, het viel mij op dat het was als ik v-format op orgineel had staan.
Misschien is het de combinatie met de tv (philips lcd) die stond alle keren al aan als dit gebeurde.

ddfranco
18 maart 2009, 08:23
Gisteren is bij mij, na twee weken zonder problemen, de eerste fout opgetreden.
Ik had twee opnames gepland staan voor nl3 en sbs6, niet overlappend. Toen ik deze 's avonds wilde bekijken bleek er geen van beide opgenomen te zijn. Bij allebei stond in de medialijst een grootte van 0 en kreeg ik bij afspelen de foutmelding dat de opname encrypted was.

Blijkbaar is de opnamefunctie van deze Humax niet betrouwbaar. Voorlopig m'n analoge recorder voor backup maar meeprogrammeren.

RunningArchie
18 maart 2009, 08:41
- Mogelijkheid om vaste opstartzender (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showpost.php?p=154173&postcount=150) in te stellen voor iig Radio.

Ik zou deze willen aanpassen in:
Laatst gekozen zender vasthouden voor Radio

RunningArchie
18 maart 2009, 08:46
Ik denk dat het ook voor dit apparaat tijd word voor een Bug&Wishlist.
zal proberen ze bij te houden

@Anoniem:
Hoe zorgen we er voor dat deze Bug&Wishlist bij Humax komt?
- Stuur jij de wensen door? :thankyou:
- Of moeten we zelf contacten regelen?:?:

bitsflew
18 maart 2009, 09:25
vermoedelijk hebben al je andere apparaten hdmi 1.3 of op z'n minst hdmi met cec. dat is iets waar het de Humax aan ontbreekt (hierdoor word ie ook niet herkend door mijn Sony apparatuur :roll:)

De Humax werkt prima met mijn receiver, een Sony 2400ES, deze heeft HDMI 1.3 poorten en CEC.

SayMr2Me
18 maart 2009, 09:34
De Humax werkt prima met mijn receiver, een Sony 2400ES, deze heeft HDMI 1.3 poorten en CEC.

jah maar je maakt geen gebruik van de functionaliteit die hdmi 1.3/cec kan bieden. als ik tv kijk en schakel over naar bv de bluray speler dan schakelt de receiver over van sat (humax dus) naar BD, doe ik dit andersom dan gebeurt er niets :wink:

word niet herkend was dus iets ruim omschreven, maar de Humax kan dus niet via hdmi-control aangestuurd worden

bitsflew
18 maart 2009, 09:38
jah maar je maakt geen gebruik van de functionaliteit die hdmi 1.3/cec kan bieden. als ik tv kijk en schakel over naar bv de bluray speler dan schakelt de receiver over van sat (humax dus) naar BD, doe ik dit andersom dan gebeurt er niets :wink:

Ik las je verhaal in de context van de orginele post!

maw ik concludeerde dat de Humax niet werd herkend (lees geen beeld) door je Sony apparatuur :)

SayMr2Me
18 maart 2009, 09:44
Ik las je verhaal in de context van de orginele post!

maw ik concludeerde dat de Humax niet werd herkend (lees geen beeld) door je Sony apparatuur :)
gelukkig heb ik gewoon beeld :applause:

Rhodanos
18 maart 2009, 10:25
Gisteren is bij mij, na twee weken zonder problemen, de eerste fout opgetreden.
Ik had twee opnames gepland staan voor nl3 en sbs6, niet overlappend. Toen ik deze 's avonds wilde bekijken bleek er geen van beide opgenomen te zijn. Bij allebei stond in de medialijst een grootte van 0 en kreeg ik bij afspelen de foutmelding dat de opname encrypted was.

Blijkbaar is de opnamefunctie van deze Humax niet betrouwbaar. Voorlopig m'n analoge recorder voor backup maar meeprogrammeren.

Dit is al eens eerder gemeld. Het lag niet aan de Humax, maar er zat iets niet goed op het netwerk aan de ziggo-kant; als ik mij niet vergis. Het is dan ook geen bug van het Humax.

TheGrouch
18 maart 2009, 10:34
Dit is al eens eerder gemeld. Het lag niet aan de Humax, maar er zat iets niet goed op het netwerk aan de ziggo-kant; als ik mij niet vergis. Het is dan ook geen bug van het Humax.

Jij denkt nu aan die keer dat ze het opname-verboden-bitje hadden aangezet (ergens in december), maar toen gingen alle opnames van bepaalde zenders fout. Nu gaat er soms een opname fout en als je datzelfde programma (bij film1 kan dat :oyeah:) later opnieuw opneemt, dan gaat het goed.
Het lijkt dus heel erg op een wake-up probleem van de humax.
Ik heb iig de low-power standby maar uitgeschakeld om dit probleem (dat ik dus ook al een paar keer gehad heb) hopelijk te omzeilen

Joop558
18 maart 2009, 10:45
Jij denkt nu aan die keer dat ze het opname-verboden-bitje hadden aangezet (ergens in december), maar toen gingen alle opnames van bepaalde zenders fout. Nu gaat er soms een opname fout en als je datzelfde programma (bij film1 kan dat :oyeah:) later opnieuw opneemt, dan gaat het goed.
Het lijkt dus heel erg op een wake-up probleem van de humax.
Ik heb iig de low-power standby maar uitgeschakeld om dit probleem (dat ik dus ook al een paar keer gehad heb) hopelijk te omzeilen

Kan je me vertellen hoe je de low-power uitschakeld en hoeveel vermogen hij dan in standby gebruikt?

Kan dit ook helpen bij het aanzetten? Ook dan wil hij wel eens niet "wakker" worden.

TheGrouch
18 maart 2009, 11:01
Kan je me vertellen hoe je de low-power uitschakeld?

Wel eens van een handleiding gehoord :wink:
Blz NL44: 7 Systeeminstellingen | 7.7 Overige instellingen | 3 energiebesparing in standby
Deze moet je uit zetten

Joop558
18 maart 2009, 11:47
Klik op menu
Overige instellingen
Energiebespraring Stand by
Als je aan kiest, wordt de tijd niet in het schermpje weergegeven.

Dit is bij mij wel het geval en hij staat bij mij op uit.

Even gecontroleerd, hij staat inderdaad uit. Waarschijnlijk is dat standaard.
Alleen zag ik dat er geen zenders beschikbaar zijn. Code E37 en Code E38 zie ik bij alle zenders.

Hij gebruikt maximaal 28 watt.

ddfranco
18 maart 2009, 12:19
Het probleem van de mislukte opnames die ik eerder heb gemeld wordt niet veroorzaakt door de low-power standby. Die had ik namelijk na de eerste dag al uitgezet aangezien de coax-uit dan ook niet meer goed werkte.

Lijkt me ook sterk dat dit door een foutje van Ziggo komt zoals eerder gemeld. Het ging bij mij om twee aparte opnames op verschillende zenders.

fourth44
18 maart 2009, 12:23
Misschien moeten er in een aparte thread een lijst worden bijgehouden van 'mislukte opnames'. Als meer mensen dezelfde mislukte opname hebben, is het ziggo. Zoniet, kan het liggen aan de humax.

Is dit een idee?

Eerste bijdrage van mij zou zijn: maandag 16 maart, Grey's Anatomy, 20:30

TheGrouch
18 maart 2009, 13:04
Het probleem van de mislukte opnames die ik eerder heb gemeld wordt niet veroorzaakt door de low-power standby.
Die had ik namelijk na de eerste dag al uitgezet

Dit is best zorgwekkend om te lezen. De humax is hierdoor dus onbetrouwbaar.
:censored: :censored:, ik had de hoop dat het aan de low-power standby lag.

ddfranco
18 maart 2009, 13:09
Inderdaad zorgwekkend. In mijn eerste bericht noemde ik de Humax hierdoor al onbetrouwbaar. Aangezien ik nu berichten van anderen lees die dit ook hebben meegemaakt, maar het tot nu toe ergens anders aan toeschreven, wordt dat bevestigd.

watcher
18 maart 2009, 13:21
De eerste opnames mislukten bij mij allemaal. Starttijd te laat; eindtijd te vroeg. Vervolgens de tijden aangepast met -3 en +10 minuten. Bij achterelkaar startende programma's op een kanaal, programmeer ik alleen de eerste en wijzig daarna de eindtijd over de tweede opname heen.

Tot nu werkt het...(fingers crossed).

Joop558
18 maart 2009, 15:06
Inderdaad zorgwekkend. In mijn eerste bericht noemde ik de Humax hierdoor al onbetrouwbaar. Aangezien ik nu berichten van anderen lees die dit ook hebben meegemaakt, maar het tot nu toe ergens anders aan toeschreven, wordt dat bevestigd.

Om te zeggen dat de Humax onbetrouwbaar is, gaat te ver.
Het is, in mijn ogen, een goed apparaat.
En met 2 programma's achter elkaar heeft de Cisco ook problemen.
Vandaar handmatig instellen, zoals vroeger met de Video recorder, DVD recorder en HDD recorder.

Timer
Datum, begintijd, eindtijd, zender instellen.
Let er wel op dat het nummer van de zender het echte nummer moet zijn en niet het nummer uit de favorieten.
Klaar is kees.
Zoals ik al eerder had geschreven moet dat ook als de opname buiten de EPG valt.

Of na instellen met de EPG, na de timer gaan en de eindtijd wijzigen.

Wie weet wat er nog allemaal met de updates verbeterd wordt.
Geef het apparaat even de tijd, is pas nieuw bij ons op de markt.

Ik wil hem voor geen goud meer ruilen voor de Samsung H360.

BertvanHorck
18 maart 2009, 15:11
Timer
Datum, begintijd, eindtijd, zender instellen.
Let er wel op dat het nummer van de zender het echte nummer moet zijn en niet het nummer uit de favorieten.
Klaar is kees.


hoe zit dat met de favorieten? Ik kijk meestal naar de gids vanuit mijn favorieten en geeft dan een ok op het programma dat ik wil opnemen. Ik heb nog geen issues gemerkt t.a.v. uit favorieten opnemen

ddfranco
18 maart 2009, 15:18
Om te zeggen dat de Humax onbetrouwbaar is, gaat te ver.
Het is, in mijn ogen, een goed apparaat.
En met 2 programma's achter elkaar heeft de Cisco ook problemen.
Vandaar handmatig instellen, zoals vroeger met de Video recorder, DVD recorder en HDD recorder.

Timer
Datum, begintijd, eindtijd, zender instellen.
Let er wel op dat het nummer van de zender het echte nummer moet zijn en niet het nummer uit de favorieten.
Klaar is kees.
Zoals ik al eerder had geschreven moet dat ook als de opname buiten de EPG valt.

Of na instellen met de EPG, na de timer gaan en de eindtijd wijzigen.

Wie weet wat er nog allemaal met de updates verbeterd wordt.
Geef het apparaat even de tijd, is pas nieuw bij ons op de markt.

Ik wil hem voor geen goud meer ruilen voor de Samsung H360.

Een recorder die z'n basisfunctie, het opnemen van programma's, niet altijd uitvoert vind ik wel degelijk onbetrouwbaar. Bij mij waren het niet twee programma's achter elkaar, of tegelijk, maar ruim na elkaar. Niks bijzonders aan.
Dit is niet vervelend als bijvoorbeeld verkeerde epg info. Het betekent dat je een programma mist dat je graag wilde zien.

Joop558
18 maart 2009, 15:19
hoe zit dat met de favorieten? Ik kijk meestal naar de gids vanuit mijn favorieten en geeft dan een ok op het programma dat ik wil opnemen. Ik heb nog geen issues gemerkt t.a.v. uit favorieten opnemen

Als je via de GUIDE / EPG opneemt, is er niets aan de hand.

Als je via de timer handmatig alles insteld, moet je het juiste kanaalnummer gebruiken.

BertvanHorck
18 maart 2009, 15:25
Als je via de GUIDE / EPG opneemt, is er niets aan de hand.

Als je via de timer handmatig alles insteld, moet je het juiste kanaalnummer gebruiken.

Dank Joop!

boxy
18 maart 2009, 16:52
Een recorder die z'n basisfunctie, het opnemen van programma's, niet altijd uitvoert vind ik wel degelijk onbetrouwbaar. Bij mij waren het niet twee programma's achter elkaar, of tegelijk, maar ruim na elkaar. Niks bijzonders aan.
Dit is niet vervelend als bijvoorbeeld verkeerde epg info. Het betekent dat je een programma mist dat je graag wilde zien.

Het is zeker vervelend, maar dit euvel komt zelfs bij de 9200C ook nog steeds sporadisch voor. Gelukkig nog geen spontane reboots gezien waar de 9200C echt behoorlijk veel last van had in het begin.

ddfranco
18 maart 2009, 20:39
Een van de twee opnames die bij mij gisteren faalde was een opname voor elke werkdag. Kwam er net achter dat de programmering verdwenen was na de fout. Als je dat dus niet merkt loop je ook nog alle volgende opnames mis.

Rob421
18 maart 2009, 22:05
Op de Humax 9200C kon ik een aantal opnamen selecteren om in één keer te verwijderen.

Op de Humax 5050C mis ik dit en wis nu één voor één. Zie ik iets over het hoofd of kan dat écht niet anders ? dan wellicht een tip voor een eventuele firmware update.

Het display kan inderdaad een dimmer krijgen, nu veel te fel vind ik maar vreemd genoeg bij het afspelen van een opname is het display een stuk minder fel.

Ook de LED die blauw (aan) en rood (uit) kleurt mag van mij instelbaar worden. Hij gloeit langzaam op en af. Als je dit zou kunnen dimmen in een vaste stand of zelfs helemaal uit kan zetten lijkt het me een stuk mooier ?

Koppelen (herkennen) van 2 programma's achter elkaar via de EPG zou ook erg mooi zijn, nu worden dat 2 aparte programma's met beide extra tijd en overlap (blokkeert dus een mogelijke 3e opname).

Verder prima apparaat !

candymirror
19 maart 2009, 11:50
Bug's: Niet anders dan al genoemd is

Wish: Graag support voor een of meerdere modellen USB Wifi dongle(s)

SayMr2Me
19 maart 2009, 11:54
Bug's: Niet anders dan al genoemd is

Wish: Graag support voor een of meerdere modellen USB Wifi dongle(s)

Duidelijk, als je wilt kan ik je wel een optie geven om je Humax met een wifi lan te verbinden

CineSmurf
19 maart 2009, 12:01
Na een weekje gebruik heb ik nog wel een wens:
Mogelijkheid om de humax te benaderen zonder FTP, zodat ik rechstreeks met mijn popcornhour of PC kan kijken op de humax

SayMr2Me
19 maart 2009, 12:03
Na een weekje gebruik heb ik nog wel een wens:
Mogelijkheid om de humax te benaderen zonder FTP, zodat ik rechstreeks met mijn popcornhour of PC kan kijken op de humax

bedoel je dan met "software" van Humax of ???